Straks-hjælp til ofre for seksuelt misbrug

Ofre for seksuelt misbrug skal have hjælp. Med det samme. Det er et af vores allerstørste problemer i landet. Hver 3. pige og hver 5. dreng i landet har været ude for uønsket seksuel kontakt, og rigtigt mange voksne lever i dag med senfølger efter seksuelle overgreb

Torsdag d. 23. marts 2017
Tillie Martinussen, medlem af Landstinget for Samarbejdspartiet
Emnekreds: Børns vilkår, Kommunerne, Socialt ansvar.

(an)
Ofre for seksuelt misbrug skal have hjælp. Med det samme. Det er et af vores allerstørste problemer i landet. Hver 3. pige og hver 5. dreng i landet har været ude for uønsket seksuel kontakt, og rigtigt mange voksne lever i dag med senfølger efter seksuelle overgreb. Det skal vi have gjort noget ved, og det kan kun gå for langsomt!

Så snart en anmeldelse indløber hos politiet, eller hos en sagsbehandler, skal vi i Kommuneqarfik Sermersooq have en plan. Kommunen skal tage over, og hjælp skal komme – uden ofrene behøver at bekymre sig om dette.

Der skal gives et tilbud til ofrene inden for de første 3 døgn efter anmeldelse, både til ofret og til hele dennes familie. De skal tilbydes samtaler med det samme, og derefter skal der laves en plan, så alle véd hvad der skal ske den næste tid, og så familien og venner véd hvad de skal gøre, og hvor de kan få hjælp, når det hele brænder sammen.

Familien skal behandles med, fordi familien også bliver berørt, når dette sker. Som oftest er det sådan, at hverken søskende eller forældre véd, hvordan de bedst skal hjælpe offeret for seksuelt misbrug. De værktøjer de kan få, kan de bruge hele resten af livet. Seksuelt misbrugte kan have mange følgevirkninger, og dette skal både offeret og deres nærmeste have hjælp til at håndtere, og de skal kunne se, at det er normalt, at de har det svært.

Nogle af følgevirkningerne af seksuelt misbrug kan være depressioner, lavt selvværd, selvskadende adfærd, problemer med tilknytning og så videre. Det er vigtigt at ofre får hjælp med det samme, for at hjælpe med at minimere skaderne fra dette.

Tilbuddet skal omfatte en straks-hjælp, krise-håndtering og så behandling i et forløb, der varer så lang tid som der er behov for, og Kommuneqarfik Sermersooq skal udarbejde en handleplan derefter.
Gerne med kommunale støttekroner til terapi, og hjælp med at skabe et støtte-netværk og eventuelt gruppe-terapi. Der skal l følges op efter endt behandling op til 2 år senere, hvor hjælp skal tilbydes hvis tilværelsen igen braser sammen, for det gør den ofte.

Seksuelt misbrug er meget mere udbredt end vi tør snakke om, og vi skal i Kommuneqarfik Sermersooq undervise børn meget tidligere end i dag i deres rettigheder – om egen krop og hvordan man beskytter sig selv online mod fremmede, så vi kan forebygge seksuelt misbrug så godt som muligt – selvfølgelig på en alderssvarende måde. Og vi skal have undervist vores personale i daginstitutioner og skoler i at spotte adfærd. Børneattester skal bruges alle steder, også i frivillige idrætsklubber og alle steder hvor der kommer børn i kommunen.

Kampen mod seksuelt misbrug er én af de vigtigste opgaver for politikerne i dette land.
Den kamp skal vi tage op. Demokraterne ønsker en mange-facetteret løsning af dette, også på lokalplan.

For yderligere oplysninger:
Kandidat til Kommuneqarfik Sermersooq kommunalvalg
Tillie Martinussen, Tlf. 27 49 27Uddybende oplysninger om seksuelt misbrug, tal og fakta:
Saaffiks hjemmeside: Konsekvenser af seksuelle overgreb

Statens Forskningsinstitut (SFI), om følger af seksuelle overgreb,
og rapporten: unge i Grønland

Rapport fra 2011, landsstyret:
Senfølger af seksuelle overgreb – handlingsplan 2012-2016 – symptomer og følgevirkninger