Kilde: Uffe Ellemann-Jensen


Berlingske på tynd is

Uffe Ellemann-Jensen
Tirsdag d. 26. juni 2001

Der er ganske rigtigt løbende drøftelser med både det grønlandske og det danske skattevæsen om, hvilke priser der skal anvendes i den interne afregning - men det er ikke en »sag«, og det er dybest set en diskussion mellem de to skattevæsener om fordelingen dem imellem. Royal Greenland slipper ikke billigere af den grund

Tingene skal hænge sammen

Uffe Ellemann-Jensen
Fredag d. 1. juni 2001

Det er det grønlandske samfund, som kommer til at bære disse tab. Der er ikke andre til at betale regningen. Og det nytter ikke at rette vreden mod Royal Greenland: Vi har igen og igen advaret om, at sådan vil det gå, hvis man vælger at give gevinsten fra hellefiskefiskeriet til private virksomheder, der bare sejler væk med det hele

Globale visioner i Nuuk

Uffe Ellemann-Jensen
Tirsdag d. 24. juni 1997

Det ville give Grønland (og Danmark) stor international prestige, hvis vi kunne bidrage til at løse problemet. Og som en sidegevinst kunne det give store indtægter til et Grønland, som kæmper hårdt for at få en mere selvstændig økonomi stablet på benene.

Atom-fængsel et fjernt sted på kloden

Uffe Ellemann-Jensen
Torsdag d. 20. februar 1997

Et af vor tids store trusler er de store mængder af atomvåben, som er et uhyggeligt levn fra Den Kolde Krig. Hvordan skiller man sig af med våbnene - rent praktisk - i takt med at nedrustningsaftaler gør det muligt?

Rossini i Nuuk - om Thule Air Base

Uffe Ellemann-Jensen
Tirsdag d. 18. februar 1997

Ud fra en mere global betragtning vil det være et utroligt fremskridt, hvis der laves en international oplagringsplads for de gamle atomvåben, som skal uskadeliggøres - og hvis det sker i et tæt samarbejde mellem især atommagterne USA og Rusland.

Dansk dobbeltspil i atompolitikken

Uffe Ellemann-Jensen
Lørdag d. 1. februar 1997

Dansk dobbeltspil har været ugens hotte emne. Dobbeltspillet foregik i årene op til 1968, hvor der var amerikanske atomvåben i Thule. Det var i overensstemmelse med aftaler og forståelse med den danske socialdemokratiske statsminister H.C.Hansen - hvis parti samtidig førte valgkamp under mottoet "nej til atomvåben på dansk område". Dobbeltspillet var altså i forhold til danskerne.