Kilde: United Nations


Universal Declaration of Human Rights

United Nations
Torsdag d. 25. maj 2000

Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their children

Universal Declaration of Linguistic Rights

United Nations
Søndag d. 14. februar 1999

All language communities have the right to decide to what extent their language is to be present, as a vehicular language and as an object of study, at all levels of education within their territory: preschool, primary, secondary, technical and vocational, university, and adult education

Udkast til deklaration om oprindelige folk og deres rettigheder

United Nations
Fredag d. 10. januar 1997

Dette FN-dokument er sidste udgave af udkast til "De forenede Nationers erklæring om oprindelige folks rettigheder. (på engelsk).

Definition af begrebet "oprindelige folk"

United Nations
Fredag d. 10. januar 1997

Repræsentanter for oprindelige folk har haft en afgørende indflydelse på denne definition, som der kan stilles mange spørgsmål til. Det gøres der også indirekte her i FN-dokumentet, hvor man kan læse alle de andre forslag til en definition af begrebet "oprindelige folk". (på engelsk).

Standardregler om lige muligheder for handicappede

United Nations
Torsdag d. 21. marts 1996

De Forenede Nationers "Standardregler om lige muligheder for handicappede" har til formål at formulere nogle normer, der i lighed med de internationalt anerkendte menneskerettigheder, skal sikre handicappedes rettigheder og ligestilling. De er resultatet af mange års drøftelser på internationalt plan.