Kilde: Wilhelm Lyberth


Det grønlandske sprog - igen

Wilhelm Lyberth
Torsdag d. 4. november 1999

Der er ikke noget mærkeligt i at kræve, at det grønlandske sprog har førsteprioritet fra talerstolen. . . Det har slet ikke noget at gøre med racediskrimination, men vil kun vise mindretallets vilje (manglende vilje) og interesse.