Periode: Januar 1996


Er brandmands-tandlæger løsningen?

Lene Frøsig
Fredag d. 26. januar 1996

Grønlands Tandlægeforening kan ikke blive ved med at acceptere disse tilstande. Ligesom folk i Narsaq og Upernavik må vi kræve, at forholdene bliver bragt i orden. Den tandpleje, som er bygget op i løbet af 1980-erne, er ved at smuldre. Børnene dengang havde en bedre tandpleje end børnene har nu. Det kan man ikke være bekendt.

Hvad fejler Grønlands sundhedsvæsen?

Personalet på Sygehuset i Qaqortoq
Torsdag d. 25. januar 1996

Hver gang en patient sendes til Nuuk, koster det over 5000 kr. alene i billetudgift og det dobbelte, hvis der skal en ledsager med. D.I.H. er imidlertid også ramt af besparelser og underbemanding og har måttet sende et stigende antal patienter til Rigshospitalet. Det er endnu dyrere, og beløbet hertil er da også blevet skåret ned i den nye finanslov. Så hvor ender Sorteper? De optimistiske ord fra landsstyreområdet om et bedre sundhedsvæsen virker mildest talt tomme.

En lang række udgifter underminerer regnestykket

Simon Olsen
Fredag d. 19. januar 1996

Pengestrømmen i Grønland går fra Nuuk til resten af landet. Det er ikke, fordi erhvervslivet i Nuuk er dygtigere eller flittigere end andre steder i landet, men fordi det er derfra, bloktilskuddet fra Danmark fordeles. Når man fra centralt hold begår et økonomisk fejltrin, tørrer pengestrømmen ud til stor skade for udviklingen af vores samfund. Det er vores erfaring, og det er det, der bekymrer os.

Lige medievilkår

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 18. januar 1996

Hvis KNR både skal have penge fra det offentlige og fra avisernes reklamemarked, så må vi forlange, at samtlige offentlige bevillinger og tilskud til grønlandske medier - KNR inklusive - indgår i en stor fælles mediefond, som vi hvert år på lige fod kan søge midler fra. Den konkurrence ser vi fortrøstningfuldt i møde.

Fakta omkring en flytning af atlantlufthavnen fra Kangerlussuaq til Nuuk

Erik A Sørensen
Sten Thorup Kristensen
Torsdag d. 18. januar 1996

Kort sagt: I sine helhedsbetragtninger er rapporten fuld af oplagte fejl og mangler. Og det understreger den pointe, vi nævnte indledningsvist i dette afsnit: Nemlig at ingen kan overskue konsekvenserne af en total ændring i trafiksystemet.

Sundhedsdirektoratet uansvarligt

Knud Erik Kleist, Kirurgisk overlæge på Dronning Ingrids Hospital
Tirsdag d. 9. januar 1996

Direktoratet for Sundhed, miljø og forskning har ingen føling med, hvordan sundhedsvæsenet fungerer, og direktoratet administrerer hen over hovedet på personalet i sundhedsvæsenet. Direktoratet's "vi alene vide"- holdning rammer sygdomsforebyggelsen, -opsporingen og -behandlingen. Den rammer patienterne.

Ja, og alternativet er realisme - et alternativ til grønlandspessimismen

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Mandag d. 8. januar 1996

Der kan være mange gode grunde til skepsis over for et centralistisk/socialistisk økonomisk system, uden at det derfor behøver at få hovedskylden for vores nulvækst. Vi har samme nulvækst som man kan finde den i for eksempel det nordlige Norge, i dele af Island og i andre randområder af den vestlige, industrialiserede verden. Nulvæksten skyldes først og fremmest en meget spredt bebyggelse med mange små samfund i et stort og svært tilgængeligt og ufrugtbart landområde.

Er der et alternativ til grønlandspessimismen?

Martin Paldam
Mandag d. 8. januar 1996

Der er to årsager til nulvæksten: (1) at Grønland har et centralistisk/socialistisk økonomisk system, og (2) at man har udtømt de områder, som hidtil har båret væksten.

Ventetid og sovepude

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 4. januar 1996

På et eller andet tidspunkt dukker der noget op, enten det nu er olie. guld, diamanter, zink eller ganske almindeligt jern. Eller det hele på en gang, suppleret af en strøm af velbeslåede turister i spenderehumør. I øjeblikket venter vi bare.

Familien Grønland ernæres af folk i søstøvler og olietøj

Søren Brandt, Formand for Brancheudvalget for Fiskeri og Eksporterhverv i Grønlands Arbejdsgiverforening
Torsdag d. 4. januar 1996

Turismen og Julemanden, drømmen om olie, guld og diamanter, lysstøberier og pelsværk i dyrt design og billigt skind er alt sammen udtryk for en ægte og ærlig vilje til at bringe Grønland ud af den aktuelle erhvervsmæssige monokultur, som landet befinder sig i. Imidlertid er det fortsat således, at familien Grønland ernæres af folk i søstøvler og olietøj.

Velkommen nytår... Af Bjarne Kreutzmann

Bjarne Kreutzmann
Torsdag d. 4. januar 1996

Vi politikere bærer imidlertid også vores del af skylden for den manglende folkelige debat, idet den politiske debat i Grønland altovervejende er kendetegnet ved dårlig hukommelse og manglende økonomisk realisme. I forbindelse med valgkampagner er der næsten ingen grænser for, hvad der loves, men kun et fåtal af løfterne bliver indfriet.

Nuuk Atlantic Airport

Arbejdsgruppen vedrørende Nuuk Atlantic Airport
Torsdag d. 4. januar 1996

Den nuværende persontrafikstruktur er kendetegnet ved overkapacitet i såvel flyflåde som skibsflåde, med deraf følgende urentabel drift i begge transportgrene og behov for store tilskud fra landskassen.

Nuuk Atlantic Airport - Bilagsmateriale

Arbejdsgruppen vedrørende Nuuk Atlantic Airport
Torsdag d. 4. januar 1996

Bilagsmateriale

Nytårsudtalelse 1995/96 af Daniel Skifte, formand for Atassut

Daniel Skifte
Mandag d. 1. januar 1996

Vi har løst det specielle problem der opstod, bl.a. i Nuuk for de mange tilkaldtes børn, som kun er her i kortere tid og derfor ikke ville kunne følge en undervisning på grønlandsk. Og vi tager i 1996 fat på at etablere en sprogskole med videregående undervisning i de store hovedsprog.

Landsstyreformand Lars Emil Johansen's Nytårstale 1995/96

Lars-Emil Johansen, medlem af Folketinget for Siumut
Mandag d. 1. januar 1996

Jeg tror vi lige nu befinder os i en slags økonomisk venteposition.