Periode: Maj 1996


Magter vi en hjemtagelse af de psykiatriske patienter?

Bodil Davidsen
Merethe Lehmkuhl
Onsdag d. 29. maj 1996

Man kan kun håbe, at de ansvarlige politikere og embedsmænd vil begynde at se realistisk på de meget store problemer, vi oplever på kysten for psykiatriske patienter og disses pårørende, og dermed skabe nogle bedre vilkår, således vi kan betjene denne patientkategori lige så godt og professionelt som andre.

Hvordan bor de grønlandske psykiatriske patienter på Amtshospitalet i Vordingborg?

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Onsdag d. 29. maj 1996

Det er svært at forestille sig, at mennesker har gode muligheder for at blive raske under disse trange kår.

Bestyrelsens beretning, TELE Greenland A/S den 15. maj 1996

Bestyrelsen for Tele Greenland
Onsdag d. 15. maj 1996

For at afhjælpe store problemer med at skaffe nødvendige tjenesteboliger har TELE i 1995/96 købt en række boliger her i Nuuk. Da det ikke forøger boligmassen, men sådan set kun skubber problemet med mangel på boliger væk fra TELE og over til andre, er det efterfølgende blevet besluttet at nybygge - i første omgang 10-12 personaleboliger.

KNR og journalistikken

Aqqaluk Petersen
Onsdag d. 15. maj 1996

I en (politisk) tid, hvor kulturløs kræmmer- og pampermentalitet dominerer, savner KNR i katastrofal grad kulturpersonligheder i ledelsen. Hvor er en Frederik Nielsen i ledelsen? Hvorfor skal KNR reduceres til en sandkasse for fallerede politikere?

Ledere og andet godtfolk

Aqqaluk Petersen
Onsdag d. 15. maj 1996

Her blev den grønlandske offentlighed præsenteret for den nyeste kreation: Det personaleløse sundhedsvæsen, hvor patienterne kan få udleveret en håndbog og Peqqinnissaq ved indgangen i stedet for at blive behandlet af læger, sygeplejersker og sundhedsmedhjælpere.

Når jeg hører ordet "kultur" . . .

Anne Knudsen
Tirsdag d. 14. maj 1996

TILBAGESKRIDTET består i, at kulturen nu optræder som reduktionistisk forklaring. Kulturen er blevet en slagsblackbox,hvori ubegribelige, men altså kulturelle, årsager gærer og bobler for undertiden at spy deres resultater ud over kulturens bærere og deres ulykkelige naboer. Aha, siger vi: Kultur!

Landsstyrets politisk, økonomiske redegørelse ved forårssamlingen 1996

Landsstyret
Torsdag d. 9. maj 1996

Med mindre der skabes en modsvarende vækst i indkomstdannelsen, vil rente- og afdragsbyrden overfor udlandet på længere sigt indebære en reduktion i vores forbrugs- og investeringsmuligheder.

Op med humøret, Elna

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 9. maj 1996

Radioavisen hører ikke mere til den frie presse. Foruden at have fyret en journalist på grund af en avisartikel, han ikke har skrevet, har KNR-direktør Jens Lyberth opsagt journalist Elna Egede fra redaktionen i København. Hun er simpelthen for skrap, fordi hun med sin vedholdende kritiske journalistik bliver ved, indtil hun - og lytterne - får et svar, der kan fæstes lid til.

Politisk dikteret berufsverbot ?

Johan Lund Olsen
Torsdag d. 9. maj 1996

Sagen omkring KNI's edb-problemer og regnskaber, der på det seneste har bevirket, at den ene af Københavns-redaktionens journalistiske medarbejdere nu er fyret, mens den anden er fritstillet p.gr.a. kritisk journalistik, taler sit tydelige sprog om både berufsverbot og om at det lugter fælt i bageriet !

Den ny KNR-struktur i København fremrykkes

Jens Lyberth
Onsdag d. 8. maj 1996

Fra mandag 29. april sendes de grønlandske radioaviser i Danmarks Radio fra redaktionen i Nuuk - De to journalister på Københavns-redaktionen er fritstillet pga. illoyalitet og brud på de retningslinjer, hvorunder de var isat.

Kritisk journalist for skrap til radioavisen

Jens Brønden
Onsdag d. 8. maj 1996

Det var en forside på den sidste udgave af ugeavisen, Sermitsiaq, der blev den direkte anledning til fyringen af Jens Mikkelsen. Her var radioavisens redaktør fremstillet som beruset under et personalemøde, og det skulle Jens Mikkelsen angiveligt have klaget over til KNR's ledelse.

I ringer, vi spiller

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Onsdag d. 8. maj 1996

Fra mandag 29. april sendes de grønlandske radioaviser i Danmarks Radio fra redaktionen i Nuuk - De to journalister på Københavns-redaktionen er fritstillet pga. illoyalitet og brud på de retningslinjer, hvorunder de var isat. (Pressemeddelelse fra KNR-direktør Jens Lyberth, 28. april 1996.)

Kritik af hospital i Vordingborg

Rita Winther
Tirsdag d. 7. maj 1996

"Sinds" råd til jer ville være, lad være med at sende flere grønlændere herned eller andre steder, men gør en indsats for de kan blive hjemme i deres egen kultur og i nærheden af deres familier.

Dansk advokat skal se på på Berufsverbot i KNR

Jens Brønden
Søndag d. 5. maj 1996

Samtidig finder IA rigelig grund til nu også at lade undersøgelsen omfatte KNR-ledelsens handlemåde for den krænkelse af pressefriheden, som efter al sandsynlighed er sket i denne sag.

Fransk madlavning og journalistik

Laila Ramlau-Hansen
Søndag d. 5. maj 1996

I Danmark er Pressenævnet et uafhængigt offentligt nævn, der behandler klager over pressen, det vil sige massemedierne. Pressenævnet består af otte medlemmer og hvert medlem har en stedfortræder. Pressenævnet får hjælp af et sekretariat. Ved behandlingen af en klagesag medvirker fire medlemmer: En jurist, som er formand, en journalist, en redaktør og en repræsentant for offentligheden.

Dronning Ingrids Hospital: Lands- eller Landsbyhospital?

Peder Kern
Onsdag d. 1. maj 1996

Det synlige indtryk fik vi ved "venteliste-afviklingen". Med god timing til det forestående valg blev der anvendt 25 mill kr. for at dæmme op for de værste behandlingsmæsssige undladelsessynder. Allerede nu er der dog flere der venter på behandling end før.