Periode: December 1996


Flov smag i munden

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Fredag d. 27. december 1996

Skandalen med underskuddet i KNI var slemt nok, da de afslørende regnskaber for 1994 og 1995 blev gjort op. Men den forstærkes af den omstændighed, at der forud for omstruktureringen i 1992 var vedholdende advarsler, som blot blev ignoreret, fordi et smart konsulentfirma fra Danmark besnærede politikerne og banede vejen for egen karriere under de håbløse strukændringer.

Fodnoter - Beretning om den økonomiske udvikling i Grønland i 1995/96

Det rådgivende udvalg vedrørende Grønlands Økonomi
Mandag d. 16. december 1996

Hovedparten af reje- og fiskeeksporten afskibes til Danmark og videreeksporteres herfra, bl.a. gennem Royal Greenlands datterselskaber i en række lande

Nøgletal for Grønland i 1995/96

Det rådgivende udvalg vedrørende Grønlands Økonomi
Mandag d. 16. december 1996

pr. 1. januar 1996: 55.863, heraf 48.679 personer født i Grønland - i byer 45.311, i bygder 9.758, i stationer 797.

Konklusioner - Beretning om den økonomiske udvikling i Grønland i 1995/96

Det rådgivende udvalg vedrørende Grønlands Økonomi
Mandag d. 16. december 1996

At etablere flere "mix-uddannelser", således at der på flere erhvervsuddannelser og videregående uddannelser skabes en "arbejdsdeling" mellem det grønlandske, danske og andre landes uddannelsessystemer.

Uddannelsesområdet i Grønland i 1995/96

Det rådgivende udvalg vedrørende Grønlands Økonomi
Mandag d. 16. december 1996

Der er væsentlige smådriftsulemper i driften af det grønlandske uddannelsessystem. Som et eksempel kan det nævnes, at i 1989 havde 13 pct. af holdene otte elever eller derunder på brancheskolerne. I 1993 var tallet steget til 32 pct.

Den interne trafikstruktur og turismen i Grønland i 1995/96

Det rådgivende udvalg vedrørende Grønlands Økonomi
Mandag d. 16. december 1996

Det fremgår af redegørelsen, at opretholdelsen af to parallelle trafiksystemer i form af fly- og skibstransport på det nuværende grundlag er forbundet med en betydelig overskudskapacitet og hermed ekstra-omkostninger for landskassen

Udenrigshandelen i Grønland i 1995/96

Det rådgivende udvalg vedrørende Grønlands Økonomi
Mandag d. 16. december 1996

Udenrigshandlens omfang er faldet kraftigt siden slutningen af 1980´erne, hvor en betydelig og importkrævende byggeaktivitet medvirkede til store importudgifter, og hvor eksporten af bly- og zinkmalm fra minen i Marmorilik skaffede væsentlige eksportindtægter til Grønland.

Offentlige finanser i Grønland i 1995/96

Det rådgivende udvalg vedrørende Grønlands Økonomi
Mandag d. 16. december 1996

Det er derfor ved vurderingen af den gældafviklingspolitik, som gennem de seneste år har været det centrale element i landsstyrets økonomiske politik, nødvendigt også at se på udviklingen i de hjemmestyreejede virksomheder.

Fiskerierhvervet i Grønland i 1995/96

Det rådgivende udvalg vedrørende Grønlands Økonomi
Mandag d. 16. december 1996

Hjemmestyrets og kommunernes samlede tilskud til beskæftigelsen på land gennem "projekt råvarekøb" udgør omkring 39 mio. kr. i 1996. I forhold til den heraf afledte beskæftigelse - på godt 200 personer (ekskl. administrationen af ordningen) - er der tale om en betydelig udgift pr. skabt arbejdsplads. Gennemsnitlig drejer det sig om en udgift, som overgår selve lønudgiften til den enkelte helårarbejdsplads.

Konjunkturudviklingen i Grønland i 1995/96

Det rådgivende udvalg vedrørende Grønlands Økonomi
Mandag d. 16. december 1996

I virksomhedernes vurdering af udviklingen på deres egne markeder genfindes en generel positiv bedømmelse af udsigterne, dog således at "stabilitet" er det fremherskende, og at den mest positive vurdering findes blandt handelserhvervene og produktionsvirksomhederne, mens især virksomheder inden for byggeriet forudser en vigende markedssituation.

Beretning om den økonomiske udvikling i Grønland i 1995/96

Det rådgivende udvalg vedrørende Grønlands Økonomi
Mandag d. 16. december 1996

Udvalget består af en formand og 5 medlemmer, hvoraf Statsministeriet udpeger formanden og 2 medlemmer. De øvrige medlemmer udpeges af Finansministeriet, Danmarks Statistik og Grønlands Hjemmestyre.

Ulige konkurrence

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 12. december 1996

Derfor bør konkurrencenævnet ud af hjemmestyret. Det skal være en uvildig institution, som sikrer uvildige afgørelser. Det er ikke muligt, når formanden er chef og medansvarlig for hjemmestyrets »forretninger«.

Bankfusion og eventyr

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 12. december 1996

FUSIONERER de to grønlandske banker måske for at skaffe sig monopolfordele og tryne kunderne? Det er et uundgåeligt spørgsmål, og mange småerhververe, som frygter, at de nu bliver jaget tilbage til de bankfolk, de slap for ved at skifte bank, svarer ubetinget ja

Drøm og virkelighed

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Onsdag d. 11. december 1996

TURISME er tænkt som et af Grønlands tre hovederhverv. Fiskeri er det ene, råstoffer det andet og turisme altså det tredie. Sådan er har politikkerne planlagt det, men det er langt fra sikkert, at det kommer til at gå sådan. Dertil er turisterhvervets udvikling langt fra overbevisende, og dokumentationen for, at det bliver et hovederhverv med en halv milliard kroner i indtægt, er for tynd.

Rejsen til Amerika - Den fjerde jernmeteorit

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Søndag d. 1. december 1996

Vi hade ledt efter den flere aar i træk, og der gik sagn om den blandt eskimoerne, der i gammel tid hade faaet alt deres metal ved at hugge fliser av disse jernklumper. Efter at knive og økser var kommet til landet, var man dog ophørt at hente jern ved meteorerne, og nu hade man glemt, hvor denne laa, vidste kun, at det var et eller andet sted paa en bestemt halvø

Rejsen til Amerika XXV - FN - de små lyder, de store forbryder

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Søndag d. 1. december 1996

Og så findes der "lande" - internationalt anerkendte statssamfund, der er så kaotiske, lovløse, korrupte og diffuse, at man i virkeligheden ikke kan tale om stater, men snarere om landområder hvor tilfældige grupper af mennesker terroriserer tilfældige andre grupper af mennesker

Rejsen til Amerika XXIV - Musikalsk mellemspil

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Søndag d. 1. december 1996

Når man kommer fra et land, hvor radioen er så afkræftet, at man skal anstrenge sig for at huske at høre radioavis - og i øvrigt aldrig hører andet - så er det fantastisk dejligt at komme til et sted, hvor man kan tænde for radioen og dreje frem til en station, der kun sender klassisk musik og nyheder

Rejsen til Amerika XXIII - En kommuneskole i Harlem

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Søndag d. 1. december 1996

Skolerne i vore bygder og i mange af byerne er nedslidte. Det var skolen her i Harlem også. Men det må ikke bruges som undskyldning for et råt og uinspireret miljø med børn der knokler op og ned ad gangene og skubber de mindre til side, kaster med ting og råber og slås

Rejsen til Amerika XXII - "Nordic" forbinder man med is og kulde

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Søndag d. 1. december 1996

Det reklamemateriale, vi blev præsenteret for, bar tydeligt præg af at være målrettet mod disse midaldrende tryghedsturister: Den lille Havfrue, Tivoli, H.C. Andersen og hans hus i Odense, andemor og ællingerne, der gelejdes over gaden af en smilende færdselsbetjent, landsbyidyl i Den gamle By i Århus

Rejsen til Amerika XXI - "Hjemme igen" i New York

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Søndag d. 1. december 1996

Bortset fra jernmeteoritterne fra Savissivik og templet fra Ægypten og nogle få andre uforgængelige ting, så eksisterer mange af disse sjældne ting kun idag, fordi de i sin tid blev samlet ind og bragt bort til europæske og amerikanske museer

Rejsen til Amerika XX - Holocaust Museet

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Søndag d. 1. december 1996

Jeg ville helst ikke besøge museet. Jeg bliver dårlig - også af at tænke på det. Alligevel skylder jeg læserne at gengive en enkelt oplevelse på museet, som var så mærkelig at jeg en tid troede at den var aftalt og iscenesat

Rejsen til Amerika XIX - The Digital Library of Congress

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Søndag d. 1. december 1996

Det kunne være nyttigt at lære noget om, hvordan man lægger disse kolossale mængder dokumenter på nettet, som produceres af forbundsregeringen, Kongressen og Senatet. - Og lige så vigtigt - Hvordan man finder dem igen!

Rejsen til Amerika XVIII - Verdensbanken

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Søndag d. 1. december 1996

Og nu skal "Julemanden, som bor i Grønland!" også presses ind i familieportrættet. Han skal gøre noget godt for hjemløse børn i hele verden

Rejsen til Amerika XVII - Pentagon

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Søndag d. 1. december 1996

Efter 40 års kold krig, efter al den snak om Reagans stjernekrigsprojekt, de første mennesker på månen, "Star War"'s-film og Space Shuttler, der farer ud og ind gennem jordens atmosfære, så havde jeg forventet et helt andet Pentagon. Nærmest noget i rustfrit stål med hydrauliske døre der glider ud af væggen og klipper dig midt over, hvis du ikke når igennem og den slags

Rejsen til Amerika XVI - Arlington National Cemetary

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Søndag d. 1. december 1996

På fotoet her står vi og kigger på et mindesmærke som man fra dansk side har fået rejst i forbindelse med 50-året for afslutningen af Anden Verdenskrig - til ære for 135 amerikanske piloter og besætningsmedlemmer omkommet ved nedskydning over Danmark under Anden Verdenskrig

Rejsen til Amerika XV - Henrik Kaufmann

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Søndag d. 1. december 1996

Amerikanerne behøvede blot at annullere den del af aftalen fra 1917 i forbindelse med overdragelsen af De Dansk-Vestindiske Øer, hvor de opgav deres krav på Thule-området. Aftalen var kun 30 år gammel og Danmark havde netop gennem 5 år vist sig ude af stand til at opretholde kontakten med kolonien Grønland. Det havde amerikanerne måtte klare for os - ikke bare for "deres eget Thuleområde", men for hele Grønland

Rejsen til Amerika XIV - En tur i meningskarussellen

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Søndag d. 1. december 1996

Amerikansk indenrigspolitik er meget anderledes end det vi kender fra Grønland og Danmark. For de engelskkyndige vil jeg anbefale bogen ""A Parliament of Whores: A Lone Humorist Attempts to Explain the Entire U.S. Government

Rejsen til Amerika XIII - Rygning forbudt

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Søndag d. 1. december 1996

Når jeg kom gående, først forbi en tigger, der sad eller stod med sit brugte kaffekrus som indsamlingsbøsse og derefter få skridt senere en slipseklædt kontormand med sin smøg og sit fyldte kaffekrus, da havde jeg stor lyst til at lægge et par mønter i begge krus

Rejsen til Amerika XII - Washington

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Søndag d. 1. december 1996

Jeg vil ikke forholde mig til udnyttelsen mulige råstoffer. Jeg synes den megen snak om alle de råstoffer vi endnu ikke har fundet, er blevet lidt af en sovepude ... Vi får aldrig de 60.000 turister om året som Greenland Tourism bliver ved med at fable om, og de lægger heller de mange penge i landet, som man hævder ... Jeg sad kort sagt og blev en smule deprimeret på Grønlands erhvervsudviklings vegne på turen fra New York til Washington.

Rejsen til Amerika XI - De oprindelige folks rettigheder og FN-systemet

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Søndag d. 1. december 1996

En sådan selvstændighed vil umiddelbart medføre to ting - Dels vil vi ikke længere være oprindeligt folk og dels vil vores levestandard falde ned på niveau med Portugals ... Så derfor vælger vi nok at forblive - velhavende og oprindelige

Rejsen til Amerika X - MYST under New York

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Søndag d. 1. december 1996

To drenge med blikket klæbet til den dårligt oplyste underverden, hvor toget rasler sig frem gennem det klippefyldte ormehul

Rejsen til Amerika IX - Rundt om Manhattan

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Søndag d. 1. december 1996

Da vi på denne sejltur passerede Bronx, fik vi fortalt Bronx historie. Bydelen er grundlagt i 1636 - det er næsten 100 år før Hans Egede kom til Grønland

Rejsen til Amerika VIII - Den danske Sømandskirke

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Søndag d. 1. december 1996

Der er naturligvis ingen, der kender det præcise tal, men man regner med at der bor omkring 10.000 danskere i staten New York. En lille del af disse danskere har kontakt til den danske sømandskirke, der ligger i Brooklyn, tæt ved East River

Rejsen til Amerika VII - The Metropolitan Opera

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Søndag d. 1. december 1996

En middelmådig plads koster knap 400 kroner. For en rigtig god plads koster billetten op mod 1500 kroner. Det koster teater- og operabilletter sådan set også i Danmark. Forskellen er bare, at i USA betales prisen ved billetlugen. I Danmark betales hovedparten af billetten med moms, skat og andre afgifter

Rejsen til Amerika VI - Til vælgermøde i Union Town, New Jersey

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Søndag d. 1. december 1996

Endnu en helikopter og endnu en helikopter - og endelig kom præsidenten, Bill Clinton. Hæs som en krage

Rejsen til Amerika V - The American Museum of Natural History

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Søndag d. 1. december 1996

Ved siden af den store meteorit er der en foto-reportage om de tekniske vanskeligheder ved at fragte stenen fra Savissivik til museet i New York. Ved det sidste foto, der viser meteoritten på en blokvogn foran museet, lyder billedteksten "Home at last" - endelig hjemme

Rejsen til Amerika IV - Besøg i et valgcenter

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Søndag d. 1. december 1996

Og selvfølgelig er der en eller to af dem, som nedstammer fra Norge eller Sverige eller Danmark og som kan et par brokker skandinavisk. Og vi skulle endelig hilse.

Rejsen til Amerika III - Til gudstjeneste i det sorte Harlem

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Søndag d. 1. december 1996

Med udgangspunkt i skabelsesberetningen holdt hun en blændende tale. Hovedbudskabet i talen var "Hope for the best, prepare for the worst" (= håb på det bedste, vær forberedt på det værste). Der var ikke mange i menigheden, der sad og småsov, mens hun snakkede

Rejsen til Amerika II - New York - verdens farligste by

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Søndag d. 1. december 1996

Det var som at se på en fjeldside af huse, der begyndte langt, langt nede på 34. gade og rejste sig skråt opad mod nord og mod himmelen. Om natten forvandlede det hele sig til et hav af lys med en brænding fra trafikken, der bølgede frem og tilbage gennem gaderne

Rejsen til Amerika I - Indledning

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Søndag d. 1. december 1996

Grønland har sammen med Danmark påtaget det særlige arbejde i FN at tale de oprindelige folks sag. Og det lyder jo meget lige til, men det er det faktisk ikke

Rejsen til Amerika - Forord og indhold

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Søndag d. 1. december 1996

Jeg har givet denne rejseskildring titlen "Rejsen til Amerika" og jeg har gjort rejseskildringen personlig, fordi sådan oplevede jeg rejsen - i klassisk forstand en "dannelsesrejse