Periode: Januar 1997


Bombemål som nabo - om Thule Air Base

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Onsdag d. 29. januar 1997

PUNKTUM for undersøgelserne blev sat i fredags. Nu ved vi, hvordan tingene hænger sammen. Vi ved, at befolkningen i Qaanaaq har været brikker i et spil. Små, ubetydelige bønder på skakbrættet. Soldater, man kan ofre for helhedens skyld. For at andre kan overleve.

Denne sag er totalt blæst ud af proportioner - om Thule Air Base

Anders Brix Serup
Lasse Mejer
Onsdag d. 29. januar 1997

Den daværende danske regering burde af principielle grunde ikke have løjet for den danske og grønlandske befolkning. Men omstændighederne tillod desværre ikke andet.

Thule tilhørte slet ikke staten

Anne Knudsen
Mandag d. 27. januar 1997

Thule-folket. Thule Stammen blev anerkendt i dansk lov i 1929 og fik sin egen lokale regering, Fangerrådet. Men det glemte man at tage i ed, da Thules befolkning i 1953 blev flyttet til Qaanaaq. Nu anlægger Thule Stammen sag mod Statsministeriet. Thule-folket har gode kort på hånden.

DUPI-rapporten - om Thule Air Base

Peter Wivel
Mandag d. 27. januar 1997

Forskere som Poul Villaume og Hans Møller Kristensen fra Greenpeace skulle slippes løs i Kremls arkiver, så de kunne dokumentere de sovjetiske planer om en offensiv atomkrig i Europa, sovjetmagtens smagløse afpresningsforsøg, eller f.eks. SF-formanden Gert Petersens langt op i 80'erne fastholdte synspunkt, at USA var "hovedfjenden ", ikke Sovjetunionen.

Lad os stoppe alt det vrøvl om Thule basen og i stedet være lidt stolte . .

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Søndag d. 19. januar 1997

I Danmark troede man, at vi var blevet atomfri zone, og så var de atombevæbnede raketter i virkeligheden bare parkeret lige syd for den dansk-tyske grænse klar til indkørsel den dag det blev nødvendigt

Indigenous Peoples in the Americas

Canadian International Development Agency
Fredag d. 10. januar 1997

Draft discusssion paper (not an official view or policy of Canada International Development Agency).

Udkast til deklaration om oprindelige folk og deres rettigheder

United Nations
Fredag d. 10. januar 1997

Dette FN-dokument er sidste udgave af udkast til "De forenede Nationers erklæring om oprindelige folks rettigheder. (på engelsk).

Definition af begrebet "oprindelige folk"

United Nations
Fredag d. 10. januar 1997

Repræsentanter for oprindelige folk har haft en afgørende indflydelse på denne definition, som der kan stilles mange spørgsmål til. Det gøres der også indirekte her i FN-dokumentet, hvor man kan læse alle de andre forslag til en definition af begrebet "oprindelige folk". (på engelsk).

Don't worry, be happy

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 7. januar 1997

KAN DET virkelig passe, at pressen skal lægge bånd på sig selv for ikke at fremstille tingene for sort eller negativt?

KNI-selskabernes struktur i fremtiden

Jonathan Motzfeldt
Tirsdag d. 7. januar 1997

Først og fremmest har Landsstyret tiltrådt, at forretningsstrukturen i KNI-selskaberne skal søges omlagt, så vi fremover får en fælles ledelse og styring på vareforsyningen - et nyt og samlet KNI A/S. Vores trafik- og post/bankforretninger skal så overdrages til Royal Arctic Line A/S og Tele Greenland A/S og vores billetkontorer overdrages til Grønlandsfly A/S

Ved årsskiftet 1996/97

Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget
Fredag d. 3. januar 1997

De folkevalgte politikere kan ikke fortsætte med at misrøgte de værdier, som samfundet har skabt og fortsat skaber. De økonomiske midler til fælleskabet, som borgerne bidrager med over deres skat, må de folkevalgte aldrig betragte som likvide midler, som de ubegrænset kan bruge til dækning af de gentagne politiske fejldispositioner

Velkommen nytår. Nytårsudtalelse fra Akulliit Partiiat

Bjarne Kreutzmann
Fredag d. 3. januar 1997

Der er ingen folkelig debat om de emner der diskuteres i Landstinget. Formidlingen af beslutningerne er mangelfuld. Der mangler en bred folkeoplysning med det formål at alle - også politikerne - bliver bevidste om hvad det er for et samfund vi lever i og deltager i debatten for at udvikle det på et realistisk grundlag.

Manglende langsigtede politiske beslutninger

Peter Pars
Fredag d. 3. januar 1997

Omkostningsniveauet påvirkes i høj grad af de politiske beslutninger, som tages, og Grønlands Arbejdsgiverforening vover gerne den påstand, at det alt for høje omkostningsniveau i landet for en stor del skyldes manglende langsigtede politiske beslutninger, sammen med det faktum, at beslutningerne ændres ofte og hastigt.

Behov for fiskeri-attache i Bruxelles

Søren Brandt, Formand for Brancheudvalget for Fiskeri og Eksporterhverv i Grønlands Arbejdsgiverforening
Fredag d. 3. januar 1997

Den altoverskyggende kendsgerning er imidlertid, at EUs nuværende holdning over for Grønland helt umiddelbart sætter en effektiv stopper for alle hjemlige tiltag i retning af at udvikle yderligere fiskerier til havs. På blot lidt længere sigt er holdningen fra fællesskabernes side en direkte trussel mod de cirka 150 arbejdspladser, der i kraft af aftalerne med Norge og Rusland stadig eksisterer i det havgående torskefiskeri.

American Museum of Natural History

Aqqaluk Petersen
Fredag d. 3. januar 1997

Drengen Minik blev uformelt adopteret af en amerikansk familie med tilknytning til museet. Han voksede op i U.S.A. og forsøgte uden held at vende tilbage for at leve i Thule-området, hvor Knud Rasmussen og Peter Freuchen på samme tid etablerede deres Thule-station. Han vendte tilbage til U.S.A. og døde kort tid efter af den spanske syge. Fanget mellem to verdener, som var umulige at forene.

Kommunale skatteprocenter 1994-97

KANUKUKA
Fredag d. 3. januar 1997

Den skat vi betaler her i landet er sammensat af tre forskellige former for skat: Landsskat på 11 %, en særlig kommunal udligningssakt på 4 % plus den kommunale skat, der fastsættes af den enkelte kommune.

Nytårsudtalelse 1996/97

Daniel Skifte
Torsdag d. 2. januar 1997

Her skal nævnes muligheden for erhvervsmæssigt boligbyggeri. Den findes ikke i dag, men åbnes der op for erhvervsmæssigt boligbyggeri med ret til at afskrive på investeringen, ligesom, når man bygger et værksted, eller køber en maskine, så vil det kunne medføre et stærkt forøget boligbyggeri uden offentlig indblanding.

Nytår 1997

Lars-Emil Johansen, medlem af Folketinget for Siumut
Torsdag d. 2. januar 1997

Selvfølgelig skal der til stadighed sættes spørgsmålstegn ved, om myndighedernes embedsførelse er korrekt. Den opmærksomme bevågenhed af den førte politik og de offentlige virksomheders drift, er en nødvendig del af alle demokratiske samfund. I denne sammenhæng er det lige så vigtigt, at man som alt andet her i livet, ikke overdriver og ser ensidigt på alt. En konstant søgen efter det negative har sjældent været til gavn for et samfund