Periode: Maj 1997


Konkurrence til KNR

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 29. maj 1997

KNR FÅR på puklen i en pressemeddelelse fra landsstyremedlem Konrad Steenholdt. Han skriver direkte, at bestyrelsen vil blive draget til ansvar for det elendige KNR-regnskab. Pressemeddelelsen fortæller ikke noget om hvordan, men ved redaktionens slutning blev det meddelt, at den ansvarlige bestyrelse er fyret, og at Jens Lyberth er ude som direktør for KNR.

Chok-underskud i KNR

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 27. maj 1997

Det må der nu sættes en stopper for. Vi kan ikke blive ved med at dække underskud, der skyldes et årligt gentaget overforbrug, samtidig med, at KNR med sin underskudsgivende og konkurrenceforvridende indtægtsvirksomhed undergraver andre mediers eksistensgrundlag.

Juridisk responsum i forbindelse med udskiftning af Landstingets formand

Henrik Zahle
Mandag d. 12. maj 1997

Om sagen. Knud Sørensens sex-chikane har jeg sagt, at den ikke kunne begrunde tab af valgbarhed, allerede fordi den ikke er behandlet ved en domstol, og at det var en politisk vurdering, hvilken betydning man ville tillægge sagen ved bedømmelsen af Knud Sørensen som formand

Juridisk responsum i forbindelse med udskiftning af Landstingets formand, af professor Peter Germer

Peter Germer
Mandag d. 12. maj 1997

Det kan i denne forbindelse nævnes, at det af en nyere undersøgelse vedrørende parlamentsformænd i 18 vesteuropæiske lande fremgår, at der kun i et mindretal på 5 af de undersøgte lande - nemlig Danmark, Grækenland, Irland, Island og Norge - er mulighed for at "vælte" parlamentsformanden.

Enspriserne skal væk

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 8. maj 1997

EN HELHJERTET - eller fuldstændig - afskaffelse af ensprissystemet og monopolerne i de pågældende byer vil uundgåeligt lave radikalt om på samfundet. Men det er også meningen med det hele. Effekten bliver en bedre ressourceanvendelse, større effektivitet, lavere omkostninger, forbedring af konkurrenceevnen, vækst i reallønnen, besparelser i den offentlige finanser og en generel økonomisk vækst.

En kovending

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 6. maj 1997

Derfor burde lovændringen alene have omfattet nogle beskedne tilføjelser, der skulle gøre det muligt at vælte en landstingsformand, hvis han tog af kassen eller gjorde sig skyldig i andre kriminelle eller værdighedsbegrænsende handlinger som for eksempel den, Knud Sørensen gjorde sig skyldig i.

Politisk-Økonomisk Redegørelse 1997

Landsstyret
Tirsdag d. 6. maj 1997

Det er landsstyrets vurdering, at den positive udvikling i det økonomiske aktivitetsniveau i høj grad har været betinget af den førte balancerede finans- og gældsafviklingspolitik. Kombineret med landsstyrets aktive løn- og omkostningspolitik har denne muliggjort en stabil udvikling i de økonomiske rammebetingelser, herunder ikke mindst en meget lav inflation.

Rapport til Landsstyret vedrørende reform af ensprissystemet

Hjemmestyret
Mandag d. 5. maj 1997

Det er arbejdsgruppens opfattelse, at flere års real nulvækst, er udtryk for, at den grønlandske økonomi står over for fundamentale langsigtede økonomiske problemer, der ikke kan løses med mindre de strukturelle forhold i økonomien ændres.