Indsigt: Grønlandsbanken tåler ikke kritik

Grønlandsbanken tåler ikke kritik

Manasse Berthelsen har jo rod i sin privatøkonomi, og han har misligholdt sin afdragsordning på et lån i Grønlandsbanken. - Kritik fra sådan en mand kan vi jo ikke til dagligt tage alvorlig, men vi bliver alligevel nødt til at reagere, når han fremsætter sin urimelige kritik fra landstingets talerstol.

Lørdag d. 25. oktober 1997
Atuagalliutit/Grønlandsposten
Emnekreds: Erhverv.

Indholdsfortegnelse:
Træt at kritikken
En dårlig betaler
Et flabet svar
Flueknæpperi
Et åbent land


NUUK(KK) - Knap var AG i sidste uge kommet på gaden med en artikel fra landstingssalen, hvor såvel landsstyreformand Jonathan Motzfeldt, Siumut, som medlem af Finansudvalget Anders Nilsson, Atassut, kritiserede Grønlandsbanken for dets manglende engagement i sommerens turistprojekt med ombygningen af passagerskibet "Disko", før vi havde en indigneret direktør i Grønlandsbanken Frank Kristensen i røret.

- Det er blodigt uretfærdigt at kalde os for en monopolbank, siger Frank Kristensen. Og det gør ikke påstanden mere rigtigt, at AG gentager den.

AG brugte også udtrykket i en anden artikel fra landstingssalen, hvor Inuit Ataqatigiits ordfører Manasse Berthelsen kritiserede Grønlandsbanken:

- Inuit Ataqatigiit har bemærket, at bankens service overfor kunder er blevet forringet, ikke mindst kundernes mulighed for at optage et lån. IA må derfor kræve, at Forbrugerrådet får en mulighed for at blande sig i bankens service- og prisniveau, siger Manasse Berthelsen.

Træt at kritikken
- Det er simpelthen noget sludder, hvad Manasse Berthelsen siger, og det er simpelthen dårlig journalistik, når AG ukritisk viderebringer dette sludder, siger Frank Kristensen.

- Grønlandsbanken kan dokumentere, at vore gebyrer tåler en sammenligning med gebyrerne i de danske pengeinstitutter. Det har vi tidligere gjort, men det var AG ikke interesseret i at fortælle sine læsere.

- Vi kan også dokumentere, at fusionen mellem Nuna Bank og Grønlandsbanken ikke har medført stigende gebyrer for kunderne. Vi har netop i den nye bank været meget bevidste om at vælge netop det laveste og ikke det højeste gebyr i de to gamle banker.

- Derfor er vi trætte af Manasse Berthelsens påstande om de store gebyrer hos kunderne, når lige præcis det modsatte er tilfældet. Det er også uretfærdigt overfor vort personale, som gør en stor indsats för at få fusionen mellem de to banker til at foregå så gnidningsløst for kunderne som muligt.

En dårlig betaler
AG: - Men Manasse Berthelsen har vel lov at fremsatte kritik i landstingssalen, hvis han mener, at der er noget, der trcenger til at blive kritiseret?

Frank Kristensen: - Jamen, det er netop problemet, at kritikken bliver fremsat fra landets fornemste talerstol. Havde det bare været privatpersonen Manasse Berthelsen, der havde kritiseret Grønlandsbanken, havde vi taget det med knusende ro.

- Manasse Berthelsen har jo rod i sin privatøkonomi, og han har misligholdt sin afdragsordning på et lån i Grønlandsbanken.

- Kritik fra sådan en mand kan vi jo ikke til dagligt tage alvorlig, men vi bliver alligevel nødt til at reagere, når han fremsætter sin urimelige kritik fra landstingets talerstol, siger Frank Kristensen til AG.

Et flabet svar
Grønlansbanken foreslog efter artiklen i AG et møde med Manasse Berthelsen.

Manasse Berthelsen svarede, at hans kritik i landstingssalen ikke blev imødegået, hverken af de andre partier eller af landsstyret.

Manasse Berthelsen henviser derfor Grønlandsbanken til at rette henvendelse til Landstingets formandsskab og til landsstyret, hvis den er utilfreds med det, som bliver sagt i landstingssalen.

Dette svar er direktør Frank Kristensen bestemt ikke tilfreds med:

- Her ønsker vi et møde med Manasse Berthelsen for at få en dokumentation for hans påstande, men hvad får vi i stedet? Et flabet svar!

- Det kan Manasse Berthelsen simpelthen ikke være bekendt.

Flueknæpperi
Manasse Berthelsen er i landstingssalen ikke ene om sin kritik af Grønlandsbanken, men får i sagen omkring passagerskibet Disko’ s ombygning følgeskab af landsstyreformand Jonathan Motzfeldt, Siumut, og medlem af Finansudvalget Anders Nilsson, Atassut.

AG: - Er Jonathan Motzfeldt og Anders Nilsson også galt afmarcheret?

Frank Kristensen: - Ja, og det burde AG have undersøgt, inden bladet ukritisk refererede debatten i landstingssalen.

- I forbindelse med ombygningen af Disko og den efterfølgende låntagning på 16,5 millioner kroner krævede Grønlandsbanken ikke en landskassegaranti, som det er blevet hævdet, men et såkaldte "letter of awareness".

- Det kunne vi ikke få, men kort tid efter lånte ejeren af Disko, den hjemmestyreejede virksomhed Greenland Tourism A/S pengene i Sparekassen Nordjylland.

- Det nordjydske pengeinstitut krævede også et "letter of awareness". Et krav som blev honoreret. Sammenholder vi de to bankers krav om dette "letter of awareness" er forskellen det rene flueknæpperi, siger Frank Kristensen til AG.

AG fik imidlertid ikke svar på, om Grønlandsbanken i lighed med Manasse Berthelsen har checket Jonathan Motzfeldts og Anders Nilssons privatøkonomi for at vurdere troværdighed af deres kritik.

Et åbent land
Frank Kristensen: - Netop sagen omkring ombygningen af Disko og den efterfølgende låntagning i Sparekassen Nordjylland viser, at Grønlandsbanken ikke er en monopolbank. Grønland er et åbent land, og alle pengeinstitutter kan etablere afdelinger i Grønland.

- Men se, om Sparekassen Nordjylland - eller Jyske Bank eller hvilken som helst anden bank gider åbne .42 pengeautomater langs hele kysten eller drive bygdebank sammen med Grønlands Postvæsen.

- Se, om de danske banker gider oprette det store antal konti, hvor indbetalinger fra hjemmestyret, kommunen eller arbejdsgiverne bliver hævet på lønningsdagen.

- Disse opgaver forventer alle, at Grønlandsbanken løser, og som tak bliver vi kaldt en monopolbank.

- Det er ikke fair, siger direktør Frank Kristensen.