Kære Bolethe

Til sidst skal jeg gøre dig opmærksom på, at du nok lider af en alvorlig fejlfortolkning af begrebet racister, når du tilsyneladende mener, at racisme er noget, den såkaldte hvide race, som en slags overmennesker, har eneret på at udøve mod alle andre racer og folkeslag.

Torsdag d. 26. februar 1998
Mogens Skotte-Nielsen
Emnekreds: Politik, Sociale spørgsmål, Sprog.

Jeg er ked af at læse i dit indlæg "Et brev til danskerne i Grønland" i AG nr. 89/1997, at du, på baggrund af diverse indslag i TV-avisen, har fået den opfattelse, at alle danskere har en medfødt racistisk holdning til alle anderledes folkeslag, og dermed altså også til grønlændere.

Du har naturligvis ret i, at der er danskere, der er racister (nynazister og lignende), men det er en ganske lille promille af hele befolkningen, som vi andre så sandelig også skammer os over at være landsmænd med. Disse ganske få menneskers besynderlige raceideologi berettiger ikke dig til at stemple os alle som racister. Tilhængere af de to partier på den yderste højrefløj i dansk politik er ikke nødvendigvis racister, blot fordi de af egoistiske grunde har en anden mening om indvandrerne, end hovedparten af Danmarks befolkning. Det vil jeg imidlertid ikke komme nærmere ind på her.

Jeg kan forsikre dig om, at du ikke finder racister blandt de danskere, der opholder sig i Grønland. Hvad skulle dog få danskere med racistiske holdninger til at rejse til Grønland, når de, som du også selv påpeger, har meget bedre betingelser for at pleje deres racisme i Danmark blandt de mange indvandrere af forskellig nationalitet.

Har du tænkt over, hvorfor de mange danskere, der er beskæftiget i det offentlige institutioner, er kommet til Grønland, og hvem der står bag deres ansættelse. Før hjemmestyrets tid var det de statslige institutioners personalekontorer, der ansatte og udsendte det danske personale. I dag er det hjemmestyret og kommunerne, der gennem de danske aviser søger personale til det offentlige forvaltning, enten fordi der er mangel på kvalificerede ansøgere, eller fordi de søger en medarbejder til en stilling, der indebærer sådanne kvalifikationer, at der ikke findes ansøgere til stillingen i Grønland. Alle disse danske medarbejdere er ikke længere udsendte, men de er tilkaldte. Det er naturligvis kun et spørgsmål om ord, resultatet bliver det samme, men det siger noget om, at man fra hjemmestyrets side ønsker at pointere, at det er dansk personale, som hjemmestyret har ønsket at ansætte.

De danskere, der er i Grønland i dag, er ligesom tidligere, mennesker der er rejst afsted, fordi de har fået et job, som de glæder sig til at udføre, så godt som de formår, til gavn for det grønlandske samfund, og de har tiltro til, at de er ønskede af den grønlandske befolkning. Selvfølgelig kan du iblandt dem støde på dumme svin, det kan du også blandt dine egne, de findes overalt. Men for hovedpartens vedkommende vil du opdage, at de kun venter på at møde dig med venlighed, hvis du giver dig af med dem.

Du skal altså gøre dig klart, at hvis du absolut vil af med dem alle, så er det dine grønlandske folkevalgte ledere, du skal henvende dig til, og så gør du nok klogt i samtidig at møde op med et forslag til, hvordan arbejdskraftproblemet så skal løses her og nu.

Har du i øvrigt tænkt over, hvad de omkring 10.000 grønlændere i Danmark skulle gøre, hvis den, efter din mening, meget racistiske befolkning i Danmark, skulle finde på at sende dem alle til Grønland. Jeg kan berolige dig med, at det aldrig vil ske. Grønlænderne i Danmark er meget velkomne, de er vores landsmænd, de er danske statsborgere, og vi er glade for at have dem i landet.

Nu vil du naturligvis sige, at jeg sidder i en krog af Danmark og udtaler mig, uden at jeg har ringeste kendskab til forholdene i Grønland, og det kan du delvis have ret i. Det er 15 år siden jeg forlod Grønland, og meget har forandret sig siden, men næppe danskernes mentalitet og deres holdning til den grønlandske befolkning.

Jeg har boet i 36 år i Grønland, som udsendt af den Kongelige grønlandske Handel. Jeg rejste til Danmark af familiemæssige årsager, da jeg nåede pensionsalderen. Om to år har jeg været gift med min grønlandske kone i 50 år. Hun kan ganske rigtigt ikke gøre for, at hun ser ud, som hun nu engang gør, og at hun ikke taler perfekt dansk, men jeg har altid syntes, at hun er dejlig, og netop hendes måde at tale det danske sprog på, har jeg altid syntes, var en del af hendes personlighed. Fejlen er ikke, at grønlænderne ikke taler perfekt dansk, hvad i øvrigt mange gør, men at alt for få danskere mestrer det grønlandske sprog. Vores mange børn kan heller ikke gøre for deres udseende, de er jo halvt grønlandske, og heller ikke jeg kan gøre for, at jeg ser ud, som jeg gør, men ingen af os lider under det. Jeg kender dig ikke, Bolethe, og jeg ved heller ikke, hvordan du ser ud, men prøv at se dig i spejlet med grønlandske øjne. Du taler om den grønlandske befolkning som et meget unikt, udholdende, bevaringsværdigt og kunstnerisk folkefærd, og det kan jeg kun give dig ret i. Du giver imidlertid mig det indtryk, at du lider af et udpræget mindreværdskompleks, og at du mangler selvtillid og selvfølelse. Så hvis jeg må give dig et råd, så ret ryggen og vær stolt af dig selv som grønlænder.

Jeg har en meget stor grønlandsk familie i Nuuk, som jeg er glad for at være i familie med, og jeg ville være ked af at høre, at jeg ikke er velset, blot fordi jeg er dansker. Jeg er ikke noget enestående i den retning. Mange danskere har et nært forhold til grønlandske familier, og disse nære familie- og venskabsbånd ville lide et alvorligt knæk, hvis din uforsonlige holdning blev ført i livet.

Til sidst skal jeg gøre dig opmærksom på, at du nok lider af en alvorlig fejlfortolkning af begrebet racister, når du tilsyneladende mener, at racisme er noget, den såkaldte hvide race, som en slags overmennesker, har eneret på at udøve mod alle andre racer og folkeslag. Det er naturligvis forkert. Racisme udøves overalt i verden, og af alle folkeslag, mod folk af anderledes udseende og tankegang. Racisme trives i øvrigt bedst, når den udøves af det store flertal, mod en minoritetsgruppe i befolkningen. Der kan altså også udøves racisme mod de hvide, og det bliver gjort. Jeg er ked af at sige det, Bolethe, men efter min opfattelse, så er du et tydeligt eksempel på en racist.