Periode: Maj 1998


De forkælede fiskere

Sermitsiaq
Fredag d. 29. maj 1998

Selvfølgelig skal fiskerne hjælpes. De skal have indhandlingstilskud, når verdensmarkedsprisen falder. De skal have gældssanering. De skal have lavt forrentede lån, eller lån der er afdrags- og rentefrie i en pæn årrække. De behøver ikke betale deres værftregninger, der bare kan lægges oven i den gamle gæld til det offentlige. De skal have billige boliger o.s.v. Alligevel klager de.

Det skæve Grønland

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 26. maj 1998

Der er kun 200 meter i fugleflugtslinie fra pladsen foran Brugsen til landstingssalen i Nuuk, men der er alligevel en verden til forskel på dem, der med en bajer i hånden i al slags vejr er overladt til sig selv, og dem, der luner sig i ministerbilen, mens ministersekretæren slæber den tunge attachemappe.

KNR for det grønlandske samfund

Magnus Larsen
Torsdag d. 21. maj 1998

Den fungerende KNR-direktørs samtale med en journalist i radioavisen i embeds medfør er et lukket møde; og jeg er forbløffet over, at Anders Nilsson via Internettet kan referere fra et lukket møde, og fordreje indholdet af mødet som et censur fra KNR's bestyrelse og fra ledelsen.

Kære Landsting - se dog fremad

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 21. maj 1998

Hverken landsstyreformand Jonathan Motzfeldt eller partiernes ordførere gav noget egentligt bud på, hvordan vi skal klare de væsentlige problemer vores økonomi står overfor de kommende år; problemer, der er udmærket beskrevet af embedsmændene i den redegørelse, der var baggrunden for debatten i Landstinget.

Replik i gråzonedebatten

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Søndag d. 17. maj 1998

Hvis dette forslag til afskaffelse af gråzonen vedtages, vil det skabe en nødvendig klarhed, og fremme igangsætning og hjemføre noget privat kapital fra Danmark.

Beretning for 1997 for Tegnestuen Nuuk A/S

Tegnestuen Nuuk A/S
Fredag d. 15. maj 1998

At starte en import af præfabrikerede huse udefra er derfor at skyde sig selv i foden - og torske dumt.

Løgnehistorier på Internet?

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Fredag d. 15. maj 1998

Det er formentligt en lang række artikler på debatsiderne i "Atagu" under afsnittet "Pressens vilkår" der hentydes til. Her finder man 28 debatindlæg og artikler fra perioden december 95 til marts 98.

Grønlands Radio - KNR, afdrag

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Fredag d. 15. maj 1998

KNR - Grønlands radio - dukker op igen. Her med en ansøgning om 1 million kr. så landskassen kan betale det afdrag til Landskassen, som KNR skal betale Landskassen i 1998.

Landskassen eller Ebberød Bank?

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Tirsdag d. 12. maj 1998

TV-reklamer i dag- og nattimerne blev indstillet, fordi de var ulovlige. Og man kan naturligvis ikke få erstatning for tab af ulovlige indtægter. Det kan der heller ikke være nogen, der har lovet KNR i god tro.

Utilfredsstillende forhold for sindslidende

Laila Ramlau-Hansen
Tirsdag d. 12. maj 1998

Landstingets beslutning om ikke at hjemtage det psykiatriske område fra Danmark var umiddelbart skuffende for foreningen af pårørende til sindslidende, Sugisaq. Dybest set er foreningen dog enig i, at forholdene for de sindslidende, som allerede befinder sig her i landet bør forbedres, ligesom det er vigtigt, at der er ordentlige forhold for de, som skal hjem. Og der er lang vej, før forholdende kan kaldes tilfredsstillende.

Som i Ny Guineas jungle

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 12. maj 1998

En primitiv stamme i Ny Guinea satte snorlige landingslys i det skovklædte bjergterræn i junglen, bakke op og bakke ned. Fra luften lignede det fuldstændigt den landingbane, de havde set ved byen nede i lavlandet, og her havde de lagt mærke til, at der landede store fly med rige forsyninger fra et eller andet fjernt og guddommeligt Slaraffenland.

Hvis vi havde penge nok!

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Mandag d. 11. maj 1998

Hvis vi havde penge nok, var der ikke grænser for det der kunne lade sig gøre - også trafikpolitisk. Men det har vi ikke. Store opgaver trænger sig mere og mere på. Renoveringsopgaver indenfor skoler, boliger, sygehuse, elværker og havne - for bare at nævne nogle store tunge klumper.

Svar til Anders Nilsson - om KNR

Magnus Larsen
Søndag d. 10. maj 1998

På KNR-bestyrelsens vegne skal jeg opfordre landstingsmedlem Anders Nilsson til at stoppe med alle sine løgnehistorier om KNR's drift, sådan som han har praktiseret det via Internettet.

Politik på formodninger og antagelser

Peter Fr. Rosing
Torsdag d. 7. maj 1998

Det er tankevækkende, at et politisk parti på den måde bygger sin politiske stillingtagen til en sag på formodninger, antagelser - ja sågar fordomme (»alt fra KNR er negativt«), og påvirker dermed en beslutningsproces ved hjælp af gætterier.

Hvorfor er KNI's regnskabsresultat ikke bedre ?

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Torsdag d. 7. maj 1998

Jeg finder det derfor ynkeligt og ansvarsforflygtigende, når både bestyrelsesformand Knud Sørensen og direktør Kjeld Askær kryber i skjul bag medarbejderne, og hævder at min kritik af KNI’s regskabsresultat er en kritik og en nedvurdering af medarbejderne.

Også galt at KNI ikke giver underskud

Inger Eriksen
Torsdag d. 7. maj 1998

Medarbejderne i KNI synes, at det er meget usmageligt, og slet ikke på sin plads. at virksomhedens, personalets og ledelsens stor anstrengelser bliver nedgjort af landstingmedlem Anders Nilsson ved hans kritik i pressen.

Flyvsk rapport på nedstyrtningkurs

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 7. maj 1998

TI DAGE TIL ARBEJDE af den art er overdrevent lidt. Det virker som en hån mod skoleeleverne, mod deres forældre, mod lærerne, mod uddannelsessystemet og mod Landstinget, at det skulle være muligt på 10 dage at løse en opgave, vi i mange, mange år ikke har magtet.

Hurra for Danmarks Lærerforening !

Laurits Bloch
Onsdag d. 6. maj 1998

Landstinget har altid været sammensat af rigtigt mange lærere. Debatterne gennem tiden har mest haft præg af klynkende indlæg om hvor hårdt det er at være lærer . . .Hvordan det går med skolens kerneydelser - undervisningseffektiviteten - gåes der let hen over.

Folkeskolen år 2005

Laurits Bloch
Onsdag d. 6. maj 1998

Hjemmestyretiden fra 1979, med folkeskolelærere som dominerende politikere i landsting, landsstyre og administration kombineret med et stærkt håndhævet - og med fagforeningerne delt - monopol på alle meninger om børneskolen, blev bragt til ophør i løbet af 90'erne.

Nomade i Nuuk

Peter Brix Adsersen
Tirsdag d. 5. maj 1998

Jeg har fuld forståelse for mange grønlænderes ambition om selvstyre, og jeg er enig i en gradvis overdragelse af ansvarsområder fra statsmagten til hjemmestyret. Men hvis ikke hjemmestyret er i stand til at honorere et elementært behov for varig bolig til tilkaldt arbejdskraft, er overdragelsen efter min mening uholdbar.

En bombe under aftaleområdet

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 5. maj 1998

Det er et tilbageskridt. Karna Jokumsen har ret. Der skal ikke indgås aftale med Danmarks Lærerforening. Det grønlandske aftaleområde skal ikke bombes tilbage i tiden.

Det syge væsen

Aqqaluk Petersen
Mandag d. 4. maj 1998

Der foreslås desuden en opnormering i Ilulissat, så der bliver ansat en almen kirurg. Hvor man vil skaffe sådan en fra, ved jeg ikke, ligesom jeg ikke er sikker på, at den type kirurger overhovedet uddannes mere. Redegørelsen er præget af disse kommunale hensyn, der vel igen er dikteret af de øjeblikkelige politiske muligheder.

Ordførertale ved Redegørelse for hjemtagning af den psykiatriske behandling

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Lørdag d. 2. maj 1998

Her er et eksempel på, hvor "unuanceret og firkantet" landstingets partier - efter A/G's opfattelse - tirsdag arbejdede sig gennem debatten om hjemtagning af de psykiatriske patienter fra Vordingborg