Periode: September 1998


Tre tvivlsomme sager

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 29. september 1998

Det handler om sundhedsvæsenets overskridelser på finansloven, om den manglende effekt af det kommende boligfinansieringstilbud for private og sidst nyheden om, at 87 procent af alle flypassagerer ikke betaler deres billet.

Landskasselotteriet

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 24. september 1998

Boligstøtten er imidlertid så usædvanligt fordelagtig, at det er en ren foræring til folk, der allerede er tæt på at kunne klare et byggeri. Reelt bliver deres huse 40 procent billigere, og de renter, de tjener i finansieringsperioden, kan rigeligt dække hele tilbagebetalingen af lånet. Der er altså tale om en reel foræring, for den dag, huset sælges, er det naturligvis husejeren der snupper hele gevinsten. De offentlige kasser har helt frivilligt været både "tyr" og "økonomisk hanrej".

Forslag om boligfinansiering, Atassuts ordførerindlæg

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Onsdag d. 23. september 1998

Umiddelbart er det Atassuts opfattelse at den foreslåede ordning ikke er specielt attraktiv og ikke vil have den ønskede effekt, at der for eftertiden for landskassebevillingen til denne type boligbyggeri bygges 2,5 gange så mange boliger for hver bevilget landskassekrone.

Forslag til landstingsforordning om boligfinansiering

Landsstyret
Onsdag d. 23. september 1998

Forelæggelse af forordningsforslaget skal ses som et led i den generelle omstrukturering af det grønlandske boligmarked. De foreslåede finansieringsmodeller skal betragtes som et supplement til de finansieringsmodeller, der kendes i dag. Det vil sige ordninger som 60/40-byggeri, andelsboliger, selvbyggerhuse, kommunale byggesæt og bygdeboliger.

Uha, 42 millioner i merforbrug!

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 22. september 1998

Vi har nemlig et sundhedsvæsen, der bemandingsmæssigt for en stor del bygger på vikarer. Der er langt fra fastansatte nok, og tre-ugers vikarer, som vi har mange af, er dyre. Vi må betale, hvad de vil have, og vi flyver dem frem og tilbage, indkvarterer dem dyrt og uhensigtsmæssigt og får i yderdistrikterne næppe det helt store udbytte af dem, fordi den gamle sundhedsstruktur kræver grønlandsk indsigt og faglige forudsætninger i usædvanlig bred forstand.

Inuit Ataqatigiits replik i åbningsdebatten

Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget
Mandag d. 21. september 1998

Så snart det i nok så vigtige landstingsudvalg kan observeres, at denne og hint medlem - og sågar udvalgsformænd igen møder uforberedt op og uden en stillingtagen til de forskellige spørgsmål - bliver dette ikke kun et forsinkende led, men også et element der forringer den kvalitet man kunne have opnået som et slutprodukt.

Åbningstalen ved Landstingets efterårssamling 1998

Landsstyret
Fredag d. 18. september 1998

Det bliver en tung gang på jord for et selvstændigt folk - en selvstændig nation - hvis befolkningen sakker bagud med uddannelse. Vi er nu godt i gang med at uddanne os, men vi må gøre det endnu bedre i de kommende år.

Verdens bedste skole på ti dage

Nyhedsbrevet ARBEJDSGIVEREN
Fredag d. 18. september 1998

Lærermanglen kan løses gennem en helt ny læreruddannelse, bare de studerende får løn og ikke går på seminariet. Grønland kan blive et internationalt forbillede, bare vi bliver herrer i eget hus på folkeskoleområdet. Vi bliver verdensmestre i fjernundervisning, bare vi giver hver elev og hver lærer en bærbar pc etc., etc.

Landsstyret "glemmer" at regere - Landstinget "glemmer" at reagere

Nyhedsbrevet ARBEJDSGIVEREN
Fredag d. 18. september 1998

Man får uvilkårligt den tanke, at de ansvarlige embedsmænd bevidst har undladt at sætte Konkurrencenævnet i funktion - og med landsstyrets stiltiende billigelse. Det er svært at frigøre sig fra tanken om, at uvilligheden bunder i de offentligt ejede selskabers dominerende rolle i erhvervslivet.

De psykisk syge svigtes

Fatuma Ali
Fredag d. 18. september 1998

Ved Landstingets forårssamling blev det besluttet at bevilge et distriktspsykiatrisk team (også kaldet lokalpsykiatrisk) pr. januar 1999, bestående af en psykiater og en sygeplejerske. Denne beslutning fandt bifald hos mig, for jeg er stærkt tilhænger af at de psykisk syge får ordentlig hjælp, der hvor de hører til.

Sommerferien er forbi - arbejdet skal i gang igen

Arne Amstrup
Fredag d. 18. september 1998

Virksomhederne oplever et stadig større problem hos de 15 til 17-årige, som ønsker praktik, da de ikke kan tale dansk. Lad os sammen give vore børn en bedre fremtid med optimal indlæring og uddannelse.

En arbejdsplads er en menneskeret

Bent Svenbæk
Lars Sørensen
Fredag d. 18. september 1998

Det nuværende landsstyre proklamerede højtideligt ved sin til tiltræden for over tre år siden, at der skulle etableres en masse arbejdspladser ("7000 flere i arbejde"), og at det underforstået var en menneskeret at en arbejdsduelig borger fik en arbejdsplads.

En finanslov med problemer?

Peter Pars
Fredag d. 18. september 1998

Hvad bruges pengene så til? Er der sat penge af til "Verdens bedste folkeskole"? Nej! Er der sat penge af til et forbedret sundhedsvæsen? Nej? Er der sat penge af til finansieringsstøtte til landbaserede erhverv? Nej ! Er der sat penge af til en Køb Grønlandsk Kampagne? Nej ! Er der taget initiativer til en forbedret planlægning på anlægsområdet? Nej!

Hvem kontrollerer landsstyret

Sermitsiaq
Fredag d. 18. september 1998

Demokratiet i Grønland har det ikke godt. Landsstyret har alt for lette muligheder til at undlade at gennemføre landstingets beslutninger. For landstingsmedlemmerne er ikke gode nok til at gennemskue landsstyret og hjemmestyrets administration.

Opdragelse til selvmord?

Aqqaluk Petersen
Torsdag d. 17. september 1998

Er vi i disse år i gang med at skabe betingelserne for, at fremtidige generationer i det grønlandske samfund også skal hærges af massive sociale problemer, fordi vi taber en alt for stor gruppe til et liv, der åbenbart ikke er værd at leve? Det bør være det vigtigste spørgsmål og svaret blæser for tiden i vinden.

En samlet grønlandspolitik

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 17. september 1998

EN SAMLET politisk målsætning er simpelthen en forudsætning for, at vi udnytter ressourcerne bedst muligt. Og så er det ligegyldigt, om vi går ind for den ene eller den anden befolkningspolitik. Det er nødvendig, at de, der trækker os fremad gennem udviklingen, trækker i samme retning. Det går ikke, at nogle arbejder med decentralisering og andre med centralisering. Så spilder vi ikke bare kræfter, men penge og tid. Og ingen af delene har vi for meget af.

Fremrykning af anlægsdelen af finansloven med et halvt år

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Onsdag d. 16. september 1998

En fremrykning af tidspunktet for vedtagelsen af finanslovens anlægsafsnit med et halvt år fra 1. november til 1. juni vil lette kommunerne i deres budgetlægning og det vil få afgørende indflydelse på byggetakten og formindske den pukkel af uafsluttede anlægsopgaver, vi hidtil har måtte skubbe fra år til år.

Lighed for loven

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 15. september 1998

Otto Steenholdt er i dag en bitter mand. Han kunne ikke slå Ellen Kristensen ved folketingsvalget i marts, og han prøver så i stedet at ramme sin overmand gennem hendes valg af livspartner og sekretær.

Turismen tabt på gulvet

Sermitsiaq
Fredag d. 11. september 1998

Alt det, der blev lovet på den store turistkonference i Kangerlussuaq i vinter, er tabt på gulvet. Dengang var det meningen, at flyselskaber, operatører, rejsebureauer og hotelbranchen skulle samarbejde for at fremme turismeerhvervet.

Vi skal snakke åbent om vore alvorlige problemer

Hans Peter Mørch
Torsdag d. 10. september 1998

Jeg vil til sidst sige til dem, der misbruger børn seksuelt, at jeg ikke længere tror på deres og psykologernes undskyldning om, at »grunden til, at nogle begår disse forbrydelser, er, at de selv som børn har været udsat på det samme«.

Trafikstrukturen skal endevendes

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 10. september 1998

I dag er situationen den, at landskassen giver tilskud til billetpriserne i begge trafiksystemer, som samtidig bekriger hinanden - eller i alt fald konkurrerer heftigt på priser og vel også bekvemmelighed. Det er altså en landskassefinansieret og landstingsstyret konkurrencesituation, som set ud fra en erhvervsøkonomisk synsvinkel er uacceptabel.

Fem nødvendige reformer for det grønlandske samfund

Anders Fogh Rasmussen
Tirsdag d. 8. september 1998

Jeg tror ikke, at det er realistisk at forestille sig Grønland som en selvstændig nation. Dels er folketallet for lille og det økonomiske grundlag for spinkelt til at bære alle en selvstændig nations institutioner. Dels er den grønlandske økonomi meget sårbar over for konjunktursvingninger og udsving i fiskebestandene. I al den tid, jeg kan forudse, vil Rigsfællesskabet være nødvendigt for Grønland.

Sundhedsvæsenet bliver ikke regionaliseret

Jens Brønden
Tirsdag d. 8. september 1998

- Jeg mener helt klart, at den nye ordning - den centrale model - vil betyde bedre service for patienterne over hele landet. Og for bygderne bliver det et tigerspring ind i bedre tider med bedre service og bedre behandling. Blandt andet derfor er det så nødvendigt med telemedicin.

Teletariffer skal dække renovering

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 8. september 1998

Der er slet ingen tvivl om, at Tele Greenlanderet godt foretagende. Men det er blandt andet på grund af selskabets monopolstilling, der uundgåeligt betyder, at taksterne på de forskellige ydelser er for høje. Det er i alt fald uomgængeligt, at byrden for boligrenoveringerne lægges på de forkerte skuldre. Nok skylder selskabet hjemmestyret penge, men den gæld kunne nok afvikles i et andet tempo, hvis ikke man lige stod og skulle bruge pengene til renoveringer, som boligbrugerne burde betale.

Ændring af lov om valg til Landsting

Landsstyret
Fredag d. 4. september 1998

Forslaget indeholder en ændring af inddelingen i landstingskredse, således at der fremover kun vil være 5 valgkredse, idet de tidligere landstingskredse Sydkreds, Midtkreds, Diskokreds og Uummannaq kreds sammenlægges til en landstingskreds benævnt Vestkredsen.

Jordemoderens placering i sundhedsvæsenet skal styrkes

Esther Hammeken
Fredag d. 4. september 1998

For at sikre den optimale tryghed for familier, er det nødvendigt, at der gøres noget ved den katastrofale mangel på jordemødre. Normeringen er på 22 jordemødre plus en afdelingsjordemoder, hvilket efter min opfattelse er for lavt. Af disse 22 er der seks fastansatte (plus afdelingsjordemoderen), fem vikarer mens resten er ubesatte.

Overforbruget

Sermitsiaq
Fredag d. 4. september 1998

Finansloven ligner desværre politikernes forsøg på i sidste øjeblik at skabe sig en platform, så de kan blive genvalgt, i stedet for at være det nødvendige styringsredskab mod større økonomisk vækst og dermed større uafhængighed.

Maybritt Andersen, Marianne Arnfjord

Ruth Lange
Torsdag d. 3. september 1998

Jette Mohr Lyberth

Penge gør det ikke alene

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 1. september 1998

Det er rigtigt, at penge ikke løser rekrutteringsproblematikken alene. Der skal et nyt og moderne sundhedsvæsen til, hvor den væsentlige lægefaglige ekspertise, som det tidligere har været foreslået, i bedste fald placeres centralt. I næstbedste regionalt.