Ændring af lov om valg til Landsting

Forslaget indeholder en ændring af inddelingen i landstingskredse, således at der fremover kun vil være 5 valgkredse, idet de tidligere landstingskredse Sydkreds, Midtkreds, Diskokreds og Uummannaq kreds sammenlægges til en landstingskreds benævnt Vestkredsen.

Fredag d. 4. september 1998
Landsstyret
Emnekreds: Politik.

Indholdsfortegnelse:
Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om valg til Grønlands Landsting
§ 1.
§ 2.
Bemærkninger til lovforslaget


Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om valg til Grønlands Landsting
Bilag
Landstings-
kredsens navn
De til landstingskredsen henhørende kommuner (valgkredse) og områder uden for den kommunale inddeling Antal
kreds-
mandater
1.Vestkredsen Nanortalik
Qaqortoq
Ivittuut
Paamiut
Nuuk
Maniitsoq
Sisimiut
Pituffik
Kangerlussuaq
Station Nord
Mestersvig
Danmarkshavn
Sirius
Kangaatsiaq
Aasiaat
Qasigiannguit
Ilulissat
Qeqertarsuaq
Uummannaq
22
2.Upernavik Upernavik 1
3.Qaanaaq Qaanaaq 1
4.Ammassalik Ammassalik 1
5.Illoqqortoormiut Illoqqortoormiut 1


§ 1.
I landstingslov nr. 9 af 31. oktober 1996 om valg til Grønlands Landsting ændres bilaget til loven

§ 2.
Landstingsloven træder i kraft den 1. december 1998.

Grønlands Hjemmestyre, den xx.xx 1998.
Jonathan Motzfeldt / Kaj KleistBemærkninger til lovforslaget


Generelle bemærkninger
Lovforslaget indeholder kun en ændring af bilaget til landstingslov om valg til Grønlands Landsting. Der er således tale om en ændring af inddelingen i landstingskredse.

I det nugældende bilag til landstingslov om valg til Grønlands Landsting er landet inddelt i 8 landstingskredse, som i alt er tildelt 26 kredsmandater. Herudover skal der på landsplan vælges 5 tillægsmandater.

Nærværende forslag indeholder en ændring af inddelingen i landstingskredse, således at der fremover kun vil være 5 valgkredse, idet de tidligere landstingskredse Sydkreds, Midtkreds, Diskokreds og Uummannaqkreds sammenlægges til en landstingskreds benævnt Vestkredsen.

Upernavik, Qaanaaq, Ammassalik og Illoqqortoormiut landstingskredse forbliver uændrede, således at yderdistrikternes repræsentation hver er sikret med 1 mandat.

Hovedbegrundelsen for at foretage den pågældende ændring er først og fremmest et ønske om en mere ligelig og retfærdig repræsentation i de mest folkerige områder i Vestgrønland, men hvor yderdistrikterne samtidigt er tilstrækkeligt repræsenteret.

Tillægsmandaterne er opretholdt, idet der ellers ville forekomme et relativt stort stemmespild i de to enkeltmandskredse Ammassalik og Upernavik.

Som baggrund for ændringsforslaget ligger der foruden ønsket om en mere ligelig repræsentation et ønske om at tilskynde landstingsmedlemmerne til i højere grad at argumentere ud fra landspolitiske synspunkter, idet der har været en tendens til at lade lokalt betonede problemer og interesser stå i forgrunden.

Lovforslagets ikrafttrædelsestidspunkt er fastsat til 1. december 1998, således at ændringen vil få virkning fra og med næste landstingsvalg.