Fremrykning af anlægsdelen af finansloven med et halvt år

En fremrykning af tidspunktet for vedtagelsen af finanslovens anlægsafsnit med et halvt år fra 1. november til 1. juni vil lette kommunerne i deres budgetlægning og det vil få afgørende indflydelse på byggetakten og formindske den pukkel af uafsluttede anlægsopgaver, vi hidtil har måtte skubbe fra år til år.

Onsdag d. 16. september 1998
Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk  
Emnekreds: Boliger, Erhverv, Politik, Økonomi.

Beslutningsforslag
Landsstyret pålægges herved at tilrette regler og arbejdsgange, således at anlægsdelen af finansloven for eftertiden forelægges til behandling og vedtagelse på Landstingets forårssam ling.

Driftsdelen af finansloven kan som hidtil fremlægges til behandling og vedtagelse på Landstin gets efterårssamling.

Begrundelse for forslaget:
Al erfaring viser at perioden fra finanslovens vedtagelse ved afslutningen af efterårssamlingen frem til starten på byggesæsonen næste forår er for kort.

Dels skaber det sene tidspunkt for vedtagelsen problemer for kommunerne i de sager, hvor de er medfinansierende, dels er perioden så kort at meget byggeri enten ikke kan igangsættes som forudsat eller byggeriet kommer så sent i gang, at det bliver dyrere end budgetteret og ofte ikke kan færdiggøres før næste vinter sætter ind.

En fremrykning af tidspunktet for vedtagelsen af finanslovens anlægsafsnit med et halvt år fra 1. november til 1. juni vil lette kommunerne i deres budgetlægning og det vil få afgørende indflydelse på byggetakten og formindske den pukkel af uafsluttede anlægsopgaver, vi hidtil har måtte skubbe fra år til år.