AG melder hus forbi, Marianne

Din holdning til demagoger og propagandister har den pudsighed i sig, at du åbenlyst selv har god forstand på demagogiens værktøjer. Det beviste du tilfulde i KNR-debatten "Vinduet", hvor du igennem hele udsendelsen forsøgte at få lytternes medhold i, at Anders Nilsson var en vendekåbe. Det synspunkt vil vi ikke kommentere, men blot understrege, at det ikke bare er tilladt, men helt nødvendigt at skifte mening, hvis nye forholdeller nye oplysningertilsiger det. Den politiker, der ignorerer chancen og ikke undersøger dens muligheder, er en forsigtigper, der bare sørger for, at intet sker.

Tirsdag d. 15. december 1998
Atuagalliutit/Grønlandsposten
Emnekreds: Grønlændere i Danmark.

NEJ, Marianne Jensen, du skal ikke regne med undskyldning og berigtigelse fra AG. Det finder vi simpelthen ingen anledning til. Vi har ikke skrevet noget forkert, mens du til den danske TV-avis har udtalt dig i uoverensstemmelse med sandheden, og det er det samme som at lyve - hvis der da ikke er grus i hukommelsen.

Indslaget i TV-avisen handlede ikke om en eller to konkrete sager, men om et generelt meget alvorligt problem, der kan få Danmark og Grønland i fedtefadet for ikke at overholde menneskerettighedeme.

Og det er du jo selv klar over, fordi du allerede i marts gjorde Landstinget opmærksom på problemstillingen, da du fremlagde redegørelsen for hjemtagning af den psykiatriske behandling.

Det var det, det handlede om, og da du i TV blev bedt om at sige, hvad du ville gøre ved problemet, svarede du, at du ikke kendte til de konkrete tilfælde.

Dermed efterlod du det indtryk hos seerne, at problemet var nyt for dig, og vi, der vidste bedre, måtte konkludere, at du stak en plade for at slippe for videre tiltale.

AG HAR IKKE - som du skriver - villigt lade sig udnytte af en kilde. Den halve redaktion var samlet om TV-apparatet på AG, hvor din udtalelse fremkaldte en række retfærdige mishagsytringer. Og der var enighed om, at du så ud, som om du havde opgivet ansvaret. Du magtede simpelthen ikke at klare situationen, og derfor skulle der hurtigst muligt sættes en prop i spørgemaskinen fra TV-avisen.

Det lykkedes også.

Efterfølgende har det vist sig, at vort indtryk under TV-indslaget ikke var helt forkert. Ikke bare har du selv dokumenteret, at du udmærket ved besked om problemet med færdigbehandlede patienter, der bliver i Vordingborg. Du er også bekendt med den meget omfattende korrespondance, som Sundhedsudvalget for mere end et år siden modtog fra de to navngivne patienters advokat Nicholas Symes. Heri omtales med navns nævnelse den patient, der i dag er færdigbehandlet uden at blive udskrevet.

Der er ingen grund til at tro, at nogen har forholdt dig dette betydningsfulde materiale.

NOGEN UNDSKYLDNING for AG’s behandling af sagen bliver det altså ikke til på det foreliggende grundlag. Men vi vil godt medgive, at der kan været tale om, at dine udtalelser er taget ud af en sammenhæng, som kunne have efterladt et indtryk af større entusiasme i stedet for den "stik-hovedet-i-busken-medvirken", det blev til.

Når det er sagt, skal der imidlertid ikke være tvivl om, at offentligheden - blandt andre AG - ikke kan acceptere, at du nægter ethvert kendskab til netop de to patienter, som er nøglepersoner i et menneskerettighedsproblem, der er så alvorligt, at det kan bringe Danmark og Grønland i international miskredit. Det kan du ikke være uvidende om. Det er en sag, der har optaget dig så meget, at du har fundet anledning til at "fyre op under" hele Landstinget for at undgå international forsmædelse.

I DENNE OMGANG skal der ikke tærskes langhalm på sagen her. Men debatten er alligevel principielt vigtig på mange måder. Foreløbig har den ført til en afsløring af, at vi helt udgiftsneutralt kan skaffe mulighed for at hjemtage de syv-otte patienter, der er færdige med behandlingen i Vordingborg (læs side 5-7). Tøv ikke, Marianne!

Din holdning til demagoger og propagandister (læs side 14-15) har den pudsighed i sig, at du åbenlyst selv har god forstand på demagogiens værktøjer. Det beviste du tilfulde i KNR-debatten "Vinduet", hvor du igennem hele udsendelsen forsøgte at få lytternes medhold i, at Anders Nilsson var en vendekåbe. Det synspunkt vil vi ikke kommentere, men blot understrege, at det ikke bare er tilladt, men helt nødvendigt at skifte mening, hvis nye forhold eller nye oplysninger tilsiger det. Den politiker, der ignorerer chancen og ikke undersøger dens muligheder, er en forsigtigper, der bare sørger for, at intet sker.

Et sidste ord, du skal have med på vejen, går på, at du ikke kan frasige dig ansvaret for de kriminelt anbragte. Du har nemlig ansvaret. Behandler-delen, sygdomsdelen, er dit ansvar, og hvis du ikke skaber behandslingsmulighed i Grønland, bliver retssystemet nødt til fortsat at sende grønlændere ud af Grønland.