Nyt år - ny valgperiode

1998 BLIVER HUSKET som det år, landsstyret blev klar over, at det nok ikke gik helt så godt med økonomien som påstået. Tidligere landsstyreformand Lars Emil Johansens og tidligere statsminister Poul Schlüters folkeforførende hurra-slogan "det går ufattelig godt" er i nogen grad afløst af mere realistiske budskaber.

Tirsdag d. 29. december 1998
Atuagalliutit/Grønlandsposten
Emnekreds: Politik, Økonomi.

1998 BLIVER HUSKET som det år, landsstyret blev klar over, at det nok ikke gik helt så godt med økonomien som påstået. Tidligere landsstyreformand Lars Emil Johansens og tidligere statsminister Poul Schlüters folkeforførende hurra-slogan "det går ufattelig godt" er i nogen grad afløst af mere realistiske budskaber.

Alligevel har det forgangne år været præget af vægelsind og "træden vande". Noget er der dog sket i den rigtige retning. Der spares mere, og hele stilen i landsstyret er lagt noget om. Ganske vist køber nogle af landsstyremedlemmerne stadig store, nye biler, de ikke har brug for, men den politiske holdning synes at pege i retning af forståelse for nye besparelser og måske skattestigninger.

Men virkelig omsiggribende politisk nytænkning har vi ikke set. "Vi fortsætter den stramme økonomiske politik", hed det i landsstyrets finanslovsforslag for 1999.

1998 var også præget af, at der er valg i begyndelsen 1999, og at man som politiker derfor skal være forsigtig med at rive vælgerne for mange sandheder i næsen. Så i stedet for for alvor at tage hånd om de problemer - blandt andet med økonomien - som det nye landsstyre har afdækket, har man for at tækkes vælgerne ladet tingene udvikle sig på fredelig vis.

I stedet for at gribe ind og standse en irrationel udvikling, lader man hjemmestyreejede virksomheder ruste sig i konkurrence med hinanden og med de private.

Der er fortsat ikke taget skridt til at udvikle et enstrenget trafiksystem. Tvært imod arbejdes der heftigt på, at det hjemmestyreejede passagerrederi skal kunne klare sig så godt som muligt i konkurrencen med det delvist hjemmestyreejede luftfartsselskab. Vi får derved to trafikselskaber, som i virkeligheden får lov til at spille matador for skatteydernes ægte penge.

PÅ GRUND AF det forestående valg har den interne grønlandspolitik været noget stillestående. Der er ikke opstillet klare mål hverken for samfundet som helhed eller for de enkelte hjemmestyreområder. Der er nemlig det ved mål, at politikernes forsøg på at nå dem kan sætte grænser for, hvilke løfter, de kan give før valget, og i en valgkamp må der helst ikke være nogle "smalle steder".

På den anden side er vi heller ikke drevet for vinden. Styreåren har såmænd været i vandet hele tiden, men der har ikke været turbo på.

Tendensen med det sløve politiske engagement blev naturligvis stadig tydeligere, som året skred frem, og ved Landstingets sidste samling i efteråret var det svært (med få undtagelser) at få andet end valgtaler ud af de enkelte medlemmer.

DEN SVIGTENDE politiske vilje til at træffe realistiske og måske upopulære beslutninger kan kun imødegås af "normaliserede forhold", så det gælder om at få det valg overstået hurtigst muligt

Vedvarende rygter har villet vide, at landsstyreformanden udskriver valg her mellem jul og nytår, men det var endnu ikke sket ved redaktionens slutning, og det næste bud er nu nytårstalen.

Selv har han sagt, at "først skal vi have overstået julehelligdagene", og spørgsmålet er så, om hellig tre konger er medregnet.

ØKONOMI - eller økonomiske problemer - er et vanskeligt emne at gøre noget ved samtidig med, at man ønsker at tækkes de mennesker, som de nødvendige indgreb rammer. I en virksomhed kan indgrebene være fyringer eller sågar tilbagegang i løn. Eller det kan betyde, at alle må rubbe neglene for at bevare arbejdspladsen. Under sådanne forhold er det ikke alting, der fungerer optimalt. Det kan være nødvendigt i perioder at køre med halvfærdige løsninger eller systemer for at skabe den nødvendige ressource til at komme videre. Det er ikke en glad tid for en virksomhed, men kan altså vare nødvendig.

Det er det samme med Grønland og landsstyret. Heller ikke her er det tilstrækkeligt at konstatere, at "Forretningen Grønland" ikke går særlig godt. Der må også tages skridt til at ændre det. Nogle af disse skridt bliver upopulære, og det kan politikerne og de nyopstillende kandidater til landstingsvalget lige så godt erkende med det samme: Det nytter ikke at stikke vælgerne blår i øjnene!

Efter valget og den højtidelige åbning af første landstingssamling hænges festtøjet i skabet, og arbejdet begynder. Til den tid skal det vise sig, om politikerne var for store i kæften under valgkampen eller de kan holde, hvad de har lovet.

Vælgerne skal starte det nye år og den nye valgperiode med at huske, hvad politikerne siger. Det er ikke tilladt at sige ét før valget og noget helt andet, når man er blevet valgt. Det er smid-ud-grund. Og den skal vi håndhæve noget mere i 1999.