Årets torsk 1999

Som læserne måske har forventet har der været mange paptorsk i vore farvande, det kan også aflæses i Royal Greenlands indhandlingsprognoser, de forventer nemlig overskud i år.

Fredag d. 1. januar 1999
Karl Therkelsen
Emnekreds: Aviser, radio og TV, Politik.

Som læserne måske har forventet har der været mange pap torsk i vore farvande, det kan også aflæses i Royal Greenlands indhandlingsprognoser, de forventer nemlig overskud i år.

Så tog jeg sejldugsjollen og tog på torskegilde med pilken.

Den første torsk, der kom på krogen ligner på en prik vicekoncernchef Lars Emil Johansen. Vel er det ham, der trods advarsler vil have en kvart milliard landskassekroner fra NUKA A/S for de bygdeanlæg, de i tidernes morgen vederlagsfrit overtog fra hjemmestyret/staten. Vel er det Royal Greenlands ry for en uformindsket eksport af grønlands røde guld, koldtvandsrejen, der skabte nye og flere, endda op til 800 arbejdspladser i Danmark, Tyskland og i den øvrige Europa, og det modsatte her i landet, lukke rejefabrik efter den anden, med større arbejdsløshed til følge.

Den næste torsk der så dagens lys ligner landsstyremedlemmet for sundhed Marianne Jensen, som sædvanligt godt tosset i skrutten, før hun fik et gok med køllen. Jeg spurgte hvorfor hun netop bed på krogen, og hun svarede kort og kontant: p.g.a. det skrantende sundhedsvæsen, og tilføjede, at når hun har taget sit standpunkt er det svært at ændre, og hviskede rigtig ondt om Anders Nilsson.

Der gik et stykke tid - måske p.g.a. den hidsigprop jeg fik op forinden - før jeg fik den næste torsk, det var landsstyremedlemmet for undervisning, Konrad Steenholdt, jeg forklarede ham, at jeg via Internettet havde prøvet at advare ham, at jeg fisker i farvandet, men p.g.a. samme problemer med SUNNGU kunne jeg ikke komme igennem internettet - og beklagede den tort og svie, han måtte lægge mund til. Ham satte jeg ud igen.

Og min næste, men noget mindre fisk har noget med kirken at gøre. Op kom nemlig den siddende formand i Kristeligt Landsforening i de sidste 25 år Magnus Larsen, han fik skældsord for hans manglende indsats for at formindske kløften mellem de unge og folkekirken og fik besked på at han kan nå at gøre det godt igen og ud kom han igen.

Efter en kort pause, netop jeg lige smed krogen ud kunne jeg høre helikopterlarm i det fjerne, og der kom gang i den dernede, op kom landsstyremedlemmet for Trafik Peter G. Samuelsen og Peter Fich. Og de bruger store bogstaver til hinanden, Peter G skældte sin direktør Peter for at have brugt hele Grønlandsfly´s egenkapital ved købet af Boing 747. Og da omverdenen ikke kan vise tillid til selskaber uden egenkapital fik direktør Peter besked på at bruge mere og mindre fine metoder med at stikke sugerøret i landskassen; først skal - uden at borgerne kunne forstå det - landskassen rulles for 30 millioner for at få overdraget de 3 helikoptere, Grønlandsfly fik foræret af staten/hjemmestyret. For det andet skal han sørge for at gennemtrumfe prisstigninger, uden at landsstyret når at sige imod. Mere gal blev Peter G på lille Peter og bad ham finde den person, der var skyld i at Sisimiut fik Grønlands dyreste og længste heliport.

Hen på eftermiddagen, noget træt fik jeg op et udmattet landsstyremedlem for sociale anliggender Mikael Petersen, han siger han lige har været på indkøbstur i Island og spurgte, om jeg har set hans billede i svømmeshorts. Velvidende om at der snart er valg til landstinget beder han mig hurtigst glemme hans vilde indkøb, luksuriøse kontormøbler, nyt islandsk bil, og siger at det er småting i forhold til Socialreformkommisionens store betænkning, og undskylder at denne er lagt i mølposen, da landskassen ikke kan bære dens bebyrdelser. Han påstår endvidere, at han kan trylle i den tid, andre direktorater fattede penge, ups kom 2,7 millioner kroner til Ligestillingsrådet.

Den næste er, efter sigende en "stor" fisk der kunne ligne Anthon Siegstads uven landsstyremedlemmet for fiskeri Paviaraq Heilmann. Vel kan det kun være pral, når han kan postulere om, at han alene - som en lille pave - er i stand til at tilsidesætte et enigt Landstings beslutning om at hver husstand tildeles et rensdyr - han fik ublid gok med køllen.

Nogen tid efter var der bid igen, hov, et rigtigt uuvak - SIK´s forbundsformand Jess G. Berthelsen himself, der bare rystede på hovedet. Han siger, han har meget at ærgre sig over. For det første for at have ført sine medlemmer væk fra lyset p.g.a. måske århundredets dårligste resultat i overenskomstforhandlingerne, for det andet for at have sovet i "timen" da Landstinget modsat overenskomsterne kom pludseligt med et afgiftsbuket, og rød i hovedet blev han da Kangerlussuaq blev nævnt og sukkede højlydt. For det tredje for hans manglende evner og fejldispositioner af de helt store i forsøget på etablering af SIK´s pensionskasse. Hvis han ikke kan få råderet over hver et medlems opsparede midler har han overvejet om at stjæle dem fra sine medlemmer.

De næste rigtige torsk jeg fik op lignede selvstyremændene Vittus Jeremiassen og Makkorsi E. Olsen, ærgerligt at jeg missede den tredje, der på en prik lignede Pablo. Væk var Pablo i et sekund før de to på klods skældte godt og grundigt ud på journalister og andre godtfolk i den trykte presse grundet de i uformindsket styrke sætter spørgsmålstegn ved selvstyremændenes visioner; og siger, at sådan noget er ugrønlandsk. Selv siger de, at de mister orienteringen når de bombarderes med så mange spørgsmål i aviserne, de har nemlig troet at de smertefrit kan sælge deres selvstyrevisioner til Sakæus og Benjamin.

Måske grundet nære forbindelser er den næste fisk en rødfisk fra inuusuttut ataqatigiit Aannguaq Poulsen. Han siger, at han hele tiden har postuleret om, at Grønland sagtens kan undvære bloktilskudet fra staten, jeg spurgte ham hvor langt de har nået i deres arbejde om at indføre russiske tilstande her i Grønland, dertil svarede han bare: "hvilke tilstande?".

Lige før mørkets frembrud var der en stime af torsk i farvandet, da havde jeg travlt med at hive fisk op, alle fra den grønlandske radioavis og vejrspeakerne.

Radioavisens journalister har i de seneste år banet vejen for noget der ligner hvordan man systematisk misbruger vores grønlandske modersmål. Meteorer er luftsten ifølge Ludvig Siegstad og dem er der milliona af . Stater som Nåre eller Sveria er udtryk vi har lært i radioavisen. Vel er det kun til at misforstå, når Kammammii Olsen benytter det grønlandske udtryk for landsstyreformand når indslag drejer sig om f.eks. den engelske premierminister, eller landsstyre, når indslag drejer sig om folketinget, lagtinget, stortinget eller det Israelske parlament.

Bedre var det ikke med vejrspeakerne, til tider går det helt grassat oppe hos vejrguderne, når de bruger udtryk som skiftende skyer, mild sne, tåge med is osv.osv.

Det er blevet mørkt og paptorskene bider ikke mere, nu giver jeg op, ned kom årerne og hjem vil jeg og indhandle, og selvfølgelig vil jeg have mere valuta for fiskene, og det kan gøres ved at indhandle hos de private, nemlig Polar Seafood. Der går rygter om, at Royal Greenland "nunanitamalaani" har sendt en tupilak (et ulykkesdyr skabt ved magi iflg. det grønlandske sagn), gid de ikke får held i sit forsøg med at knække sin konkurrent.

Godt Nytår allesammen.