Udtalelse vedrørende Landsstyreformandens nytårstale 1998/99

Endvidere behandlede landsstyreformanden miljøspørgsmålet grundigt over 10 linier, mens erhvervslivet kun tildeles en enkelt linie og landets økonomi slet ingen omtale fik. Det er selvfølgeligt meget skuffende.

Mandag d. 4. januar 1999
Daniel Skifte
Emnekreds: Politik.

Landsstyreformanden sendte sine hilsener til alle i Grønland, Danmark, Norden og Nunavut i sin nytårstale.

Talen, som blev holdt blot en måned før landstingsvalget, var ikke en tale med stort politisk indhold og indeholdt kun få politiske signaler om aktuelle grønlandske problemer.

Skal man hæfte sig ved et enkelt positivt politisk signal, vil jeg fremhæve Landsstyreformandens 2 liniers omtale af situationen på uddannelsesområdet. Det er nødvendigt med en omprioritering på uddannelsesområdet - også af økonomiske årsager. Dette synspunkt deler jeg afgjort med landsstyreformanden. Derimod nævnte Landsstyreformanden intet om, hvordan disse problemer kan afhjælpes.

Derudover omtalte Landsstyreformanden festligholdelse i anledning af Hjemmestyrets 20 års jubilæum. Landsstyreformanden beskæftigede sig også indgående med Rigsfællesskabet og nævnte endvidere at Grønland ikke må isolere sig. Disse tanker er ikke nyt for ATASSUT, da vores parti allerede den 29. april 1978 - altså for 20 år siden - nedfældede disse overvejelser på skrift. Endvidere behandlede landsstyreformanden miljøspørgsmålet grundigt over 10 linier, mens erhvervslivet kun tildeles en enkelt linie og landets økonomi slet ingen omtale fik. Det er selvfølgeligt meget skuffende.

Nytårstalen drejede sig altså overvejende om personen selv: landsfaderen Jonathan Motzfeldt, som holder tale til sin menighed. En slags prædiken fra præsten og ikke fra landets toppolitiker. - Man kan have flere meninger om dette.

Jeg tager selvfølgelig afstand fra, at Jonathan Motzfeldt holder sin nytårstale på vegne af landsstyrekoalitionen, sådan som formanden for IA Josef Duusi Motzfeldt og Anton Frederiksen fra Kattusseqatigiit ellers har den opfattelse.