Boligbyggeriet siden 1965

For det andet er aktivitetsniveauet inden for boligbyggeriet blevet markant reduceret siden slutningen af 1980’erne. I perioden 1967-88 blev der i gennemsnit nyopført 512 boliger pr. år. I perioden 1989-97 var det gennemsnitlige antal nyopførte boliger på 278. Fra 1989 har der været et væsentligt mindre offentligt finansieret boligbyggeri som følge af eftervirkningerne af den økonomiske krise. I samme periode har der været meget lidt privat boligbyggeri

Mandag d. 11. januar 1999
Det rådgivende udvalg vedrørende Grønlands Økonomi
Emnekreds: Økonomi.

Boligbyggeriet målt ved antallet af nyopførte boliger er i figur 2.5.1 vist for perioden 1965-96. To markante udviklingstræk fremgår af figuren. For det første afspejler figuren de svingninger, der normalt karakteriserer boligbyggeriet, som andre langsigtede investeringsgoder, jf. også boks 2.2.1.

For det andet er aktivitetsniveauet inden for boligbyggeriet blevet markant reduceret siden slutningen af 1980’erne. I perioden 1967-88 blev der i gennemsnit nyopført 512 boliger pr. år. I perioden 1989-97 var det gennemsnitlige antal nyopførte boliger på 278. Fra 1989 har der været et væsentligt mindre offentligt finansieret boligbyggeri som følge af eftervirkningerne af den økonomiske krise. I samme periode har der været meget lidt privat boligbyggeri.

Boligbyggeriets omfang i Nuuk har ligeledes varieret meget gennem årene. I årene 1965 - 1978 blev der bygget omkring 120 boliger om året.

Fra 1979 forøgedes boligbyggeriet kraftigt. I årene 1979 - 1988 steg antallet af nybyggede boliger i Nuuk til omkring 180 om året.

Eftervirkningerne af den økonomiske krise fra slutningen af 80’erne ramte også boligbyggeriet i Nuuk. I tiåret 1989- 1998 steg antallet af boliger derfor kun med knap 70 om året. Byggeriet i Nuuk var derfor i tiåret 1989-1998 mindre end halvdelen af byggeriet i tiårsperioden 1979-1988.

Figur 2.5.1 Antal nyopførte boliger 1965 - 1997

Anm. : Tallene er baseret på antallet af udstedte ibrugtagningstilladelser.
Kilde : Grønlands Statistik. Internet databank.