Den aktuelle boligsituation

Atagu den 11. januar 1999

Mandag d. 11. januar 1999
Det rådgivende udvalg vedrørende Grønlands Økonomi
Emnekreds: Økonomi.

Boligsituationen varierer fra by til by og fra bygd til bygd, idet betydelige geografiske såvel som økonomiske afstande gør, at det kun er meningsfyldt at se lokalt på boligsituationen. Det ene yderpunkt i boligforsyningssituationen er i Nuuk, hvor der er omkring 13 års ventetid på en almindelig udlejningsbolig. Den stramme boligsituation i Nuuk har også betydet, at der nu er ventetider på personaleboliger på omkring et år og ventetider på vacantboliger på omkring ½ år. Det andet yderpunkt i boligforsyningssituationen er i Paamiut, hvor der aktuelt er omkring 100 ledige boliger. Tabel 2.7.1 viser ventetiderne for boliger i byerne opdelt efter antal rum, og boks 2.7.1 viser kravene til at stå på den ordinære venteliste.
Tabel 2.7.1 INI’s forventede ventetider på udlejningsboliger i byer medio april 1998
  1-rum 2-rum 3-rum 4-rum 5-rum 6-rum
Nuuk 6 år 13 år 13 år 13 år 8 år 6 år
Sisimiut 1 år 3½ år 3½ år 3½ år 3 år 3 år
Ilulissat 3 år 4 ½ år 4 år 3 år 2 år 1 år
Aasiaat 1 år 5 år 5 år 2 år 1 år ingen ans.
Qaqortoq 2½ år 4½ år 4 år 2 år 1 år 1 år
Nanortalik 1 år 2½ år 1½ år 2 år 0 år haves ikke
Narsaq 4 3/4 år 3 ¾ år 1 ¾ år 1½ år ¾ år 2 ¾ år
Paamiut 0 år 0 år 0 år 0 år 0 år 0 år
Maniitsoq ¾ år 2½ år 2 ¼ år 1 ¾ år 1 ¾ år 1 ¾ år
Kangaatsiaq 3 år 3 år 3½ år 3 år haves ikke
Qasigiannguit ¼ år ¼ år ½ år 0 år 0 år 0 år
Qeqertarsuaq ½ år ½ år 0 år ½ år ingen alm. lejeboliger
Uummannaq 1 år 2 år 8 år 8 år haves ikke
Qaanaaq 3 år 4½ år 5 år ingen alm. haves ikke
Tasiilaq 1 år 1 år 1 år 1 år 1 år 1 år
Anm.:I den skønnede ventetid indgår flere forhold. Udover antallet af boligansøgere, indgår bl.a. forhold som den skønnede udvikling i nybyggeriet.
Kilde: INI A/S, april 1998 - for Upernavik og Ittoqqortoormiit er ikke oplyst ventetid, idet lejeboliger ikke adm. af INI.
Samlet var der pr. 30. september 1998 3.806 ansøgere til en bolig på den ordinære venteliste. Heraf var de 3.189 lokale, det vil sige bosat i kommunen, 438 var fra andre kommuner, og 179 var ansøgere udenfor Grønland.

Af de 3.806 ansøgere var de 1.773 ansøgere til en bolig i Nuuk. Af disse var 1.536 bosat i kommunen, 107 var ansøgere fra andre kommuner, og 130 var ansøgere udenfor Grønland.

Pr. 30. september 1998 var der derudover 1.123 ansøgere på oprykningsventelisten (ønskeflytninger). Dette er typisk ansøgere med ønsker om en større bolig.

Ventelister kan imidlertid give et fortegnet billede af boligsituationen. Der er nemlig stærke tendenser til, at ventelister i sig selv vil føre til endnu længere ventelister. For selv om en person/familie ikke aktuelt har et udækket boligbehov, kan personen/familien ikke udelukke, at dette ikke bliver tilfældet på et senere tidspunkt. Pardannelse, familieforøgelse og skilsmisse er således begivenheder, der kan udløse et ønske om en ny/anden bolig. Derfor vil der være stærke incitamenter til at lade sig opføre på en venteliste, når boligefterspørgslen til de gældende priser er større end udbuddet.
Boks 2.7.1 Den ordinære venteliste til udlejningsboliger
Krav for at stå på venteliste (Samme person kan stå på mere end en venteliste):
1. over 15 år
2. årlig genbekræftelse
3. gebyr 100 kr. ved hver genbekræftelse
Og som det er fremgået af afsnit 2.6, ligger huslejerne i udlejningsboliger de fleste steder langt under markedslejen. De relativt lave huslejer betyder naturligvis også, at boligefterspørgslen er større, end den ellers ville være, hvilket yderligere stiller krav til boligforsyningen og dermed byggeriet.