Boligpolitiske udfordringer

Det er imidlertid ikke alene kravet til de offentlige finanser, der kan gøre det vanskeligt at løse de aktuelle boligproblemer i Grønland. Byggemodnede arealer skal være tilstede eller skal kunne frembringes. Som vist i det særlige afsnit om Nuuk er dette problem givetvis ikke det vanskeligste at løse selv i Nuuk

Mandag d. 11. januar 1999
Det rådgivende udvalg vedrørende Grønlands Økonomi
Emnekreds: Økonomi.

Det grønlandske samfund står i de kommende år over for store boligpolitiske udfordringer. Et opdæmmet behov for nybyggeri og renovering stiller store krav til de offentlige finanser med de finansieringsformer og de regler for huslejefastsættelse, der i dag gælder i Grønland.

Med udgangspunkt i det krav til nybyggeri, der er skønnet ved forskellige boligdækningsgrader og forskellige udviklinger i det potentielle boligbehov i det kommende tiår, jf. tabel 2.8.3 - 2.8.5, bliver der i afsnit 2.10.1 skønnet over, hvilke krav dette stiller til offentlig medfinansiering og subsidiering i det kommende årti, såfremt de gældende regler fastholdes. I forlængelse heraf gennemgås de ændringer, der ville blive en følge af ændrede finansieringsformer og ændrede regler for huslejefastsættelse m.m.

Det er imidlertid ikke alene kravet til de offentlige finanser, der kan gøre det vanskeligt at løse de aktuelle boligproblemer i Grønland. Byggemodnede arealer skal være tilstede eller skal kunne frembringes. Som vist i det særlige afsnit om Nuuk er dette problem givetvis ikke det vanskeligste at løse selv i Nuuk, hvorfor denne problemkreds ikke behandles i dette afsnit. Derfor er det især kravene til udbudet af arbejdskraft, især faglært arbejdskraft, der analyseres i afsnit 2.10.2.

I det afsluttende afsnit 2.10.3 opsummeres konklusionerne fra de øvrige afsnit, og andre uhensigtsmæssigheder fremdrages kort. Eksempler til udbedring heraf anføres i tilknytning hertil.