Bilag

Med en indkomst på 350.000 kr. vil minimumshuslejen ved en egenbetalingsandel på 20 pct. være 70.000 kr. for denne indkomstgruppe. 320 lejere med denne indkomst betalte ... i gennemsnit 45.000 kr.

Mandag d. 11. januar 1999
Det rådgivende udvalg vedrørende Grønlands Økonomi
Emnekreds: Økonomi.

Bilag 1
Tabel 1 Årlig nettohusleje
Hus-
stands-
ind-
komst
1.000 kr.
i 1.000 kr.
< 3 3 - 6 6 - 12 12 - 18 18 - 24 24 - 30 30 - 36 36 - 42 42 - 48 48 - 54 54 - 60 > 60 Total
300 - 400 36 0 71 125 107 89 231 338 320 107 71 89 1.583
400 - 500 0 18 0 89 36 142 71 142 196 125 18 36 872
500 - 600 18 0 0 0 53 18 142 107 53 53 53 71 569
>600 0 0 0 36 18 36 0 71 36 71 36 36 338
Total 53 18 71 249 213 285 445 658 605 356 178 231 3.362
Anm.:Denne tabel er baseret på opskalerede oplysninger fra 636 lejerhusstande. Tallene i tabellen er afrundet til hele tal, hvorfor totaltabellen ikke nødvendigvis er lig summen af de tilhørende talrækker eller -søjler. Se endvidere boks 2.3.1.
Kilde: Grønlands Statistik. Beregninger på data, der indgår i Levevilkårsundersøgelsen 1994.


Bilag 2
Beregningen af potentialet for lejeforhøjelser i de tre efterfølgende tabeller er udover det i anmærkningen til tabellerne anførte baseret på:
  • at de gældende nettohuslejer ligger i huslejeintervallernes midtpunkt. I intervallet under 3.000 kr. er den årlige nettohusleje ansat til 1.500 kr. I intervallet med nettohuslejer over 60.000 kr. er den årlige nettohusleje ansat til 70.000 kr.,
  • at de gældende husstandsindkomster ligger i indkomstintervallernes midtpunkt. I indkomstintervallet 600.000 kr. og derover er husstandsindkomsten ansat til 700.000 kr.
Med en indkomst på 350.000 kr. vil minimumshuslejen ved en egenbetalingsandel på 20 pct. være 70.000 kr. for denne indkomstgruppe. 320 lejere med denne indkomst betalte i henhold til tabel 1 i bilag 1 mellem 42.000 og 48.000 kr. i årlig nettohusleje, her ansat til i gennemsnit 45.000 kr. Følgelig er merhuslejen for disse 320 lejere beregnet til 320* (70.000 - 45.000)=8,0 mio. kr. Dette er det tal, der indgår i tabel 3 i det relevante husleje- og indkomstinterval. De øvrige tal i tabel 1 - 3 er beregnet på tilsvarende måde.
Tabel 1 Huslejestigninger ved en egenbetalingsandel på 10 pct. Mio. kr.
Hus-
stands-
ind- komst
1.000 kr.
< 3 3 - 6 6 - 12 12 - 18 18 - 24 24 - 30 30 - 36 36 - 42 42 - 48 48 - 54 54 - 60 > 60 Total
300 - 400 1,2 0 1,8 2,5 1,5 0,7 0,5 0 0 0 0 0 8,2
400 - 500 0 0,7 0 2,7 0,9 2,6 0,9 0,9 0 0 0 0 8,7
500 - 600 1,0 0 0 0 1,8 0,5 3,1 1,7 0,5 0,2 0 0 8,8
>600 0 0 0 2,0 0,9 1,5 0 2,2 0,8 1,4 0,5 0 9,3
Total 2,2 0,7 1,8 7,2 5,1 5,3 4,5 4,8 1,3 1,6 0,5 0 35,0
Anm.:Denne tabel er baseret på oplysninger fra 636 lejerhusstande. Tallene er afrundet til en decimal, hvorfor totaltallene ikke nødvendigvis er lig summen af de tilhørende talrækker eller -søjler. Se endvidere boks 2.3.1.
Kilde: Grønlands Statistik. Beregninger på data, der indgår i Levevilkårsundersøgelsen 1994.
Tabel 2 Huslejestigninger ved en egenbetalingsandel på 15 pct. Mio. kr.
Hus-
stands-
ind- komst
1.000 kr.
< 3 3 - 6 6 - 12 12 - 18 18 - 24 24 - 30 30 - 36 36 - 42 42 - 48 48 - 54 54 - 60 > 60 Total
300 - 400 1,8 0 3,1 4,7 3,4 2,3 4,5 4,6 2,4 0,2 0 0 26,8
400 - 500 0 1,1 0 4,7 1,7 5,8 2,5 4,1 4,4 2,1 0,2 0 26,4
500 - 600 1,4 0 0 0 3,3 1,0 7,0 4,6 2,0 1,7 1,4 0,9 23,3
>600 0 0 0 3,2 1,5 2,8 0 4,7 2,1 3,9 1,7 1,2 21,1
Total 3,2 1,1 3,1 12,5 9,8 11,8 14,0 18,0 10,9 7,8 3,3 2,1 97,6
Anm.:Denne tabel er baseret på oplysninger fra 636 lejerhusstande. Tallene er afrundet til en decimal, hvorfor totaltallene ikke nødvendigvis er lig summen af de tilhørende talrækker eller -søjler.Se endvidere boks 2.3.1.
Kilde: Grønlands Statistik. Beregninger på data, der indgår i Levevilkårsundersøgelsen 1994.
Tabel 3 Huslejestigninger ved en egenbetalingsandel på 20 pct. Mio. kr.
Hus-
stands-
ind- komst
1.000 kr.
< 3 3 - 6 6 - 12 12 - 18 18 - 24 24 - 30 30 - 36 36 - 42 42 - 48 48 - 54 54 - 60 > 60 Total
300 - 400 2,4 0 4,3 6,8 5,2 3,8 8,6 10,5 8,0 2,0 0,9 0 52,7
400 - 500 0 1,5 0 6,7 2,5 9,0 4,1 7,3 8,8 4,9 0,6 0,7 45,9
500 - 600 1,9 0 0 0 4,7 1,.5 11,0 7,6 3,5 3,1 2,8 2,8 39,0
>600 0 0 0 4,4 2,1 4,0 0 7,2 3,4 6,3 3,0 2,5 32,9
Total 4,4 1,5 4,3 18,0 14,6 18,3 23,6 32,5 23,7 16,4 7,3 6,0 170,5
Anm.:Denne tabel er baseret på oplysninger fra 636 lejerhusstande. Tallene er afrundet til en decimal, hvorfor totaltallene ikke nødvendigvis er lig summen af de tilhørende talrækker eller -søjler. Se endvidere boks 2.3.1.
Kilde: Grønlands Statistik. Beregninger på data, der indgår i Levevilkårsundersøgelsen 1994.