Handelsbalancen

Grønlands handelsomsætning med omverdenen faldt fra 1996 til 1997. Eksportindtægterne og importudgifterne reduceredes med hhv. 204 mio. kr. og 177 mio. kr. Den registrerede handelsbalancesaldo forværredes således med knap 30 mio. kr. til et underskud på godt 600 mio. kr. i 1997

Mandag d. 11. januar 1999
Det rådgivende udvalg vedrørende Grønlands Økonomi
Emnekreds: Økonomi.

Grønlands handelsomsætning med omverdenen faldt fra 1996 til 1997. Eksportindtægterne og importudgifterne reduceredes med hhv. 204 mio. kr. og 177 mio. kr. Den registrerede handelsbalancesaldo forværredes således med knap 30 mio. kr. til et underskud på godt 600 mio. kr. i 1997, jf. figur 4.3.
Figur 4.3 Handelsbalancen

De foreløbige udenrigshandelstal for første halvår 1998 er vist i tabel 4.4. Det fremgår af tabellen, at handelsbalancen yderligere forværredes mellem første halvår af 1997 og første halvår af 1998 - med 147 mio. kr. Heraf kan de 47 mio. kr. tilskrives udviklingen i eksporten og importen af køretøjer og andre transportmidler.
Tabel 4.4 Grønlands eksport og import første halvår 1997 og 1998
Mio. kr. Første
halvår
1997
Første
halvår
1998 (a)
Ændringer fra
første halvår 1996
til første halvår 1997
Handelsbalance:
Eksport i alt
heraf rejer
heraf fisk og fiskeprodukter
heraf andre varer
Import i alt
Handelsbalance

826,9
567,0
179,5
80,5
979,0
-152,1

729,0
550,5
136,8
41,7
1.028,3
-299,3

-97,9
-16,5
-42,7
-38,8
49,3
-147,2
Eksport af køretøjer og andre transportmidler
Import af køretøjer og andre transportmidler
29,0
66,7
1,7
86,3
-27,3
19,6
Eksport ekskl. køretøjer og andre transportmidler
Import ekskl. køretøjer og andre transportmidler
Handelsbalance ex. køretøjer/andre transportmidler
798,0
912,4
-114,4
727,2
941,9
-214,7
-70,8
29,5
-100,3
(a) Foreløbige tal udarbejdet på baggrund af data fra Toldfunktionen i Ålborg, som erfaringsmæssigt efterfølgende vil blive revideret.
Kilde: Grønlands Statistik.
Ses bort fra disse mere "tilfældige" poster på handelsbalancen, forværredes balancen med 100 mio. kr. fra første halvår 1997 til første halvår 1998. Hovedårsagen til forværringen findes i en reduktion af indtægterne fra eksporten af rejer og fisk på 8 pct. fra første halvår 1997.

Som nævnt må det forventes, at eksporten af fisk og fiskeriprodukter øges gennem 1998, dels som følge af fiskeriets omfang og dels som et resultat af de stigende priser, jf. figur 4.1 og 4.2.