Priser og lønninger

Det må konstateres, at der igen er ved at komme et lønpres, specielt for grupper af uddannet personale, hvor der i Danmark er en høj beskæftigelse bl.a. inden for sundheds- og undervisningsområderne samt dele af bygge- og anlægssektoren

Mandag d. 11. januar 1999
Det rådgivende udvalg vedrørende Grønlands Økonomi
Emnekreds: Økonomi.

Pris- og lønstigningen er siden slutningen af 1980’erne reduceret betragteligt. Stigningen i forbrugerpriserne har fra 1992 ligget under prisudviklingen i Danmark. Fra medio 1995 til medio 1996 steg det grønlandske forbrugerprisindeks med godt 1 pct., og gennem de efterfølgende 12 måneder kun med 0,6 pct. Over den senest registrerede tolv-månedersperiode frem til juli 1998 steg forbrugerprisindekset med godt 1 pct., jf. figur 4.5.

Den afsvækkede pris- og lønstigningstakt har været understøttet politisk gennem en fastholdelse af huslejeniveauet samt nedsættelser og fastholdelser af offentlige takster.

Minimumslønsatserne er fra 1996 (april) til 1998 steget med ca. 1½-2 pct. p.a. for faglærte og ikke-faglærte, hvilket indikerer en svagt stigende realløn. De seneste overenskomster blev forhandlet med lærerne i november 1998 og betød lønninger på et noget højere niveau.

Det må konstateres, at der igen er ved at komme et lønpres, specielt for grupper af uddannet personale, hvor der i Danmark er en høj beskæftigelse bl.a. inden for sundheds- og undervisningsområderne samt dele af bygge- og anlægssektoren.
Figur 4.5 Forbrugerprisindekset (stigning fra år til år)