KNI i strid med egne forudsætninger

Så længe ensprissystemet ikke er officielt afskaffet og erstattet af noget andet, så skal det håndhæves - ikke mindst af KNI Pilersuisoq, der - som et vigtigt led i ensprissystemet og som en garanti for tålelige levevilkår i bygderne- betales for at løse den samfundspålagte opgave det er, at sikre vareforsyningen i bygderne til nærmest-liggende bypriser.

Torsdag d. 14. januar 1999
Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk  
Emnekreds: Bygder, Erhverv, Politik.

Da KNI i sin tid blev opdelt i henholdsvis KNI Pisiffik og KNI Pilersuisoq var det en klar forudsætning, at KNI Pilersuisoq i bygderne skulle holde et prisniveau svarende til prisniveauet i de nærmest liggende byer.

Priserne i bygderne i Sydgrønland skulle således ved regelmæssige prisundersøgelser nivelleres til priserne i Nanortalik, Qaqortoq og Narsaq. Ligesom priserne i bygderne i Diskobugten og nordover skulle nivelleres til priserne i byerne i Diskobugten.

Når direktør for KNI Pilersuisoq, Gerhardt Petersen, siger at han godt er klar over at priserne i bygderne er godt 2% højere end priserne i byerne, så er det noget, han skal gøre noget ved.

Priserne skal nivelleres - som i sin tid forudsat af Landstinget.

Først og fremmest skal pengene til prisudligningen findes inden for KNI Pilersuisoqs egne rammer - gennem rationaliseringer og forbedrede indkøbsaftaler. Dernæst skal Gerhardt Petersen bruge det store tilskud fra Landskassen til at sikre sammenlignelige priser i Pilersuisoqs bygdebutikker.

Og kan det ikke lade sig gøre, så må Gerhardt Petersen gå den tunge gang til landsstyret og forklare, at forudsætningen om at holde et prisniveau i bygdebutikkerne der svarer til de nærliggende byers prisniveau, ikke kan indfries uden et forhøjet tilskud Landskassen.

Så længe ensprissystemet ikke er officielt afskaffet og erstattet af noget andet, så skal det håndhæves - ikke mindst af KNI Pilersuisoq, der - som et vigtigt led i ensprissystemet og som en garanti for tålelige levevilkår i bygderne - betales for at løse den samfundspålagte opgave det er, at sikre vareforsyningen i bygderne til nærmest-liggende bypriser.