Sæt priserne ned

I stedet for har flyselskaberne fået lov til at forhøje deres billetpris med fem procent. Hvad der er grund til denne prisforhøjelse kan man sætte spørgsmålstegn ved. Det er i hvert fald ikke fordi flybrændstof er blevet dyrere. For SAS’s vedkommende er det måske fordi, de har sat billetprisen ned på ruter, hvor de har konkurrence. Så er det jo let at forhøje billetprisen på de ruter, hvor selskabet har en monopollignende status.

Fredag d. 15. januar 1999
Sermitsiaq
Emnekreds: Erhverv, Infrastruktur.

Det er stadig for let at få hjemmestyret til at acceptere prisstigninger på forbrugerens og samfundsudviklingens bekostning. Det viser eksemplet fra Grønlandsfly med al tydelighed.

I dag bringer vi en bemærkelsesværdig annonce fra erhvervslivet i Grønland, der er utilfreds med prisstigningerne på flybilletter.

Målet her i 90'erne har været, at omkostningerne skal sættes ned.

En af de største hindringer for en dynamisk udvikling er de høje flybilletpriser. Trods løfterne om det modsatte slutter årtiet nu med, at flybilletpriserne sættes op. Samtidig scorer flyselskaberne millioner på at sætte provisionen til rejsebureauerne ned, så disse bliver nødt til at lægge gebyrer på billetsalget for at have råd til at eksistere. Hver gang rammes kunderne.

Flyselskaberne, som har interesse i, at der er nogle til at sælge deres billetter, flytter udgiften for denne service over på forbrugeren.

Men den besparelse, som flyselskaberne opnår ved at sætte provisionen til rejsebureauerne ned, burde komme kunderne til gode. Man må nemlig formode, at flyselskaberne allerede i forvejen har indregnet udgiften til provision i billetprisen.

I stedet for har flyselskaberne fået lov til at forhøje deres billetpris med fem procent. Hvad der er grund til denne prisforhøjelse kan man sætte spørgsmålstegn ved. Det er i hvert fald ikke fordi flybrændstof er blevet dyrere. For SAS’s vedkommende er det måske fordi, de har sat billetprisen ned på ruter, hvor de har konkurrence. Så er det jo let at forhøje billetprisen på de ruter, hvor selskabet har en monopollignende status.

Det er hjemmestyret, som forhandler med flyselskaberne om billetpriser.

Og man kan med rette spørge hjemmestyrets forhandlere hvorfor f..... SAS skal have lov til at forøge sit overskud på atlantruten? - Hvis Grønlandsfly har problemer med udgifterne - blandt andet til den nye atlantmaskine - hvorfor kræver man så ikke, at de sparer?

Undskyldningen med at den nye atlantmaskine giver et underskud på 20 millioner kroner, berettiger i hvert fald ikke til, at hele udviklingen skal sættes tilbage. Så må man hellere lade andre flyselskaber beflyve Grønland.

Formålet med Grønlandsflys atlantrute var, at den skulle bidrage positivt til den interne beflyvning, så det kunne blive billigere at flyve i Grønland, nu er der sket det modsatte. Atlantruten medfører, at det bliver dyrere at flyve i Grønland.

Flyselskaberne får lov til at udnytte deres monopolstilling, fordi der ikke stilles krav til dem.

Nu har Grønlandsfly ovenikøbet indført en C-klasse, hvor man beslaglægger 15 pladser i en Dash-7. Billetprisen er 25 procent dyrere på disse pladser, uden man får mere for det - jo man kommer forrest i køen. På ruten mellem Nuuk og Kangerlussuaq, der næsten er belagt 100 procent i forvejen, er der tale om særdeles stor prisstigning, som 15 passagerer tvinges til at betale. De kan ganske enkelt ikke komme med, hvis de ikke betaler.

Hvis vi skal skabe et dynamisk samfund og økonomisk vækst for at blive uafhængig af bloktilskuddet er vejen frem i hvert fald ikke, at verdens højeste billetpriser bliver endnu højere.

Det skader turismepolitikken, og det skader alle de andre virksomheder, som har fået besked på at køre med overskud, selv om de er i en væsentlig hårdere konkurrencesituation end de flyselskaber, der beflyver Grønland.

I stedet for at spekulere i den lette løsning at sende regningen videre til kunderne, burde flyselskaberne prøve noget nyt og forsøge at løse opgaven ved at forøge indtjeningen blandt andet ved at få flere turister til landet og rundt i landet. Det kunne måske skabe den økonomiske vækst i selskaberne, at flybilletpriserne kan sættes ned. Flere vil flyve og det vil være lettere at få turister til landet.

Det ville være en god nyhed for det grønlandske samfund.