Sæt priserne på bygdevarerne ned

Som indbygger i yderdistrikterne er det svært at acceptere, at KNI er i færd med at opkøbe butikker uden for landet. Forholdene i landet bør rettes op først, før man begynder at tænke på at købe butikker i andre lande.

Tirsdag d. 26. januar 1999
Ole Møller
Emnekreds: Bygder, Politik.

Det er godt nok, at KNI har fået 45 millioner kroner fra landskassen, når tilskuddet skal bruges til udviklingen i bygderne. Men det er svært at tro på, om de 45 millioner nu skal bruges i yderdistrikerne, idet servicen ikke ligefrem kan kaldes god.

Nuugaatsiaq 1996
Hvorfor skal priserne på varerne, de steder i landet, hvor der er islæg, være så høje, når der gives så meget i tilskud? Hvorfor kan noget af tilskuddet ikke bruges til at sætte priserne ned? Det er nemlig hårdt tiltrængt i yderdistrikterne, og ikke mindst SIK-lønnede har brug for det.

Derfor vil det være fornuftigt at finde en passende udnyttelse af de 45 millioner kroner.

Som indbygger i yderdistrikterne er det svært at acceptere, at KNI er i færd med at opkøbe butikker uden for landet. Forholdene i landet bør rettes op først, før man begynder at tænke på at købe butikker i andre lande.

Vi fra yderdistrikterne er trætte af, at vi bliver forsynet med dyrere varer i forhold til andre byer.Vi vil have samme behandling som andre i landet med hensyn til priserne.

Til sidst håber jeg, at KNI-bestyrelsen og politikerne vil samarbejde for at opnå en god service for hele befolkningen. Vi er skatteydere, og på den baggrund ønsker vi lige vilkår for alle.