Bygge- & anlægsstyring under en hat

Ifølge Peter Pars er der ikke den nødvendige kontinuitet i den styring, der efter mordet på Bygge- og Anlægsstyrelsen er lagt i hænderne på Planlægningsafdelingen i hjemmestyrets økonomidirektorat. "Den kontinuitet kan kun opnås i en toptunet central instans. Den skal varetage det offentliges opgaver i forbindelse med alle bygge- og anlægsprojekter - også i forbindelse med renoveringerne. Og så skal INI erkende sin rolle som boligudlejningsselskab og fremover nøjes med at administrere boliger," fastslår Peter Pars.

Torsdag d. 28. januar 1999
Nyhedsbrevet ARBEJDSGIVEREN
Emnekreds: Boliger, Erhverv.

Indholdsfortegnelse:
Alle har en
Toptunet organisation
Overblik og omtanke
Prioritering


Alle har en
Kommunerne har en. Hvert hjemmestyredirektorat har en. INI har ikke blot en, for alle selskabets lokale afdelinger har også en. Og så har Hjemmestyrets økonomidirektorat en overordnet en, nemlig en planlægningsafdeling, der skal styre alle de andre.

Det virker bare ikke. Der er ikke styr på landets bygge- og anlægsprojekter, og det kan gå helt galt den dag, der bliver givet grønt lys for renoveringsprojekterne. Det siger formanden for GA, Peter Pars.

Han mener, at styringsstrukturen er forkert, og så mangler der både bemanding og kompetence i de små "bygge- og anlægsinspektorater", der er etableret i kommunerne, hjemmestyrets direktorater og INI.

"Det kan lyde simpelt, og det er det sådan set også, for det, der er brug for, er en fælles ledelse af bygge- og anlægsaktiviteten," siger Peter Pars til NyhedsBrevet ARBEJDSGIVEREN. "Ekspertisen - både den tekniske, juridiske og økonomiske - må samles et sted og få ansvar for koordinering og samarbejde med alle øvrige instanser," siger formanden.

Toptunet organisation
Ifølge Peter Pars er der ikke den nødvendige kontinuitet i den styring, der efter mordet på Bygge- og Anlægsstyrelsen er lagt i hænderne på Planlægningsafdelingen i hjemmestyrets økonomidirektorat. "Den kontinuitet kan kun opnås i en toptunet central instans. Den skal varetage det offentliges opgaver i forbindelse med alle bygge- og anlægsprojekter - også i forbindelse med renoveringerne. Og så skal INI erkende sin rolle som boligudlejningsselskab og fremover nøjes med at administrere boliger," fastslår Peter Pars.

"Men," tilføjer han, "forudsætningen for at opnå den efterlyste kontinuitet er, at der indgås bindende aftaler mellem landsstyret og kommunerne - og at Landsstyret overholder Landstingets beslutninger."

Overblik og omtanke
En samlet og central administration af landets bygge- og anlægsprojekter vil skabe overblik, fastslår Peter Pars. "Hvorfor bygge nyt, hvor folk ikke vil bo? De steder er der måske til gengæld behov for at sætte ind med renoveringer," siger han og fortsætter:

"Jeg mener, når folk nu vil bo i de fire store byer, så er det der, vi skal bygge nyt - så må vi renovere i de andre byer. På den måde sikrer vi samtidig, at der fortsat er plads til både små og store virksomheder inden for bygge- og anlægsbranchen - nogle steder er de beskæftiget med renoveringer, andre steder med nybyggeri."

Pars understreger, at han bruger eksemplet, fordi det belyser behovet for overblik. "Og for omtanke, for måske skal renoveringen i virkeligheden sættes ind i nyere byggeri frem for i det gamle - så kan man gradvist arbejde sig tilbage," siger han. Skrækeksemplet er Lille Slette i Nuuk. Her er byggeriet i så dårlig en forfatning, at renovering ikke er økonomisk forsvarligt. En tidligere indsats kunne have reddet Lille Slette - nu er det billigere at sætte en bulldozer på og så bygge nyt.

"Altså - overblik og omtanke. Og kombineret med en revision af Landstingets behandling af finansloven, så nærmer vi os det optimale tidsmæssige aspekt. Det vil uden tvivl samtidig betyde billigere bygge-og anlægsprojekter," forudser Peter Pars.

Prioritering
"Politikerne i Landstinget må lære at prioritere deres beslutninger. Til gengæld skal de have sikkerhed for, at beslutningerne bliver realitetsbehandlet på aller højeste faglige niveau. Det gælder både byggeteknisk, juridisk og økonomisk," siger formanden videre.

Her får den nye organisation en nøgleposition, for det er her, man eksempelvis skal sørge for at tilpasse projekter til den økonomiske formåen i medfinansierende kommuner. Det er her, man skal have det nødvendige overblik over kapaciteten i bygge- og anlægsbranchen. Og det er her, fordelingen og ikke mindst prioriteringen af nybyggeri, nye anlægsprojekter og renoveringerne skal foretages.

"Alt skal naturligvis sanktioneres af Landstingets finansudvalg, som så melder tilbage til Landstinget - men bare vi kommer i gang, så får vi nemlig samtidig sat gang i den løbende proces, hvor det politiske niveau kommunikerer bedre med de forskellige udførende niveauer," siger Peter Pars.