Grønlands chance

Det nye landsting må sikre de private erhverv konkurrencemæssigt lige muligheder. Hjemmestyret skal drosle sine erhvervsengagementer ned og nøjes med at skabe rammerne for et socialt velafbalanceret samfund, hvor den enkelte ikke blot får muligheder men også afkræves ansvar.

Torsdag d. 28. januar 1999
Peter Pars
Emnekreds: Erhverv, Politik.

Valget til Landstinget står for døren. Tirsdag den 16. februar skal vælgerne i Grønland udpege de 31 medlemmer af Landstinget, som skal regere Grønland i de kommende fire år. De nyvalgte parlamentarikere påtager sig en vanskelig og ansvarsfuld opgave.

Økonomisk står vi i et vadested, hvor det afgående landsstyre har slækket på en ellers nødvendig stram styring af de offentlige finanser. Sundhedsområdet har store, uløste problemer. I de store byer er boligproblemet ved at vokse os over hovedet. En mislykket uddannelsespolitik truer en hel generations muligheder og er samtidig en trussel mod det grønlandske samfunds udvikling i det 21. århundrede.

Før sidste valg forsikrede en nu forhenværende landsstyreformand, at 7.000 nye job var inden for rækkevidde. Han holdt ikke ord. Ledigheden er ikke faldet, og arbejdsløshedsproblemet kan ikke løses af Grønlands traditionelle fiskerierhverv alene.

Fokus skal rettes mod de landbaserede erhverv for at sikre fortsat økonomisk grundlag for det grønlandske velfærdssamfund og gradvis større økonomisk uafhængighed i forhold til Danmark.

Økonomisk vækst er eneste vej til fuld beskæftigelse. Økonomisk vækst er forudsætningen for, at vi kan løse problemerne i uddannelses- og sundhedssektorerne. Uden økonomisk vækst får vi aldrig løst boligproblemerne.

Men væksten kommer ikke af sig selv, der skal næring til - politisk nytænkning, mod og initiativ.

Det nye landsting må sikre de private erhverv konkurrencemæssigt lige muligheder. Hjemmestyret skal drosle sine erhvervsengagementer ned og nøjes med at skabe rammerne for et socialt velafbalanceret samfund, hvor den enkelte ikke blot får muligheder men også afkræves ansvar.

På tærsklen til et nyt årtusinde skal vi samtidig forholde os til den største samlede investering i Grønland nogensinde. Renoveringsopgaver for milliarder står for døren og håndteringen af dette gigantprojekt bliver det nyvalgte landstings politiske lakmusprøve.

GA er så ubeskeden, at vi mener, vi kan bidrage positivt til løsning af samfundets mest påtrængende problemer. I den valgperiode, der nu går på hæld, har vi samtidig mærket stadig større lydhørhed og tillid fra landsting og landsstyre. Det takker vi for, og opfordrer de nyvalgte til fortsat samarbejde med erhvervslivets organisationer.

Det er Grønlands chance.