Læg fraserne i skuffen og tag arbejdstøjet på

.. at forbundsformanden ikke bruger mere energi på at gøre op med det uvæsen, at det stadigt blandt alt for mange lønmodtagere er acceptabelt at svigte arbejdspladsen og dermed kolleger og virksomhed ved uvarslet fravær, kan så absolut ikke undskyldes og kan kun betegnes som useriøs optræden af en forbundsformand.

Torsdag d. 28. januar 1999
Peter Pars
Emnekreds: Erhverv.

En af de væsentligste forudsætninger for et velordnet og dynamisk arbejdsmarked er seriøse og effektive parter på såvel arbejdsgiver- som arbejdstagerside.

SIK-formanden Jess G. Berthelsen fremstiller i sit åbne brev den 17. dec. 1998 til Grønlands Arbejdsgiverforening forholdene på arbejdsmarkedet således, at der efter hans opfattelse kun skal stilles krav til arbejdsgiverne. Hvilket han i øvrigt fremturer med i sine udtalelser til TV-avisen i DR 1 den 16. december 199S.

Det vidner om utrolig ringe grad af seriøsitet, når forbundsformanden kan fremstille manglende medlemsskab af SIK som et arbejdsgiverproblem.

Der skal ikke herske tvivl om, at Grønlands Arbejdsgiverforening ikke på nogen måde vil lægge hindringer i vejen for arbejdstagernes medlemsskab af SIK, tværtimod - men SIK må naturligvis selv gøre den nødvendige indsats for at hverve medlemmer. At mange lønmodtagere ikke er medlem af SIK må alene tilskrives SIK’s manglende evne til at overbevise lønmodtagerne om fordelene ved medlemsskab af SIK.

I den samme forbindelse skal jeg tillade mig at gøre forbundsformanden opmærksom på, at gode arbejdsvilkår, gode lønninger, fair behandling af medarbejderne mv. godt kan rummes indenfor rammerne af en seriøs virksomhed uden at medarbejderne er medlem af SIK. I al beskedenhed skal jeg gøre opmærksom på, at min virksomhed netop er kendetegnet ved stabile medarbejdere. Om medarbejderne så er medlemmer af SIK, er i den sidste ende helt mine medarbejderes egen sag - det hører nemlig også med til gode arbejdsforhold, at medarbejderne ikke påtvinges forhold, som strider mod medarbejdernes ønsker.

Endelig er det måske også forbigået forbundsformandens alvidenhed, at jeg kun beskæftiger grønlandsk arbejdskraft og har gjort dette i mange år.

At Jess G. Berthelsen i sit åbne brev postulerer, at direktøren i Grønlands Arbejdsgiverforening i ovennævnte TV-avis har rakket ned på medlemmerne af SIK for ustabilitet og ugidelighed, er direkte usandt. Direktøren påpeger alene det faktum, at nogle virksomheder herunder Royal Greenland A/S har taget konsekvensen af et for ringe fremmøde efter lønudbetalingsdagen, ved simpelthen at lukke virksomheden i tilknytning til lønudbetalingsdagen.

At forbundsformanden refererer direktøren i Grønlands Arbejdsgiverforening for noget direktøren ikke har udtalt er måske til at leve med. Men at forbundsformanden ikke bruger mere energi på at gøre op med det uvæsen, at det stadigt blandt alt for mange lønmodtagere er acceptabelt at svigte arbejdspladsen og dermed kolleger og virksomhed ved uvarslet fravær, kan så absolut ikke undskyldes og kan kun betegnes som useriøs optræden af en forbundsformand.

Grønlands Arbejdsgiverforening vil fortsat arbejde stædigt for en højnelse af kvaliteten i virksomhederne, det kan aldrig blive for godt - vi håber samtidig, at lønmodtagerne vil påtage sig sin del af ansvaret herfor.

Jess G. Berthelsen, du løser ikke noget ved at fare ud med usandheder og trivielle påstande om forskelsbehandling. Kære Jess vis dig nu som en værdig forbundsformand med mod og styrke til at forbedre forholdene for det samlede erhvervsliv, det bliver et slid, men du kan forvente Grønlands Arbejdsgiverforenings opbakning.

Læg fraserne i skuffen og tag arbejdstøjet på.

Peter Pars,
formand for Grønlands Arbejdsgiverforening