Mens Grønland synker

Jeg har ikke set den sidste film om Titanic, men jeg har hørt om forliset, at orkestret spillede mens skibet sank. Sådan oplever jeg denne valgkamp. Orkestret spiller mens skibet synker

Onsdag d. 3. februar 1999
Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk  
Emnekreds: Politik.

Indholdsfortegnelse:
Rigmandsskat
Musikskole
Skattelettelser og billig spiritus
Hvad som helst der måtte fare ud af munden
Og så alle os andre
. . mens Grønland synker


Jeg har ikke set den sidste film om Titanic, men jeg har hørt om forliset, at orkestret spillede mens skibet sank. Sådan oplever jeg denne valgkamp. Orkestret spiller mens skibet synker.

Rigmandsskat
Fra venstre mod højre, så vil Inuit Ataqatigiit løse vores økonomiske problemer med en rigmandsskat. Partiet erkender i det mindste at vi behov for flere penge for at kunne løse problemerne. Det er kun opskriften, der er utilstrækkelig og destruktiv.

Musikskole
Siumut har ingen meninger om noget som helst. Deres valgavis ligner en digtsamling af Ivan Malinovski i stærkt forstørret udgave. I rimløse linier deles den ud som en sang til et sølvbryllup: Etablering af en musikskole står højt på Siumuts program i den kommende tid (citat fra avisen).

Skattelettelser og billig spiritus
Og mit eget parti, Atassut lover skattelettelser og billig spiritus !!!

Hvad som helst der måtte fare ud af munden
Kandidatforbundet har mindst lige så mange uforenelige synspunkter som de har opstillede kandidater.

Og så alle os andre
Alle vi andre ved godt at der er problemer:
  • Med en ventetid på egen bolig på 13 år ligger Nuuk på en klar førsteplads - med Ilulissat, Qaqortoq, Uummannaq og Qaanaaq på en delt 2. 3. 4. og 5. plads med ventetider på 4 til 8 år.
  • Et sundhedsvæsen med en venteliste af østeuropæiske dimensioner, og et gennemtræk af limousinevikarer, der dræner landskassen og overbelaster den resterende del af det faste personale i en grad så de søger bort i bundter.
  • Nedslidte udlejningsboliger, nedslidte skoler, nedslidte børneinstitutioner, nedslidte elværker, nedslidte havneanlæg.
  • En syv procents opregulering af lønnen til lærerne og det øvrige tjenestemandsområde, der i de kommende overenskomstforhandlinger vil lægge er voldsomt pres på hjemmestyret som arbejdsgiver. Lærerne fik deres lønkrav igennem efter en blokade fra Danmarks Lærerforening. Vi kan ikke vente andet end at alle andre fagområder, hvor vi er afhængige af arbejdskraft fra Danmark vil anvende samme metode: vi får vredet armen om på ryggen.
Allerede under efterårssamlingen kunne man se, at der i de kommende år er et gab i landskassen mellem indtægter og udgifter på over 100 millioner kr.
  • Til dette gab skal lægges et erkendt renoveringsbehov inden for energitjenesten på 1,4 milliarder.
  • Et erkendt renoveringsbehov inden for sundheds-, social- og undervisningsområdet på 900 millioner kr.
  • Et anslået renoveringsbehov inden for den offentlige udlejningssektor på mere end en milliard kr.
Eller i alt mere end 3 milliarder kr. hvoraf kun en meget lille del er indarbejdet i den nuværende finanslov.

Hvis denne renovering skal gennemføres inden for de næste 10 år, er det en årlig merudgift
for landskassen på 300 millioner kroner.
En tidshorisont på 15 år giver 200 millioner kroner og
en tidshorisont på 20 år giver 150 millioner kroner om året i merudgift for landskassen!

Og hov ! - så har vi jo helt glemt boligbyggeriet. . .

. . mens Grønland synker