Et forudsigeligt valgresultat

Trods de sure miner siger AG tillykke til Jonathan Motzfeldt og hans 30 kolleger i et nyt landsting. De får brug for solidt og slidstærkt arbejdstøj. Alle store samfundsspørgsmål trænger til en fuldstændig omlægning i mål og strategier. Grønland er stoppet og fryser fast i slædesporet, og der skal en hidtil ukendt stort indsats til, for at få slæden i gang igen.

Torsdag d. 18. februar 1999
Atuagalliutit/Grønlandsposten
Emnekreds: Politik.

Det var stort set et forudsigeligt valg, og det blev forudsagt. Politiske iagttagere var temmelig sikre på, at den almindelige utilfredshed med landsstyrepartierne ville give sig udslag i en jordskredssejr til oppositionen. Og det var, hvad der skete. Men det var ikke den bedst etablerede del af oppositionen, der trak de fleste stemmer.

Kandidatforbundet kom i Landstinget med fire mandater. Og Per Rosing Petersen, der opstillede som enkeltkandidat, og som har været i opposition som erhvervsmand, som partisoldat, kasseret som landstingskandidat af Siumut, nærmest brasede ind i Landstinget med en overbevisende valgsejr på flere end tusinde stemmer.

Ham var der ingen, der havde regnet med, og hans valg er yderst interessant, måske fordi vi får lov til at diskutere fra nu af og valgperioden ud, hvad han egentlig blev valgt på. Var det hans forholdsvis unge vrede mod den praktiserede erhvervspolitik, eller var det den republikaner-politik, han deler med et par andre kandidater, som han ganske vist bliver nødt til at undvære i Landstinget?

DEN ENES DØD, den andens brød. Nogle taber, nogle vinder. Et ordsprog siger, at det skal man kunne med samme sind. Men sådan er det ikke i praksis. Efter en stor indsats under valgkampen, et benhårdt arbejde, der ikke har levnet rest eller ro i måneder, kan det være surt at erkende, at det alligevel ikke var nok. Der skulle have været satset mere eller anderledes eller i hvert fald bedre.

På det tidspunkt, netop som valget er overstået, er man som taber sårbar. Derfor skal vi her på redaktionen heller ikke klandre Siumut-formanden, fordi han på valgnatten gav AG noget af skylden for det dårlige valgresultat.

Pressen er blevet alt for personfikseret, sagde Jonathan til forskellige journalister. Der er alt for megen mistænkeliggørelse, og det er meget ubehageligt at blive udsat for. Han nævnte AG som den direkte kilde til mistænkeliggørelsen og gik derfor, før det blev AG’s tur til at interviewe.

Det er rigtigt, at AG også beskæftiger sig med politikeres magtmisbrug, men det er ikke AG’s ansvar, at nogle politikere er magtmisbrugere.

Her på avisen passer vi vort arbejde så godt, som det er muligt med de ressourcer, vi nu engang har til rådighed, og det indebærer, at vi vil bruge bladets spalter til oplysning om alle mulige forhold. Og vi holder os ikke tilbage, fordi vi kan regne ud, at det er pinligt for den pågældende politiker.


DET NYE VED denne historie er, at læserne, befolkningen, vælgerne åbenbart synes, at nu kan det være nok med politikeres og embedsmænd fryns og misbrug. Det er da flot, at der er nogle, der interesserer sig sådan for landet og alle borgerens trivsel, at de vil yde et stykke arbejde som politikere. Men det giver dem ingen ret til at sætte sig ud over de forpligtelser, som andre borgere har - mennesker, der passer deres arbejde til gavn for samfundets andre mekanismer.

Valgresultatet er på den anden side heller ikke udtryk for, at vælgerne beskylder de vragne politikere for at have begået ulovligheder, men den fornemmelse, befolkningen har fået af, at ikke alle er lige påholdende med landskassens midler har været med til at skabe den utilfredshed, som har ført til de markante nyvalg.

Selv indenfor Siumuts egne rækker har vælgerne ønsket udskiftning. At nogle så - som Jonathan selv - har været så stærke, at de med et meget højt stemmetal har holdt skansen, vidner på den anden side også om opbakning af formandens nye stil efter comeback’et godt midtvejs i valgperioden.

Trods de sure miner siger AG tillykke til Jonathan Motzfeldt og hans 30 kolleger i et nyt landsting. De får brug for solidt og slidstærkt arbejdstøj. Alle store samfundsspørgsmål trænger til en fuldstændig omlægning i mål og strategier. Grønland er stoppet og fryser fast i slædesporet, og der skal en hidtil ukendt stort indsats til, for at få slæden i gang igen.