Det sociale ansvar

Problemet slår igennem hos de firmaer, som betjener skibe med losning og lastning. Når arbejderne skal stemple på arbejdsmarkedskontoret, møder de ikke på arbejde. De går op og stempler og videre til socialkontoret for at hæve penge. Derfra går de til fest.

Fredag d. 12. marts 1999
Sermitsiaq
Emnekreds: Sociale spørgsmål.

Løsarbejdere vil hellere hæve socialhjælp end gå på arbejde. Har de arbejde et par dage, hæver de socialhjælp samtidig med, at de har arbejde.

Der er tale om socialt bedrageri fastslår Nuuk kommunes socialchef. Men han gør ikke noget ved det.

Der er ikke kun tale om socialt bedrageri. Ustabiliteten rammer samtidig arbejdet på havnen, og uvæsenet rammer fiskeindustrien.

Vi har at gøre med et stort problem. Det bunder dels i lave lønninger, manglende boliger, dårlige sociale forhold - og i mangelfuld uddannelse samt mangel på ansvarsfølelse.

Ingen ved, hvordan problemet kan løses og de ansvarlige lukker tilsyneladende øjnene for problemet. Det offentlige gør ikke noget for denne udsatte befolkningsgruppe. Arbejdsgiverne giver op og lukker i værste fald butikken.

Problemet slår igennem hos de firmaer, som betjener skibe med losning og lastning. Når arbejderne skal stemple på arbejdsmarkedskontoret, møder de ikke på arbejde. De går op og stempler og videre til socialkontoret for at hæve penge. Derfra går de til fest.

På den måde bliver der to effektive arbejdsdage om ugen. Resten af ugen skrider i fest for penge, som de snyder det sociale system for i stedet for at passe deres arbejde.

Miseren bunder i et socialt problem. Men det bunder også i et administrativt problem, for hvorfor arbejder Arbejdsmarkedskontoret ikke så tæt sammen med virksomhederne, at havnearbejderne ikke kan stemple, når der er arbejde på havnen?

Man kan diskutere, om det ikke er rimeligt, at disse arbejdere får mere i løn for det hårde arbejde, så de kan se fordelen ved at gå på arbejde i stedet for at stemple.

Det er et fagforeningsanliggende. Havnearbejdere i andre lande kender deres eget værd og skal nok vide at sætte pris på deres arbejde.

Det er dyrt, at have en trawler liggende ved kaj, når der ikke kan losses.

Ustabiliteten viser sig imidlertid også ved lønudbetaling. Det gælder virksomheder i fiskeindustrien og i andre erhverv. Folk møder ikke, når de har fået løn.

I stedet for at kræve noget af medarbejderne og stille dem til ansvar for problemet, lukker fiskeindustrien dagen efter lønudbetaling. Folk får lov til at drikke sig fra sans og samling i stedet for, at der stilles krav til dem om at møde på arbejde.

Vi må gøre op med den blødsødne holdning, hvis vi skal gøre os gældende. Hver for sig må vi erkende vort ansvar for at lovgivningen overholdes, at vi har et ansvar for vort arbejde, og at arbejdsgiverne har et ansvar for deres medarbejdere.

Men det er politikernes ansvar at sikre bedre uddannelsesmuligheder, bedre boligforhold, og at folk kan tjene en løn, de kan leve af. Det er folks ret - til gengæld har de også en pligt til at passe deres arbejde.

Men det dur ikke at lønnen er så lav og forholdene er så dårlige, at mennesker giver op og forsumper.