Transmedica er ikke løsningen

Grønland har en større spædbørnsdødelighed end de lande som Grønland med rette eller urette ønsker at sammenligne sig med, fx. Skandinavien og Nordamerika. Årsagen er ikke sikkert kendt, men det er nærliggende at tro, at det skyldes geografiske forhold, levevilkår og sundhedsvæsenets struktur.

Onsdag d. 31. marts 1999
Finn G. Becker-Christensen
Emnekreds: Sociale spørgsmål, Sundhedsvæsenet, Økonomi.

Indholdsfortegnelse:
Spædbørnsdødeligheden
Penge
Ålesund
Grønland
Sundhedspolitik for børn


Bl.a. via Sermitsiaq nr 11, 1999, blev offentligheden i Grønland underrettet om et nyt initiativ på sundhedsområdet. Firma Transmedica havde på et møde i København tilbudt landsstyreformand Jonathan Motzfeldt og landsstyremedlem for sundhed Alfred Jakobsen at drive et operationshospital i Kangerlussuaq.

Til Sermitsiaq sagde Transmedicas direktør, Carsten R. Svendsen, at operationshospitalet i princippet kan behandle alle kirurgiske patienter, dog undtaget kompliceret hjerte, lunge og hjernekirurgi.

Både jeg selv og andre i Grønland fik - måske fejlagtigt - den opfattelse, at Jonathan Motzfeldt var interesseret i planen. I skrivende stund synes den dog allerede at være skudt ned.

Planen er også skudt ned af Jonathan Motzfeldt selv i aftenradioavisen 23. marts.

Til gengæld fremlagde landsstyreformanden en anden og mere overraskende oplysning, nemlig at Transmedica skulle have "nogle mekanismer eller materialer", som kan formindske spædbørnsdødeligheden i Grønland.

Spædbørnsdødeligheden

Åben dump midt i bygden Isortoq, august 1997
Grønland har en større spædbørnsdødelighed end de lande som Grønland med rette eller urette ønsker at sammenligne sig med, fx. Skandinavien og Nordamerika. Årsagen er ikke sikkert kendt, men det er nærliggende at tro, at det skyldes geografiske forhold, levevilkår og sundhedsvæsenets struktur.

Et vikarbureau kan ikke ændre disse forhold. Transmedica engagerer højt kvalificerede børnelæger (fx. nogle af de bedste i Danmark), der udsendes til teknologisk og plejepersonalemæssigt veludrustede pædiatriske specialafdelinger (børneafdelinger) i andre lande (fx. Norge).

Penge
Når man taler om syge børn, er det nærmest uanstændigt at tale om penge. Jeg kan dog ikke lade være. Det koster sygehuset i Ålesund i Norge ca. 130.000 norske kr. per måned at have en stilling dækket med læger fra Transmedica. Lægerne selv får per 14 dage udbetalt netto 20.000 danske kr. i løn. Så er skat, rejseudgifter og andre omkostninger dækket af firmaet.

Læger ansat via Transmedica betaler meget lidt i skat. Hvis jeg var grønlandsk finansminister ville jeg være bekymret over at have højt betalt tilkaldt arbejdskraft, som betaler meget lidt i skat.

Transmedicas aftaler med det danske og norske skattevæsen kender jeg ikke, men de er fordelagtige. Dette er bureauets styrke samtidigt med, at ledelsen er dygtige organisatorer og administratorer.

Sundhedsdirektoratet i Grønland kunne sikkert lære meget af Transmedica.

Ålesund
På børneafdelingen i Ålesund er der konstant udstationeret en børnelæge fra Transmedica, oftest 14-dages vikarer. Det er læger med speciale i svært syge meget præmature spædbørn (dvs. for tidligt fødte) med behov for respiratorbehandling.

Afdelingen i Ålesund modtager om året 12-20 af den slags patienter fra en befolkning, der er næsten tre gange så stor som den grønlandske.

Alligevel mener nogle norske læger og politikere, at Ålesund er for lille til at behandle disse patienter.

Hvis man havde den slags Transmedicavikarer udstationeret i Grønland, fx. i Nuuk, ville de en del af tiden gå arbejdsløse eller beskæftige sig med arbejde, som kunne udføres af personale med andre kvalifikationer, måske mere Grønlandsrelevante kvalifikationer. Dette personale kunne være lokalt uddannet arbejdskraft, eller det kunne være en bredt uddannet børnelæge. Men indtil nu har sundhedsvæsenet i Grønland ikke interesseret sig for at ansætte børnelæger.

Grønland
Der fødes i Grønland årligt ca. 50 børn med lav fødselsvægt og yderligere et antal børn med normal fødselsvægt, men med andre sygdomme. Jeg har i Grønlands Lægekredsforenings blad, Nakorsanut nr. 2, 1996, brugt spædbørn, som et eksempel på en sundhedspolitik tilpasset grønlandske forhold. Jeg har redegjort for enkle og nyttige omsorgsmetoder egnet til Grønland. Jeg har skrevet om beskyttelse mod infektioner, varme, væske og ilt i passende dosering. Kolleger siger, det er så banalt. Mine lægelige erfaringer, som strækker sig fra det sydlige Afrika til det nordlige Grønland siger mig, at det ikke er banalt.

Transmedica har ingen erfaring med grønlandske forhold og bureauet har heller ingen "mekanismer eller materialer til at formindske spædbørnsdødeligheden i Grønland". Jeg tror heller ikke, de har sagt det. Jeg tror, det er noget landsstyreformanden har misforstået.

Sundhedspolitik for børn
Børnedødeligheden i Grønland kan reduceres med hele 66 procent, hvis sundhedsvæsenet tager en mobil scanner i brug, var en påstand bragt i Sermitsiaq nr. 12, 1999. Kilden var tilsyneladende Transmedicas direktør. Jeg mener ikke, at der er ikke behov for nye scannere til gravide. Jeg mener ikke, at nye scannere vil påvirke børnedødeligheden.

Svangrekontrollen i Grønland finder jeg fungerer tilfredsstillende.

Jordemodermanglen i Grønland er yderst beklagelig. Alligevel mener jeg, at kendskab til fødselshjælp i Grønland er større end kendskab til omsorg for nyfødte og spæde. Det sidste bør blive bedre. Det er svært ved at forestille sig en vigtigere opgave for sundhedsvæsenet i Grønland.

Planen med et kirurgisk hospital i Kangerlussuaq var en hovsaløsning.

Forestillingen om, at et lægevikarbureau skulle have mulighed for at reducere spædbørnsdødeligheden i Grønland, er naiv.

Jonathan Motzfeldt sagde 23. marts i KNR, at landsstyret er meget åben over for nye ideer. Det lyder godt. I Nakorsanut har jeg præsenteret et oplæg for neonatologi i Grønland. Det drejer sig om en lavteknologisk og lavintensiv, ikke apparatorienteret model til at tage sig af syge nyfødte og for tidligt fødte.