Periode: April 1999


Hån mod vælgerne

Sermitsiaq
Fredag d. 30. april 1999

Om politiske bestyrelsesformænd er det iøvrigt uforståeligt, at landsstyret bliver ved med at sidde diverse advarsler overhørig. Senest fra Det rådgivende udvalg vedrørende Grønlands økonomi.

Borgerne betaler A/S-katastroferne

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 29. april 1999

Hjemmestyret ville ikke kunne tillade sig at lade långivere hverken her eller i udlandet »tage smækket« for et hjemmestyreejet selskabs konkurs. Så bliver kasserne nemlig smækket i rundt omkring, og de øvrige hjemmestyreejede selskaber ville få travlt med at tilbagebetale deres kæmpestore lån, som øjeblikkeligt ville blive opsagt.

Sig nej til bananrepublikken!

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 27. april 1999

Den anden begrundelse - den med, at andre parlamenter kun sjældent bruger ministeransvarlighedsloven - er pinlig. For mens andre landes ministre i ordentlige (!) demokratier ikke begår ulovligheder, så er det i Grønland sket i dette konkrete tilfælde og i flere andre, som vi tidligere har omtalt i avisen.

Med lov skal land bygges

Sermitsiaq
Fredag d. 23. april 1999

Tilsyneladende er der behov for en gevaldig hovedrengøring og en alvorlig henstilling til landsstyret om at overholde gældende lov. Hvis landstinget ikke kan finde ud af at få ryddet op, kan det være nødvendigt at inddrage politiet.

HST's ordinære generalforsamling

Arne Amstrup
Fredag d. 23. april 1999

Hvorvidt det var hans behandling af dette emne der kostede den daværende, ansvarlige landsstyremedlems hans plads i Landstinget og Landsstyret, kan vi ikke vide. Men hvis dette måtte være tilfældet begræder HST ikke resultatet. Kun sjældent har vi oplevet en så arrogant, bedrevidende og overlegen behandling af et for erhvervslivet dybt alvorligt problem.

Ansvaret for Disko skal placeres

Daniel Skifte
Fredag d. 23. april 1999

Allerede nu må det være klart, at de involverede parter ikke fremover kan indgå i betydende tillidshverv på vegne af hjemmestyret.

Borgerne er ikke tilfredse med dommen

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 22. april 1999

Det var ikke, fordi de involverede manipulatorer ikke var bekendt med, at det, de gjorde, var alt andet end regelret forvaltning. Fra flere sider fik landsstyret meget klar besked om, at det var i færd med at begå en række ulovligheder. Det blev derfor nødvendigt at bøje loven og tilpasse fortolkningen af dens paragraffer, så det planlagte kollegiebyggeri faldt inden for dens rammer.

Domino-effekten

Preben K. Larsen
Tirsdag d. 20. april 1999

Stigende lønninger fører til stigende omkostninger i erhvervslivet og i sidste ende til stigende priser for forbrugerne. Selv om Motzfeldts retorik siger noget andet, så har han reelt trykket på inflationsknappen, som - formentlig stik imod hans egne hensigter - kan udløse en økonomisk domino-effekt, der sætter en stopper for mange af hans planer, hvoraf flere kan støttes af GA.

Ulovligt og helt utilstedeligt

Nyhedsbrevet ARBEJDSGIVEREN
Tirsdag d. 20. april 1999

For det første finder jeg, at landsstyret har gjort sig skyldig iulovlig procedurefordrejningved at lade den indgåede entreprise-aftale med VVS-installatøren tage form af en aftale om køb og salg af fast ejendom alene med det formål at undgå at udbyde opgaven i offentlig licitation

Puisi A/S bruger penge uden at have dem!

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 20. april 1999

Sagen er i korthed, at Sulisa A/S har givet tilsagn om en lånegaranti på 18 millioner kroner til Puisi A/S på nogle betingelser, der endnu ikke er opfyldt. Alligevel er selskabet i gang med at bruge penge. Maskinerne er på vej til Nanortalik og lader sig ikke uden videre standse.

Holder den "nyopfundne" byggesten hvad den lover

Mati Frederiksen
Lørdag d. 17. april 1999

Det skal jo helst ikke ende ligesom ørredprojektet i Sydgrønland eller andre projekter som Hjemmestyret har været involveret i, hvor man på trods af flere millioner kroners tilskud ikke kan få tingene til at køre rent økonomisk.

Farvel til forsørgersamfundet

Sermitsiaq
Fredag d. 16. april 1999

Ligeledes skal de offentligt ejede selskaber betale udbytte til ejerne, altså til hjemmestyret - for eksempel seks procent af deres aktiekapital. Så får vi samtidig taget fat på den evindelige snak om konkurrenceforvridning, siger Motzfeldt.

Ny økonomisk politik viser vejen

Sermitsiaq
Fredag d. 16. april 1999

Det der er faren ved hele denne omlægning af forsørgersamfundet, og som bliver udfordringen for politikerne, er den truende inflation, som følger i kølvandt på det, der sker. Politikernes opgave bliver ganske enkelt at sikre, at inflationen ikke slår bunden ud af bloktilskuddet. Hver gang inflationen i Grønland er en procent højere end i Danmark, bliver bloktilskuddet 26 millioner mindre værd.

Tilkaldt arbejdskraft er en dyr løsning

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 15. april 1999

MEN UDVALGET er godt klar over, at administrationsforholdene i Grønland og på Færøerne ikke kan sammenlignes direkte. Der er endda meget store forskelle. Færingernes vilkår er bedre end Grønlands. Der kan køres bil eller sejles til alle steder på få timer. Afstandene er korte, og det meste af den beboede del af landet kan ligge i Nuup Kangerlua med tilhørende fjordsystemer.

Historien gentager sig igen og igen og igen...

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 13. april 1999

Bare det var så let. Så kunne vi læne os tilbage og slappe af og være sikre på, at »den hellige grav er vel forvaret«. Men erfaringerne fortæller os, at der er al mulig grund til bekymring. Det er ikke nok, at politikerne »finder projektet interessant«, og at Jess G. Berthelsen tror på det. Der skal helt anderledes kvalificerede vurderinger til, før man kan satse halvdelen af sin ejendom (aktierne i Sulisa). Og selv med kvalificeret optimisme og overbevisende dokumentation for succes skal et selskab som Sulisa aldrig indlade sig på økonomiske garantier, der kan få så alvorlige følger for selskabet, hvis det alligevel går galt.

Boligproblemerne må løses

Sermitsiaq
Fredag d. 9. april 1999

De kaotiske forhold på boligområdet er ikke blevet nemmere ved, at landsstyret overtræder landstingets lovgivning og nægter boligafdelingerne at forhøje huslejen, hvor der er brug for det. Det betyder, at en række boligafdelinger er ved at gå konkurs. De har ikke nogen penge og de må ikke forhøje huslejen, så de kan spare op til den almindelige vedligeholdelse.

Er Grønland også de unges fremtid?

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 8. april 1999

Først og fremmest må man spørge, om vi nu også har tilpasset folkeskolen, uddannelsessystemet, boligbyggeriet, erhvervslivet og beskæftigelsen i øvrigt til de tusindvis af talentfulde unge, der godt ved, hvad det hele går ud på. Har vi sikret os, at vi kan imødekomme talentet og fremdriften hos de mange unge, der de kommende mange år invaderer samfundet.

Vi uddannelsessøgende, ja, vi har det godt ...(?)

Kristian Kleemann
Tirsdag d. 6. april 1999

Uanset om vi har verdens højeste uddannelsesstøtte, skal man tænke på, at vi har nogle af de højeste udgifter i vores dagligdag. Siden omkring 1990 har man ikke forhøjet uddannelsesstøtten. Det til trods for, at priserne på forbrugsvarer med mere, siden hen er steget konstant, senest med de sidste prisstigninger indenfor transportvirksomheden.