Hjemmestyrets medarbejdere får stemme

Det medarbejderne i stærke vendinger brokker sig over er, at en af hjemmestyrets egne cirkulærer bliver omgået.

Tirsdag d. 6. juli 1999
Atuagalliutit/Grønlandsposten
Emnekreds: Love og konventioner, Politik.

DEN NYE ÅBENHED, der er varslet i hjemmestyret efter sidste valg, har givetvis haft en afsmittende virkning på dagligdagen i hjemmestyreadministrationen.

Efter valget meddelte den nyudnævnte formand for finansudvalget, Jørgen Wæver Johansen, at offentligheden i fremtiden kan regne med at få større indsigt i det ellers så lukkede arbejde i Landstingets udvalg. Beslutningen blev truffet af et enigt finansudvalg, og den ser foreløbig ud til at holde.

Holdningen omkring åbenhed har siden vist sig ikke kun at være hos finansudvalget. Også blandt de nye landsstyremedlemmer er ønsket om åbenhed udtalt. På en samarbejdskonference i hjemmestyreadministrationen fik medarbejderne løfter om mere åbenhed og dialog mellem ledelse og medarbejdere. Derfor er det ikke så mærkeligt, at medarbejderrepræsentanterne i hjemmestyret reagerer kraftigt, når løfterne ikke bliver overholdt.

SOM DER STÅR beskrevet på side 4 i dagens avis, tager medarbejderrepræsentanterne i hjemmestyret afstand fra, at ledelsen egenhændigt har besluttet, at der bliver taget en million kroner fra efteruddannelse af medarbejderne for i stedet at bruge dem til

en undersøgelse af hjemmestyrets organisation. Medarbejdernes reaktion er ikke rettet mod selve beslutningen om undersøgelse af hjemmestyrets organisation, men mod den måde beslutningen blev truffet på. Faktisk får ledelsen opbakning af medarbejderne til undersøgelsen, hvis ellers, ganske vist, at medarbejderne bliver inddraget i undersøgelsen.

Det medarbejderne i stærke vendinger brokker sig over er, at en af hjemmestyrets egne cirkulærer bliver omgået. I hjemmestyrets cirkulære om samarbejdsudvalg fastslås det nemlig, at en sådan beslutning kun kan træffes, efter at medarbejderne i samarbejdsudvalgenes forretningsudvalg er blevet hørt. Og det er de ikke blevet i denne og en række andre spørgsmål.

"Vi oplever, at ledelsens handlinger er i modstrid med de udmeldinger, der kom frem under sidste samarbejdskonference, hvad angår mere åbenhed og dialog mellem ledelse og medarbejdere"... "Medarbejderrepræsentanterne skal herved gøre opmærksom på, at situationen opleves som stærkt kritisabel og uholdbar og betvivler ledelsens vilje til at efterleve konklusionerne fra samarbejdskonferencen", skriver medarbejderne i et brev til landsstyrets sekretariat.

SELVOM DET MULIGVIS kan være generende for ledelsen at modtage kritik og krav, som det landsstyrets sekretariat har fået fra medarbejderne, er det den vej demokratiet udvikler sig. Tiden er ikke længere til lukkethed. Som formanden for finansudvalget har sagt, så stemmer det "overens med den politik vi alle er enige om, nemlig større åbenhed i den politiske forvaltning". Og det eneste det kan medføre er bedre forvaltning og en rarere arbejdsplads, som ikke alene er på ledelsens principper - naturligvis heller ikke alene på medarbejdernes principper, men i en fælles dagligdag, hvor de regler, der nu engang findes på en arbejdsplads, overholdes.

MEN DER ER DA også håb forude. På et møde mellem medarbejderrepræsentanterne og lederen af hjemmestyrets administration, administrerende direktør Kaj Kleist, har ledelsen lovet at rette op på de fejl, der hidtil er begået. I fremtiden vil medarbejderrepræsentanterne blive hørt, før der bliver truffet beslutninger, der vedrører dem selv og deres arbejdsplads.

Når det alligevel ikke sker, er det godt, at medarbejderne reagerer, og ikke bare lader stå til.

Hvis ledelsen af hjemmestyret ønsker det anderledes, må reglerne laves om. Nøjagtig, sådan som medarbejderne i hjemmestyret gør opmærksom på i deres brev til ledelsen. Det nytter ikke at have cirkulærer og love og regler, hvis man i praksis alligevel ikke ønsker at følge dem.

Reglerne er truffet af Landstinget, som er den øverste myndighed. Og disse beslutninger omgår man ikke - heller ikke selvom man er hjemmestyret. Tværtimod er det her eksemplernes magt skal stå deres prøve. Vi behøver ikke at udpensle dette afsnit mere. Alle ved, hvad det vil indebære, hvis lovovertrædelserne begynder i hjemmestyret.

NATURLIGVIS TAGER det sin tid at indføre nye tilstande på en arbejdsplads - og det må naturligt nok også være sådan på så stor en arbejdsplads som hjemmestyret er og med de traditioner, der har været omkring åbenhed eller manglen på samme.

Lyset kan dog skimtes forude, når et brev så kritisk som det, der er forfattet af medarbejderrepræsentanterne, bliver vel modtaget i hjemmestyreadministrationen.

Men ledelse og medarbejdere må til stadighed være om sig. Man fjerner ikke gamle vaner og uvaner i et snuptag.