Sundhedsmedhjælperuddannelsen i Grønland bør genindføres

Vi kan ikke lave om på befolkningens bosættelsesmønster og de store afstande, og derfor mener jeg, at vi aldrig kan køre et sundhedsvæsen med samme standard som Danmark, Island og så andre lande.

Tirsdag d. 27. juli 1999
Karoline Olsen
Emnekreds: Sundhedsvæsenet, Uddannelse.

Jeg er helt enig med distriktslægen i Upernavik, der i radioavisen den 15.06.99 udtalte, at sundhedsmedhjælperuddannelsen skulle genindføres.

Siden uddannelsen for 5-6 år siden blev afskaffet, har man fundet ud af, at der er efterhånden er stor mangel på sundhedsmedhjælpere på sygehusene, i bygderne og på alderdomshjemmene rundt om på kysten.

Jeg vil dog først indskyde, at jeg støtter sygeplejerskeuddannelsen, da Grønland endnu har stor mangel på grønlandske sygeplejersker.

Sundhedsmedhjælperuddannelsen er yderst velegnet til Grønland, og er tilpasset bygderne, hvorfor det er meget ønskeligt, at uddannelsen genindføres, når vi især tænker på, at der stor mangel på jordemødre.

Fødselshjælp er indbygget i sundhedsmedhjælperuddannelsen, uanset om vi er på sygehus eller bygd. Med i uddannelsen er også syning af sår, ordinering af medicin og indsprøjtninger i lighed med sygeplejerskernes kompetence både på sygehus og i bygd. Den eneste forskel på sundhedmedhjælperne og sygeplejerskernes kompetence er, at sundhedsmedhjælperne ikke må give intravenøs medicinsk behandling.

Brugen af uddannede sundhedsmedhjælpere i sundhedsdistrikterne er vidt forskellig.

For eksempel som radiografer, veneriaafdeling, laboratorium, fødselsafdeling, hjemmepleje og sundhedspleje. Disse funktioner på kysten er bemandet af sundhedsmedhjælpere, og derudover bliver sundhedsmedhjælperne meget benyttet som tolke for danske læger og sygeplejersker. Ligeledes er der mange sundhedsmedhjælpere ansat i bygderne.

Når sundhedsmedhjælperne ikke er til stede, bliver mange pligter enten standset eller udsat. Sådan er det også, når vi mangler læger, sygeplejersker, laboranter og jordemødre. Jeg kan måske endda påstå, at mange funktioner som fødselsafdeling, røntgen og laboratorium går skævt, når vi mangler sundhedsmedhjælpere. Når man tænker på sundhedsmedhjælpernes mange funktioner, kan man se, at sundhedsmedhjælperne er yderst vigtige og ikke kan undværes.

Derfor er der god grund til at genindføre sundhedsmedhjælperuddannelsen - også fordi der er mange, der egentlig godt ville have en sygeplejerskeuddannelse, men blot ikke har de fornødne forudsætninger.

Når vi i mange år har arbejdet som sundhedsmedhjælpere rundt om på kysten, får vi mange forskellige kvalifikationer, og selv om vi måske ikke har så gode teoretiske evner, har vi mange andre forudsætninger for at blive dygtigere og kvalificere os til arbejdet og få forskellige større ansvarsområder som ovennævnte, og som man kun kan få, når man er kvalificeret.

Vi kan ikke lave om på befolkningens bosættelsesmønster og de store afstande, og derfor mener jeg, at vi aldrig kan køre et sundhedsvæsen med samme standard som Danmark, Island og så andre lande.

Derfor kan vi ikke undvære en uddannelse som sundhedsmedhjælperuddannelsen.