Periode: August 1999


Det hænger ikke sammen

Sermitsiaq
Fredag d. 27. august 1999

Der er . . . stadig meget langt fra de positive initiativer fra landsstyremedlemmet for økonomi og til folks dagligdag.

Sexmisbrug og anden grov omsorgssvigt

Danmarks Radio
Torsdag d. 26. august 1999

Formanden for Børns Vilkår sammenligner mange grønlandske børns hverdag med forhold i den tredje verden. Udover at hvert 5. grønlandske barn udsættes for sexovergreb, lider mange også af sult og underernæring.

Den integrerede skrivebordsskole

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 26. august 1999

UDSKIFTNINGEN af dansksprogede elever saboterer altså den integrerede skole, og det er selvfølgelig uholdbart, når det jo netop er for de danske elevers "skyld", at den integrerede skole er stablet på benene.

Ny kurs kræver handling

Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget
Onsdag d. 25. august 1999

Vi ønsker med dette forslag til en finanslov at skabe grobund for, at den enkelte borger fremover påtager sig et større ansvar for sig og sine. Det gælder også for erhvervene og virksomhederne, at de i stigende grad skal kunne stå alene uden støtte fra det offentlige.

Et skib på vej i dybet

Bernhardt Hyhne Petersen
Tirsdag d. 24. august 1999

De overfyldte børnehjem, manglen på institutionspladser og manglen på behandlingstilbud til de mest skadede børn taler deres tydelige sprog. Et tragisk tegn på familiens opløsning og samfundets mangelfulde børnepolitik er det meningsløse og tragiske mord på den danske pædagog fra Nuuk.

En sejr for retfærdigheden

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 24. august 1999

Beviserne har jo ligget der hele tiden. Men en løgn fører ofte til en ny løgn, og hurtigt er man indspundet i sit eget spil. En lavine, der startede, da den daværende regering i forbindelse med tvangsforflytningen i 1953 i en pressemeddelelse meddelte offentligheden, at forflyttelsen skete frivilligt.

Flytningen fra Thule - som Mikael Gam huskede den

Mikael Gam
Tirsdag d. 24. august 1999

Det var et tungt ansvar, vi havde over for disse Knud Rasmussens »nye mennesker«. Ville de kunne overleve som eskimoer og fangere? Eller ville de blive nogle sølle pjaltemikler med »7- tallet« i hånden, søgende på »Dumpen« efter smulerne fra de riges bord? Flytningen reddede dem, ser det ud til, og den store bases levetid er vel begrænset? Det var i sidste øjeblik, flytningen skete, men ikke for sent.

Scenario for renoveringsindsatsen

Koordineringudvalget vedrørende bygningsrenovering
Mandag d. 23. august 1999

En spredning af indsatsen over 10 15 år vil i højere grad muliggøre en gennemførelse af renoveringsindsatsen i balance med den grønlandske økonomi og det grønlandske arbejdsmarked

Finansiering af renoveringsindsatsen

Koordineringudvalget vedrørende bygningsrenovering
Mandag d. 23. august 1999

Endelig finder statens repræsentanter, at der i arbejdsgruppernes rapporter ikke gives belæg for at hævde, at omfanget af byggeskader er mere omfattende i grønlandske bygninger end i tilsvarende danske. Statens repræsentanter anfører på denne baggrund, at de konstaterede problemer med baggrund i opførelsen må tilskrives datidens teknik og er en del af de almindelige risici, en bygningsejer påtager sig

Tværgående problemstillinger

Koordineringudvalget vedrørende bygningsrenovering
Mandag d. 23. august 1999

Der er ingen tvivl om, at der i store dele af den grønlandske bygningsmasse forbruges betydeligt mere varmeenergi end nødvendigt

Gennemgang af renoveringsbehovet på de enkelte områder

Koordineringudvalget vedrørende bygningsrenovering
Mandag d. 23. august 1999

Det er derimod vurderingen, at der i en årrække er foretaget prioriteringer hos både hjemmestyret og kommunerne, som har resulteret i, at renoveringsarbejdet ikke har kunnet udføres i det omfang, som var nødvendigt ud fra teknisk-økonomiske hensyn

Ekstraordinært renoveringsbehov

Koordineringudvalget vedrørende bygningsrenovering
Mandag d. 23. august 1999

I nogle situationer kan det i forbindelse med renoveringsbehov være hensigtsmæssigt at vurdere, om det . . vil være fordelagtigt at bygge nyt i stedet for at renovere

Historik

Koordineringudvalget vedrørende bygningsrenovering
Mandag d. 23. august 1999

Udvalget finder imidlertid ikke, at der samlet set er belæg for at sige, at byggeriet i Grønland er behæftet med særlige uhensigtsmæssige forhold omkring konstruktive principper, materialevalg eller særlig dårlig udførelse

Indledning

Koordineringudvalget vedrørende bygningsrenovering
Mandag d. 23. august 1999

I forbindelse med bloktilskudsaftalen af 12. maj 1998 blev det mellem regeringen og Grønlands hjemmestyre aftalt, at staten efter anmodning fra hjemmestyret vil yde teknisk-faglig bistand med hensyn til en kortlægning af renoveringsbehovet

Bygningningsrenovering i Grønland

Koordineringudvalget vedrørende bygningsrenovering
Mandag d. 23. august 1999

Grønlands hjemmestyre rejste i efteråret 1997 spørgsmålet om mulig dansk medvirken til løsning af grønlandske renoveringsbehov i bygninger og anlæg. I forbindelse med bloktilskudsaftalen af 12. maj 1998 blev det mellem regeringen og Grønlands hjemmestyre aftalt, at staten efter anmodning fra hjemmestyret vil yde teknisk-faglig bistand med hensyn til en kortlægning af renoveringsbehovet og at fortsætte drøftelserne om spørgsmålet.

Erstatning til Thule-beboere

Danmarks Radio
Fredag d. 20. august 1999

Østre Landsret lagde i dommen vægt på, at flytningen af befolkningen i slutningen af maj 1953 ikke var udslag af et ønske fra befolkningens side, men en beslutning, der udelukkende blev truffet af de danske myndigheder.

Fundamentet skal være i orden

Sermitsiaq
Fredag d. 20. august 1999

Vi kan også frygte, at man tilkalder store danske entreprenørfirmaer til løsning af bygge- og anlægsopgaverne. Her støtter vi det rådgivende udvalg og arbejdsgiverforeningens synspunkt om at udnytte de store bygge- og anlægsopgaver til at få uddannet så mange bygningshåndværkere som overhovedet muligt.

Græsrodsturismen - et lysende eksempel

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 19. august 1999

Samtidig ødelægger de kuldsejlede projekter Grønlands omdømme. Købte og betalte turistrejser aflyses, samarbejdsaftaler misligholdes, fyrede ledere sviner Grønland til overfor omverdenen. Mange af Grønlands »flagskibe« har på højt niveau - også politisk - været styret uforsvarligt ringe.

Leder i Grønland

Wolfgang Kahlig
Onsdag d. 18. august 1999

Der findes et strukturproblem i sammenhæng med ledelse på det grønlandske arbejdsmarked. Majoriteten i Grønland, grønlænderne, er underrepræsenteret på ledelsesniveauet i virksomhederne.

Vold er ikke noget at være stolt af

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 17. august 1999

Og både i Tasiilaq og i Nuuk er ofrer og øjenvidner bange for at fortælle, hvad de ved. De er bange for at blive yderligere lemlæstet. De ønsker ikke at udsætte sig for fare og lader hellere voldsmændene gå fri.

Vi kan stadig selv

Nyhedsbrevet ARBEJDSGIVEREN
Mandag d. 16. august 1999

Byggepriserne er meget mere afhængige af projekternes udformning og det generelle høje omkostningsniveau i Grønland end af den konkurrence eller mangel på samme, som hersker i markedet.

Brugbar med omtanke

Nyhedsbrevet ARBEJDSGIVEREN
Mandag d. 16. august 1999

Beskæftigelsen i fiskeriet falder, og selv med en svag vækst i de landbaserede erhverv vil den totale beskæftigelse muligvis stagnere op til år 2005.

Så er det alvor

Sermitsiaq
Fredag d. 13. august 1999

Det er på tide, vi får en gennemgribende diskussion om det samlede uddannelsessystem og en prioritering, hvor man prioriterer grunduddannelserne højst og sikrer de nødvendige ressourcer til dem, før man kaster sig ud i halvlange og lange videregående uddannelser, som man bedre og billigere kan tage i Danmark.

Testbane for biler på Grønlands indlandsis

Danmarks Radio
Torsdag d. 12. august 1999

Den nye testbane skal ligge ved lufthavnen i Søndre Strømfjord (Kangerlussuaq), nærmere betegnet på Russels Gletscher i 1.500 meters højde. De første prøvekørsler finder sted næste sommer. Prisen på testbanen er 100 mio kroner.

Tillykke med dagen, kæreste unger

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 12. august 1999

Og hvis jeres forældre forstår, hvad det handler om henne i skolen, så kan de bedre bakke jer op derhjemme. Så vil de for eksempel kunne forstå, at I om et par år skal have både ro og plads til hjemmearbejdet. Der er ingen - selv ikke de aller bedste - der kan lave lektier, hvis der er larm og spektakel derhjemme, og hvis der ikke er et sted at sidde med hjemmearbejdet.

Rensdyrjagt i et år - uden begrænsninger

Søren Møller
Tirsdag d. 10. august 1999

Og det er det, man kalder for lige vilkår for befolkningen. Bag denne tanke, er det en ting, der er helt klar, og det er flertallets politiske bestræbelser for at holde fast på magten.

Om hunde og faste

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 10. august 1999

DET ER PÅ TIDE, at landsstyret og Landstinget tager fiskernes briller på og prøver at se tingene fra deres vinkel. Det er frustrerende og håbløst at sejle rundt i et farvand med mange flere fisk, end man kan få lov at indhandle.

Læringsmiljø i canadiske skoler

Lone Hindby
Louise Richter
Fredag d. 6. august 1999

Først og fremmest var det fraværet af hærværk og grafitti. Det er tvivlsomt om, canadiske skolebørn udgør en særlig race af menneskeheden, alligevel så vi ikke en eneste smadret rude, ikke en eneste lille indskrift på bare et toilet (vi checkede det rent faktisk); alle skoler, uanset hvor gamle, bar præg af kontinuerlig vedligeholdelse, omgående reparation af skader og ordentlig rengøring (inkl. rene toiletter med wc-papir).

Kontrasternes land

Sermitsiaq
Fredag d. 6. august 1999

Den internationale bilkoncern, der nu skal blæse store mængder benzin af i hjulsporene på indlandsisen, skal efter det oplyste ikke betale en rød reje for at få lov til at teste sine biler ved Kangerlussuaq. Hvilke andre lande i verden er så storladent gæstfri, at invitere problemerne indenfor i kulden, uden at kræve en pæn check med masser af nuller udleveret ved indgangen.

Søforhør

Peter Damborg
Søren Lyberth
Torsdag d. 5. august 1999

Stig Rømer Winther vil med søforhøret aflive de rygter, der allerede er opstået som følge af grundstødningen.

Wild West-mentalitet i havarisagen om Disko

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 5. august 1999

DEN MORALSKE synsvinkel er endnu mere alvorlig. Her handler det om sikkerhed til søs i fremtiden og om tilliden til skibstrafik ved Grønland i det hele taget. Hvad er der sket? Kan det ske igen? Kan det virkelig lade sig gøre at sejle et stort passagerskib på skær, så det i værste fald synker, og mange mennesker omkommer.

OK til besættelse af Danmark

Danmarks Radio
Onsdag d. 4. august 1999

En hemmeligtstemplet "styrkeaftale" fra 1963 afslører, at den danske regering den gang gav USA frie hænder til i en krisesituation at besætte alle nødvendige områder og faciliteter i Danmark og frit indføre og anbringe atomvåben overalt i landet, hvor USA fandt det nødvendigt.

Det handler kun om børnene

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 3. august 1999

I et land med arbejdsløshed, ekstrem boligmangel, et åbentstående alkoholproblem, udbredt voldsmentalitet og et tabubelagt sexmisbrug af børn er det vanskeligt at skabe et nært og trygt miljø for børnene. Det er jo forældrene, der er børnenes problem nummer 1.