Færøsk selvstyre - Forord

Når nu udvalget fremlægger sin redegørelse, er det i det håb, at den må blive et nyttigt bidrag til debatten om Færøernes statsretlige forhold.

Onsdag d. 1. september 1999
Det færøske Landsstyres Traktatudvalg
Emnekreds: Rigsfællesskab og selvstyre.

Den 2. oktober vedtog lagtinget landsstyrets forslag om at forberede og indlede forhandlinger med regeringen om en traktat mellem Færøerne og Danmark, der indretter Færøerne som en suveræn stat i samarbejde med Danmark.

Det var som et led i disse forberedelser, at landsstyremanden i selvstyreanliggender d. 25. november 1998 nedsatte traktatudvalget med det kommissorium at udrede grundlaget for den omtalte traktat. Udvalgets redegørelse fremlægges i denne bog.

Der er to følgebind til bogen. Det ene er redegørelsen fra økonomigruppen, som blev nedsat med henblik på at analysere grundlaget for en økonomisk og finansiel opgørelse mellem Færøerne og Danmark, og det andet er redegørelsen fra administrationsgruppen, som blev nedsat med henblik på at belyse det administrative samarbejde med Danmark og at belyse, hvorledes kravene vil være, dersom Færøerne selv skal varetage administrationen af alle sagsområder.

Traktatudvalgets specificerede kommissorium var at analysere disse forhold:
  • de forfatningsretlige forhold mellem Danmark og Færøerne i historisk sammenhæng;
  • eksempler på ordninger mellem den færøske hjemmestyreordning og suverænitet;
  • eksempler på smånationer, der er indrettet som suveræne stater i samarbejde med andre lande;
  • traktaten fra 1918 mellem Danmark og Island;
  • forfatningsretlige og folkeretlige forudsætninger for, at Færøerne indrettes som en suveræn stat;
  • hvorledes en traktat kan indgås mellem Danmark og Færøerne, og hvilke procedurer der kan anvendes.
Det blev også pålagt udvalget at udarbejde resuméer af økonomigruppens og administrationsgruppens redegørelser. Herudover er det pålagt udvalget at udarbejde et traktatudkast og et forhandlingsoplæg, som dog vil være at udforme som særskilte fortrolige bilag.

Udvalget har afholdt 20 møder. I det første møde delte medlemmerne sig op i grupper, som fik ansvaret for at redegøre for de forskellige dele af kommissoriet og fremkomme med forslag til, hvorledes de kunne løses. Derefter blev der om hver enkelt del skrevet notater, der ligger til grund for denne redegørelse, som et enigt udvalg kan tilslutte sig.

I sit arbejde har udvalget søgt råd hos disse eksperter: Barry Bartman, professor og doktor i statsforfatningsret, University of Prince Edward Island, Canada; Frederik Harhoff, docent og doktor i retsvidenskab, Københavns Universitet, Danmark; Gudmund Alfredsson, professor og doktor i international ret, Lunds Universitet, Sverige; Hurst Hannum, professor og doktor i international ret, Tufts University, USA; Jens Pauli Nolsøe, cand. mag. i historie, Færøernes Gymnasium, Færøerne; Jens Peter Christensen, professor og doktor i retsvidenskab, Århus Universitet, Danmark; Kári Jespersen, cand. mag. i historie, Færøernes Gymnasium, Færøerne; Sigurd Lindal, professor og doktor i retsvidenskab, Islands Universitet, Island.

Når nu udvalget fremlægger sin redegørelse, er det i det håb, at den må blive et nyttigt bidrag til debatten om Færøernes statsretlige forhold.

Tinganes ved Olai 1999
Herluf Sigvaldsson, formand
Sigmundur Isfeld, sekretær og næstformand
Árni Olafson
Gloria Kalsø
Halgir Winther Poulsen
Hans Trygvi Teirin
Herálvur Joensen
Julianna Klett
Kate Sanderson
Ulla Svarrer Wang

/Sjurður Skaale, mødereferent