Færøsk selvstyre - Referencer og kilder

Ud over disse kilder har udvalget anvendt talrige skrifter, opslagsværker, artikler og anden dokumentation

Onsdag d. 1. september 1999
Det færøske Landsstyres Traktatudvalg
Emnekreds: Rigsfællesskab og selvstyre.

Notater og redegørelser, udarbejdet til traktatudvalget i 1999
Barry Bartmann professor, doktor i statsvidenskab, University of Prince Edward Island, Canada: The Micro-State Experience - Very Small States in the International System. under landsstyrets selvstyreprojekt: Búskapur. Ein Sjálvberandi føroyskur búskapur - Minking í ríkisveitingum og búskaparpolitisk stýring (Økonomi. En selvbåren færøsk økonomi - Reduktion af statens bevillinger og finanspolitisk styring). Frederik Harhoff docent, dr. jur., Københavns Universitet, Danmark: Notat om fremgangsmåden ved en eventuel færøsk udmeldelse af rigsfællesskabet. under landsstyrets selvstyreprojekt: Fyrisiting. Ein sjálvstøðug føroysk fyrisiting - Lýsing av tí fyrisitingarliga samstarvinum við Danmark og teimum krøvum fullveldisætlanin setur (Forvaltning. En selvstændig færøsk forvaltning - Analyse af det administrative samarbejde med Danmark og af de krav, som suverænitetsplanen stiller). advokat og medlem af traktatudvalget: Altjóðarrættarligar fortreytir fyri at Føroyar verða skipaðar sum fullveldi (De folkeretlige forudsætninger for, at Færøerne indrettes som suveræn stat). Hans Trygvi Teirin & Julianna Klett advokater og medlemmer af traktatudvalget: Statsrættarligar fortreytir fyri, at Føroyar verða skipaðar sum fullveldisríki (De statsretlige forudsætninger for, at Færøerne indrettes som suveræn stat). Hurst Hannum professor, doktor i folkeret, Tufts University, USA: Possibilities for increased Faroese autonomy. Jens Pauli Nolsøe & Kári Jespersen gymnasielektorer (begge er cand. mag. i historie): Yvirlit yvir ríkisrættarligu viðurskifti Føroya Jens Peter Christensen professor, dr. jur., Århus Universitet, Danmark: Notat om visse statsretlige aspekter vedrørende de færøske planer om oprettelse af en suveræn stat Sigurður Lindal professor, dr. jur., Háskóli Íslands, Í slandi: Samband Íslands og Danmerkur 1918 -1944 og reynslan af Því. Disse notater og redegørelser findes på hjemmesiden: www.fl.fo>

Andre kilder
Den Dansk-Islandske Kommission af 1907 Betænkning afgivet af den Dansk-Islandske Kommission af 1907, København 1908 Frede Castberg Norges Statsforfatning I - II. Universitetsforlaget, Oslo 1959 Frederik Harhoff Rigsfællesskabet. Forlaget Klim, Århus 1993 Frederik Harhoff Hvad udad vindes, kan indad tabes - Om Danmarks grundlo v og de oversøiske rigsdele. Artikel i Retsvidenskabeligt Insti tut B's Årbog 1998, Københavns Universitet 1999. Hans J. Debes Føroya søga 1-2. Førora Skúlabókagrunnur, Tórshavn 1990 / 1995 Jákup Thorsteinsson Et Færø som Færø - Studier i Færøernes forfatningsmæssige stilling i forhold til Danmark. SNAI - North Atlantic Publications and Aarhus University Press, Århus 1990. Jákup Thorsteinsson og Sjurður Rasmussen Rigsfællesskabet mellem Danmark og Færøerne. Artikel til Folketingets festskrift i forbindelse med højtideligholdelsen af den danske Grundlovs 150 års dag, København 1999. Udvalget nedsat af Landsstyret d. 1. april 1993 til at undersøge Færøernes styrelsesmæssige forhold Álit um stýrisskipanarviðurskifti Føroya. Føroya Landsstýri, Tórshavn 1994 Ólavur Christiansen Villinistíggir upplýstir - tær til verju - á marknaskilinum millum heimastýri og fullveldi og millum ørmundarhús og valahús , Forlagið Føroyaklettur, Tórshavn 1998. Zakarias Wang Bergen-unionen eller EF-union? Forlagið Stiðin, Hoyvík 1993 Ud over disse kilder har udvalget anvendt talrige skrifter, opslagsværker, artikler og anden dokumentation
Fra Tinganes, Tórshavn