Annoraaq-udvalgets rapport

Rapport fra den dansk-grønlandske arbejdsgruppe til identifikation af de udenrigs- og sikkerhedspolitiske sagsområder, hvor Grønland har interesse

Torsdag d. 9. september 1999
Annoraaq-udvalget
Emnekreds: Rigsfællesskab og selvstyre.

Indholdsfortegnelse
 • 1. Sammenfatning
 • 2. Arbejdsgruppens kommissorium
  • Kommissoriet blev konkret formuleret som følger:
   • Formål
   • Tidsramme
   • Ændring af kommissorium
 • 3. De lovgivningsmæssige rammer for udenrigspolitikken
  • 3.1. Grundloven
  • 3.2. Hjemmestyreloven
   • Udenrigspolitikken som rigsanliggende
   • Rigsmyndighedernes forpligtelser
    • Traktatindgåelse
    • Kundgørelse af traktater
    • Internationale forhandlinger
   • Hjemmestyrets forpligtelser
    • Hjemmestyrets underretnings- og forhandlingspligt
    • Hjemmestyrets forpligtelse af indgåede traktater
    • Forvaltningsoverenskomster
    • Grønlandske medarbejdere ved repræsentationer i udlandet
 • 4. Udenrigstjenesten og Grønland
  • 4.1 Opgavernes varetagelse
   • Udenrigsministeriet
   • Hjemmestyret
  • 4.2. Samarbejdets organisation
   • Repræsentationen i Bruxelles
   • Repræsentationen i Ottawa
   • Muligheder for samarbejde på det personalemæssige område
 • 5. Grønlandsk deltagelse på politisk niveau, herunder rejser og besøg
  • Landsstyremedlemmers besøg i udlandet
  • Bilaterale kontakter
  • Besøg i Grønland
 • 6. Varetagelse af Grønlands udenrigs- og sikkerhedspolitiske interesser på enkeltområder
  • 6.1. Forsvar og sikkerhed
   • Forsvarsaftalen
   • Permanent Committee
   • Det Dansk - Amerikanske Grønlandsudvalg
  • 6.2. EU
  • Generelt
   • Revision af fiskeriprotokollen
   • OLT-ordningen
   • EU-lovgivningens betydning for Grønland
  • 6.3. Norden og nabolandene
  • Nordisk Råd
  • Nordisk Ministerråd
  • Nordiske Statsministermøder
  • Særlige samarbejdsaftaler og relationer
  • Aftaler med nabolandene
  • 6.4. Arktiske spørgsmål
   • Arktisk Råd
  • 6.5. FN, herunder oprindelige folk
   • FN's Generalforsamling
   • FN-topmøder og konferencer
   • FN's menneskerettighedskommision
   • Arbejdsgruppen for oprindelige folks rettigheder (WGIP)
   • Samarbejdets form og repræsentation udadtil
  • Afsnit 6.6. Fiskeriområdet
  • Afsnit 6.7. Havpattedyr
   • Den Internationale Hvalfangstkommission (IWC)
   • Nordatlantiske havpattedyr - NAMMCO
   • Den canadisk-grønlandske fælles kommission, JCNB, om hvid- og narhvaler
   • Fældefangstforordningen
  • 6.8 Internationale handelsspørgsmål - WTO
  • 6.9. Maritime afgrænsningsområder
  • 6.10. Miljø
  • 6.11. Øvrige områder: Turisme, kultur og uddannelse mv.
   • Turisme
   • Kultur og uddannelse mv.
 • Bilag 1: Arbejdsgruppens sammensætning