Solidaritet

Der er tale om et direkte usolidarisk forsøg på at hindre den fornuftige erhvervs- og beskæftigelsesudvikling, der er så hårdt brug for. Får SIK gennemført sine krav, risikerer man tab af arbejdspladser og virksomhedslukninger.

Torsdag d. 30. september 1999
Preben K. Larsen
Emnekreds: Erhverv, Løn og overenskomster, Økonomi.

Fagbevægelsen har i årevis forsøgt at tage patent på det smukke begreb "solidaritet". Det gælder i Grønland, i Danmark og alle andre steder, hvor lønmodtagerne har organiseret sig. Nidkært forsøger den hjemlige og den internationale fagbevægelse at fremmane et spøgelse - et klassekampspøgelse - om arbejdsgivernes tyvagtighed på bekostning af deres ansatte.

Hvor er det gammeldags. Hvor er det gammeldags - og i dagens Grønland desuden ganske ubetænksomt - i solidaritetens navn at fremture med overenskomstkrav, som ret beset vil undergrave solidariteten. Det er det, SIK gør i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i øjeblikket.

Er det solidarisk at forlange 10 - 15 procent i lønstigninger, som Jess G. Berthelsen har gjort det? Nej - kravet udtrykker end ikke solidaritet med SIKs egne medlemmer.

Hvorfor? Fordi lønstigninger, der overstiger den almindelige omkostningsudvikling i virksomhederne og samfundet, får ubehagelige følger for alle og måske endda først og fremmest for lønmodtagerne. Den umiddelbare forbedring vil hurtigt blive spist op af højere priser og sætte gang i inflationen.

Lønspiral, stigende priser, inflation og et omkostningsniveau i de grønlandske virksomheder, offentlige som private, de ikke kan bære - det bliver konsekvensen, hvis SIK kommer igennem med de useriøse krav. Det er ikke solidarisk.

Der er tale om et direkte usolidarisk forsøg på at hindre den fornuftige erhvervs- og beskæftigelsesudvikling, der er så hårdt brug for. Får SIK gennemført sine krav, risikerer man tab af arbejdspladser og virksomhedslukninger. Samfundet går glip af skatteindtægter og samtidig vil udgifterne til overførselsindkomster stige voldsomt. Det er ikke en udvikling, samfundet kan være tjent med, og den er i hvert fald ikke solidarisk. Slet ikke med lønmodtagerne.

Grønland har på forholdsvis få år bevæget sig væk fra fanger- og fiskersamfundets relative enkelhed. Grønland er i dag et moderne - og kompliceret - samfund. Et samfund med ambitioner om gode uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder til alle. Et samfund, som bekymrer sig om borgernes sundhed og velfærd. Et samfund, som vil kalde sig solidarisk.

GA gør honnør for disse bestræbelser, som vi selv er så involveret i. Vi vil ikke acceptere, at den solidariske udvikling bliver sat over styr for eksempel på grund af urealistiske krav fra fagbevægelsen.

Vi appellerer om ordnede forhold - i samfundet såvel som på det arbejdsmarked, der skal føre samfundet videre. Vi appellerer til virksomheder og organisationer om at stå sammen i bestræbelserne på at forhindre usolidariske løsninger.