Periode: Oktober 1999


Fænomenet Puisi

Sermitsiaq
Fredag d. 29. oktober 1999

Og den amerikanske partner har sikkert fået sine penge på forskud, som det plejer at gå i Grønland.

Mikael kan trække landsstyret med sig

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 28. oktober 1999

Inuit Ataqatigiit, som siden valget ustandseligt har brokket sig over netop Mikael Petersens »fiflerier«, og Siumut, er i dag enige om, at den pinlige sag skulle have været skjult for offentligheden.

Grønlandsk kontra dansk

Grace J. Nielsen
Torsdag d. 28. oktober 1999

På grund af den førte sprogpolitik står samfundet nu med to store grupper, som nærmest er ensprogede tabere i et tosproget samfund.

Udenrigspolitisk Redegørelse

Landsstyret
Tirsdag d. 26. oktober 1999

Denne redegørelse har til hensigt at give en kort og oversigtlig præsentation af Landsstyrets udenrigspolitiske og internationale aktiviteter i det forløbne år.

Politisk storfanger svigter vælgerne

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 26. oktober 1999

Det var hans oprør mod Siumut og hans holdning til selvstændighed og måske også til billetpriserne, der skaffede ham de mange stemmer.

Handicapkonti - Ordførerindlæg fra Atassut I

Daniel Skifte
Søndag d. 24. oktober 1999

Hvis landsstyreformanden på det foreliggende grundlag ikke har fattet situationens alvor, så vil vi første omgang stille et mistillidsvotum til landsstyret med afsæt i denne sag. Vi er overbevist om at et stort flertal i salen vil støtte os.

Den ødelæggende sprogdebat

Sermitsiaq
Fredag d. 22. oktober 1999

Det minder i allerhøjeste grad om nazisternes syn på jøderne i Tyskland før anden verdenskrig. Vi har tværtimod brug for at bruge alle gode ressourcer i samfundet for landets udvikling.

Du kan lave din egen varme for halv pris

Ib Goldbach
Fredag d. 22. oktober 1999

Det er en bagvendt måde at spare på energien på. Og hverken privatpersoner eller industrierne kan være tilfredse med den fremgangsmåde.

Befinder du dig i en anden verden, Otto?

Ulrik Pram Gad, post.doc. Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
Fredag d. 22. oktober 1999

Det er pinligt, fordi et menneske - som er blevet vist den tillid, at blive valgt til Landstinget - burde betale tilbage ved at gennemtænke sine forslag.

En smag af råddent demokrati

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 21. oktober 1999

Landstingsmedlem Mikael Petersen har i AG forsøgt at dække over sig selv ved at sige, at det samlede grønlandske demokrati er bundråddent. Han beskylder nemlig både landsstyret og finansudvalget for at have haft kendskab til hans ufine bevillingsstrategi i socialdirektoratet.

Finansudvalgets betænkning ved 2. behandling af forslag til finanslov 2000

Finansudvalget
Søndag d. 17. oktober 1999

Finansudvalget afventer derfor et udspil i den forventning, at Landsstyret - i kraft af sin viden om alkoholproblemets alvorlige karakter - har overvejet en strategi på området, som snarest udmønter sig i konkret handling.

Betænkning vedrørende Landskassens regnskaber 1998

Landstingets Revisionsudvalg
Søndag d. 17. oktober 1999

Efter Revisionsudvalgets opfattelse har der været tale om, at Landsstyremedlemmet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked har misinformeret og har tilbageholdt kendte og relevante oplysninger overfor Landstinget, Revisionsudvalget og Finansudvalget

Finanslovens Hovedkonto 30.13.10 Handicapforsorg i Danmark

Deloitte og Touche
Søndag d. 17. oktober 1999

Vi har således en begrundet formodning om, at overforbruget i 1998 var direktoratet bekendt, og man ville anvende dette som løftestang til TB/1 1999.

Ytringsfrihed og pressefrihed eller krudt og kugler

Roland Thomsen
Fredag d. 15. oktober 1999

Internettet rummer en enestående mulighed for at blive vor tids flyveblade og illegale aviser, som det bliver umuligt for selv de mest ihærdige diktatorer at lukke af for.

Klage over Landsstyrets afslag på aktindsigt

Frederik Roed
Fredag d. 15. oktober 1999

Vi betragter svaret på vores ansøgning om aktindsigt som et egentligt afslag, fordi alle væsentlige oplysninger i det fremsendte materiale er slettet - og store dele af det efterspurgte slet ikke er udleveret.

Nu må Poul Nyrup sikre beredskabet

Sermitsiaq
Fredag d. 15. oktober 1999

Poul Nyrup roser sig af Grønland og den danske politik i Grønland. Men her svigter man på et afgørende punkt.

Politisk anarki

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 14. oktober 1999

De bruger deres kostbare tid på blandt andet at diskutere, hvordan de kan komme til at blande sig i den grundlovssikrede ret - ytringsfriheden.

Politiske hjerneceller i arbejde II

Jørgen Wæver Johansen
Torsdag d. 14. oktober 1999

Jeg synes det er synd for den ærlige åbenhedsproces vi i Landstinget og i Finansudvalget i særdeleshed, har påbegyndt, og som gerne skulle lede til en større forståelse for de politiske beslutningsprocesser

Lykkelige er de, der uden censur og undertrykkelse kan ytre sig frit

Karl Therkelsen
Onsdag d. 13. oktober 1999

40 minutters reduktion svarer til, at radioavisen er amputeret med hele 46 pct. Det bør opfølges op med tilsvarende bevillingsreduktion fra Landskassen.

Ungdommen svigtes groft i Nanortalik

Mads Hansen
Tirsdag d. 12. oktober 1999

Når man så hører om Nuuk kommunes planer om en svømmehal og diskussion om samme, undrer man sig over ,om vi bor i det samme land, , vi ville være glade for nogle få ordbøger.

Mediepolitisk debat påkrævet

Jens Napatoq
Tirsdag d. 12. oktober 1999

Vi kan forestille os, at de nyeste aviser i den nærmeste fremtid kan udkomme via internet i byerne/bygderne for at nå befolkningen, mens nyhederne er varme.

Finansloven år 2000

Torben Jensen
Tirsdag d. 12. oktober 1999

Ens surt tjente penge går i stedet til øgede priser på el, vand og husleje samt diverse politikeres fejlslagne projekter og ditto store armbevægelser

Socialpolitikken forsvandt i debatten

Kaali Olsen
Tirsdag d. 12. oktober 1999

Men er det ikke alle politikeres eller i hvert fald en socialministers fornemste opgave, at bekæmpe social elendighed og fordærv, ikke mindst for at skabe en menneskeværdig tilværelse for landets befolkning?

Kønskamp i partipolitik

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 12. oktober 1999

Også mænd ønsker mere fokus på børn, uddannelse, sundhedsvæsen og alderdom. Også mænd ryster på hovedet af alle de landingsbaner, vi skal have forsynet landet med. Også mænd føler for de børn, der render rundt på gaden midt om natten. Også mænd er socialt indstillet.

Somme tider er det ikke let at være høflig

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Tirsdag d. 12. oktober 1999

At sige at medierne skal medvirke til at vedligeholde og udvikle samfundets kultur, dets traditioner og identitet, er akkurat ligeså interessant en betragtning som sige, at formålet med en bagerpose er at indeholde wienerbrød og boller

Om at være politisk korrekt

Sermitsiaq
Fredag d. 8. oktober 1999

Det skal være slut med at lukke virksomheder omkring lønningsdag, fordi medarbejderne pjækker. Skoleeleverne skal have garanti for at lærerne kommer på arbejde, når der har været fest. Og tonsvis af fisk skal ikke længere smides på dumpen, fordi slendrian har gjort fisken ubrugelig som menneskeføde.

Drop Grønlandsbanken

Kurt Kristensen
Fredag d. 8. oktober 1999

Det gør navnet Grønlandsbanken til en falsk varebetegnelse. Banken burde skifte navn til »Hovedstadsbanken NUUK« eller kort og godt »MonopolBANKEN«

Børn kan ryge og rejse

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 7. oktober 1999

Det store sorte hul er resultatet af politisk uduelighed, politisk inkompetence og manglende politisk interesse. Der er ikke stemmer i børn. Og slet ikke i de socialt belastede børn.

Undskyldninger på historiens vegne

Niels Højlund
Tirsdag d. 5. oktober 1999

Og ganske, ganske specielt, hvis disse kolonier har rummet en befolkning af meget »oprindelige« mennesker, folk som har levet tæt på naturen og i balance med naturen, indtil vi slemme moderne mennesker kom og forstyrrede harmonien.

Politiske hjerneceller i arbejde

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 5. oktober 1999

Her troede vi, at det nye Landsting havde visioner. At det nye Landsting ville lytte. At det nye Landsting ville hæve sig over alle de andre Landsting vi igennem tiderne har slæbt rundt på. Det ser ud til, at vi igen har tabt.

Kostægte priser

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Lørdag d. 2. oktober 1999

Alt i alt kan den merindtægt i landskassen, som landsstyret forventer, gå hen og blive en meget dyr misforståelse, hvis vi ikke begynder at skelne mellem el og vand til produktion og el og vand til privat forbrug.

Ødelæggende fiskeripolitik

Sermitsiaq
Fredag d. 1. oktober 1999

Man kan undre sig over, at landsstyret med et slag fjerner dette eksporttilskud. Royal Greenland og Polar Seafood skal konkurrere med andre lande, hvor el- og vandpriser er væsentlig lavere.

Min folkeskole

Martin Ben Shalmi
Fredag d. 1. oktober 1999

I min folkeskole er man tresprogede idet eleverne lærer DANSK, ENGELSK og GRØNLANDSK allerede fra første dag i skolen.