Handicapkonti bilag 2 - Skematisk oversigt over påtænkt handlingsplan for genopretning af bevillingen

Påtænkt handlingsplan for genopretning af bevillingen for konto 30.13.10 for 1998 og 1999 efter det estimerede behov for 1998 af 31. august 1998

Tirsdag d. 2. november 1999
Deloitte og Touche
Emnekreds: Etik, Politik.

Skematisk oversigt af påtænkt handlingsplan for genopretning af bevillingen for konto 30.13.10 for 1998 og 1999 efter det estimerede behov for 1998 af 31. august 1998
  1. Udarbejde forslag til ændring af Finanslovsforslag for 1999, hvor der foretages en forhøjelse på 3,5 mio.kr. fra det oprindelige forslag til Finanslov på 78.950 t.kr. til 82.450 t.kr. Finanslovsforslaget for 1999 vil herefter være tæt på Socialdirektoratets Danmarkskontors estimat på 82.800 tkr. i deres oprindelige budgetforslag. Forslaget er ikke baseret på en fremskrivning af det estimerede behov for 1998. Såfremt handlingsplanen var blevet gennemført, ville dette have været behandlet i Landsstyret d. 13. oktober 1998.
  2. Udarbejde forslag til Tillægsbevillingslov II/1998, hvor der foretages en forhøjelse af bevillin-gen på ca. 5,6 mio.kr. Såfremt handlingsplanen var blevet gennemført, ville dette have været behandlet i Landsstyret d. 19. oktober 1998.

  30.13.10
t.kr.
Oprindelig budget 80.600
Rokering ved vikardækning (1.792)
  78.808
Estimeret af Socialdirektoratets Danmarkskontor 84.400
Tillægsbevillingsbehov 5.592