Olga og Otto taler »Talerstolssprog«!!

I jeres rus af patriotisme glemmer I det faktum, at en stor del af grønlænderne er dansksprogede. Ja, tænk engang der findes faktisk en del udelukkende dansktalende grønlændere

Torsdag d. 4. november 1999
Heidi Lindholm-Reiding
Emnekreds: Sprog.

Nu har jeg aldrig... endnu engang lader jeg mig krænke af stupide, navlebeskuende, apartheid- lignende udtalelser som dem Otto Steenholdt gav udtryk for i landstingssalen og dem Olga Poulsen kom med i Qanorooq torsdag den 21.10.99.

Hvad i alverden går der NU af politikerne. Er det en ny hetz mod en dansktalende politiker eller er det fugle, der for længst har fløjtet deres sidste sang? (Otto har vist efterhånden fløjtet sin sidste sang) - jeg mener, at lavmålet er nået for intolerance og snæversynethed!

Grønland er til stadighed et tosproget land, og så længe det er således, så må begge sprog eksistere også i landstinget.

I jeres rus af patriotisme glemmer I det faktum, at en stor del af grønlænderne er dansksprogede. Ja, tænk engang der findes faktisk en del udelukkende dansktalende grønlændere. Disse dansktalende grønlændere, anser sig selv som ligeværdige med grønlansktalende grønlændere. Men man må sige, at der opstår en brist i den måde at opfatte sig selv på, når nogle af landets politikere ikke accepterer det danske sprog fra den øverste talerstol - det giver en en fornemmelse af, at man nok alligevel aldrig vil blive accepteret som grønlænder, fordi man ikke kan tale "talerstolssproget".

Olga Poulsens alternativ til undgåelse af dansk tale fra landstingets talerstol er at lade en partifælle oplæse talen. Helt ærligt Olga, ville du selv lade en partifælle stille sig op og oplæse din tale, hvis du selv sad i salen? Det tror jeg ikke!! En del af det at være politiker og at være i landstinget er, at stille sig på talerstolen og personligt komme med sine egne politiske meninger. Tror du, at en af dine partifæller ville være i stand til at sige din tale med den rette intonation og lægge de helt rigtige tryk på vedkommende ord? I, politikere er valgt af os vælgere, og det er derfor vigtigt for os, altid at høre de respektive politikere udtale sig personligt om egne meninger i stedet for at lade en eller anden "protese" gøre det.

Olga, du udtaler, at man i andre parlamenter udelukkende taler "landets" sprog - ja, god morgen

Olga Poulsen, men du glemmer en afgørende ting; i de lande hvor det foregår, er der tale om enkeltsprogslande, så som Danmark, Tyskland og Frankrig. I Grønland er der derimod tale om tosprogskommunikation.

Vores første fremmedsprog er dansk, vores uddannelsessprog er dansk og tænk engang, hvis nogen skulle have glemt det, er vi stadig en del af det danske rigsfællesskab. Det betyder, at der er en masse meget væsentlige indikatorer på, at vi lever i et tosproget land!! Det vil sige, at vi ikke der har et samligningsgrundlag. Der hvor vi har et, kan bl.a. nævnes Belgien, hvor man enten er dobbeltsproget, altså både behersker flamsk og fransk, men kun ønsker at tale flamsk, eller hvor man kun kan tale fransk og derfor vælger det - altså er det op til den enkelte at vælge det sprog, hvor vedkommende føler at dennes politiske formåen bedst kommer til udtryk - og det må man sige, det kan da slet ikke udtrykkes gennem en anden person.

Kunne I, Otto og Olga, ikke finde på andre forslag til dagsorden?? Hvorfor bekæmpe det danske sprog, når man i virkeligheden kan spinde guld på det gennem uddannelse af den grønlandske befolkning - Uddannelse er guld for Grønland. Ved at uddanne grønlændere, både dansk- og grønlandsktalende, kan danskerne, som vitterligt kommer fra Danmark og hvis sprog åbenbart skræmmer visse politikere, med tiden erstattes af grønlændere.

Fokus skal rettes mod vigtige mål for Grønland, og ikke mod mudderkastning og negligering. Man må væk fra den populistiske politikerdebat, slå øjnene op og vågne til virkeligheden - nemlig en fri og demokratisk tosprogs-politik, som ikke kræver tid ved hver landstingssamling.