Atassut nedværdiger sig selv groft

Som det er bekendt fra de forskellige medier kom landstingsmedlem Otto Steenholdt med en forklaring om, at han under sit folketingsmedlemskab ellers har spurgt Folketingets formand, om han kunne benytte sit eget sprog fra Folketingets talerstol - naturligvis blev det afslået, idet der kun må benyttes det danske sprog.

Torsdag d. 4. november 1999
Hans L. Larsen
Emnekreds: Sprog.

Under nuværende landstingssamling har man gennem de forskellige medier beskæftiget sig meget med det grønlandske sprog, der især har gjort indflydelse på os, der til dagligt beskæftiger sig med sproget.

Hvis jeg skal præsentere mig selv, så er jeg redaktør af bladet "Kalaaleq", og det er det blad, der skriver noget om det grønlandske sprog i hvert nummer, der udkommer.

Som det er bekendt fra de forskellige medier kom landstingsmedlem Otto Steenholdt med en forklaring om, at han under sit folketingsmedlemskab ellers har spurgt Folketingets formand, om han kunne benytte sit eget sprog fra Folketingets talerstol - naturligvis blev det afslået, idet der kun må benyttes det danske sprog.

Der skal gøres opmærksom på, at Otto kun sagde det som en bibemærkning i forbindelse med noget andet. Der skal ligeledes gøres opmærksom på, at emnet end ikke var sat som et mødepunkt, og at han kun fortalte det som kun en ting, ud af sine erfaringer i Folketinget gennem mange år.

Det skabte panik i Atassut-gruppen, så meget, at hovedledelsen straks indkaldte til møde. - Hovedbestyrelsen blev så rystet, at øjnene var ved at trille ud af hovederne på medlemmerne og arrangerede straks et møde, hvor de besluttede, at Otto Steenholdt ikke længere skulle være politisk ordfører for partiet, fordi han kom med ret så alvorlige udtalelser om det grønlandske sprog. - Der er allerede taget en beslutning om, at han erstattes af Augusta Salling.

Otto Steenholdt blev valgt på landsmødet, og det kan hovedbestyrelsen ikke sådan uden videre gøre noget ved. - Kære hovedbestyrelse, det har I ingen kompetence til at gøre - I dummer jer, I nedværdiger Atassut! Vi forstår på jer, at I nedprioriterer sproget i samfundet og det politiske liv, I nedværdiger jer selv. I lader jer styre af dedt dansksprogede medlem, Anders Nilsson, der end ikke kan et ord grønlandsk eller komme i kontakt med sine grønlandsksprogede vælgere. Atassut er blevet et "koloni-parti".

Anders Nilsson, jeg vil opfordre dig til at lade være med at stille op til næste valg, men i stedet bruge tiden til at lære grønlandsk indgående, indtil du kan tale rent grønlandsk. - Det er nemlig ikke til at holde ud at høre tolkens stemme i stedet for din - det er det, der er skuffende for os.