Den islandske konkurrencelov

Konkurrencerådet og Konkurrencedirektoratet, som henhører under Handelsministeriet, er uafhængige af regeringen

Mandag d. 8. november 1999
Jytte Boesgaard
Emnekreds: Konkurrencenævnet, Love og konventioner.

Den kan måske være hensigtsmæsigt kort at beskrive den islandske konkurrencelov - Samkeppnislög nr. 8 1993 (IKL), som trådte i kraft den 1. marts 1993. IKL er en kombination af konkurrence - og markedsføringslov, ligesom loven også indeholder bestemmelser om tilsynmed betalingskort(9).

For så vidt angår konkurrenceområdet, går lovens hovedsbestemmelser ud på følgende:
  • forbud mod konkurrencebegrænsninger
  • tilsyn med konkurrencebegrænsninger
  • tilsyn med markedets gennemsigtighed
  • fusionskontrol
  • offentlig henvendelse
  • prisstop
  • indhentning af oplysninger og kontrolundersøgelser
  • pålæggelse af tvangsbøder og administrative bøder.
IKL’s anvendelsesområde er enhver form for erhvervsvirksomhed - privat som offentlig.

IKL administreres af Samkeppnissstofnun (Konkurrencedirektoratet), som har 21 medarbejdere. Heraf beskæftiger 8 sig med konkurrencesager.

Konkurrencerådet, som træffer afgørelser efter loven, består af 5 medlemmer samt suppleanter. Konkurrencerådets funktionsperiode er på 4 år ad gangen. Professor i økonomi, Brynjólfur Sigurdsson er formand for Konkurrencerådet. Både formand og medlemmer af aflønnet.

Konkurrencerådet og Konkurrencedirektoratet, som henhører under Handelsministeriet, er uafhængige af regeringen.

Konkurrencerådet har i 1997 afgjort 63 sager. Konkurrencerådets afgørelser, som kan indbringes for Ankenævnet for Konkurrence, findes på Konkurrencedirektoratets hjemmeside: www.samkeppni.is<>