Om ungdomsråd og æsketrolde

Op som trold af en æske og ned igen på den slappe fjeder. Et ordentligt rabalder, der bare viser sig at være ingenting.

Torsdag d. 9. december 1999
Atuagalliutit/Grønlandsposten
Emnekreds: Politik, Sociale spørgsmål.

LANDSTINGET kunne ikke tage sig sammen til at etablere et børneråd. Nu har kommunalbestyrelsen i Ammassallip Kommunia besluttet af etablere et ungdomsråd. Byens politikere er nemlig klar over, hvor vigtigt, det er at få ungdommen med i byens og kommunens udvikling.

Derfor er det heller ikke spor "for sjov", at der nu er vedtaget et ungdomsråd. Det er ikke bare et smart ord, der skal vise, at man er moderne. Der er vægt bag. Rådet får høringsret i de forhold, som vedkommer de unge. Udviklingen bliver nu planlagt i forhold til de unge, fordi kommunen i Ammassalik har erkendt, at ungdommen er et af de vigtigste elementer i fremtidens Grønland - både i Øst og Vest.

Nu er Ammassalik i gang med at skaffe penge til etableringen af ungdomsrådet, og inden længe bliver det en vigtig faktor i det politiske arbejde i Ammassalik.

De unge er i det hele taget placeret i centrum. Kommunen har blandt andre initiativer oprettet en ungdomstjeneste, der gennem skolegang og praktisk arbejde kvalificerer de unge til at gå i gang med en STI-uddannelse.

- Nu vil vi i ungdomsrådet desuden spørge de unge, hvad de mener, der mangler for at skabe bedre forhold for de unge i det hele taget, siger borgmesteren i en artikel side 11. I samme artikel får vi at vide, at de unge hilser initiativet velkomment, fordi deres synspunkter nu får større gennemslagskraft end tidligere. Den lokale ungdomsforening, der blev stiftet i efteråret, regner med at bliver repræsenteret i rådet og glæder sig til arbejdet.

DER ER INGEN tvivl om, at Ammassallip Kommunia har fat i den rigtige ende, når de på den måde tager hensyn til ungdommen og trækker den med ind i beslutningsprocessen.

For uanset, hvor gode, politikerne mener, de er til at forstå de unge og vide, hvad de har brug for, så bliver det aldrig andet end gætværk, når de prøver at sætte sig ind i de unges tankegang.

Derfor er det så vigtigt, at de unge selv spiller en afgørende rolle, når deres situation og deres behov skal formuleres. Hermed er Ammassallip Kommunia et skridt foran de fleste andre kommuner.

Deres initiativ bør støttes, ikke bare af kommunen selv og diverse fonde, men også af hjemmestyret i det omfang, det bliver nødvendigt. Det er hjælp til selvhjælp, og det er noget, der virker.

TROLDEN TUUSI
DET VAR ENDNU engang en flot iscenesættelse, Josef Motzfeldt stod for, da han i dagbladet Politiken truede med at trække USA for retten. Et dramatisk udspil, ganske som da han for nogen tid siden gav Siumut et ultimatum for overhovedet at fortsætte landsstyresamarbejdet.

Også dengang blev de vilde armsving afløst af en retræte, der gjorde de store ord til skamme og i stedet fremhævede det uforligneligt gode samarbejde mellem koalitionspartierne.

Og nu skal USA ikke for retten mere. Radioavisen kunne tirsdag bringe et interview, hvori Josef Motzfeldt forklarer, at det næppe er fornuftigt at gå ud med bål og brand lige nu. Vi risikerer bare, at USA bliver så sure, så de ikke vil underskrive et WTO slutdokument, der ophæver sanktionerne mod sælskindsprodukter.

Op som trold af en æske og ned igen på den slappe fjeder. Et ordentligt rabalder, der bare viser sig at være ingenting.

Det kan være, konklusionerne er gode nok, og det er efter al sandsynlighed rigtigt, at man ikke skal tirre det store Amerika i den her sag. Men hvorfor så al den ballade? Det tjener ikke noget formål. Måske læser amerikanerne også aviser, og så får vi vrøvl alligevel.

Det er vel forståeligt nok, at et progressivt parti som Inuit Ataqatigiit overfor vælgerne godt vil demonstrere en stejl og uforsonlig holdning overfor Verdens største, men det batter ligesom ikke, når man øjeblikkeligt derefter stryger giganten med hårene i et diplomatisk forsøg på at nå resultater.

AG HAR DESVÆRRE ikke kunnet få en kommentar fra Josef Motzfeldt. Vi har forsøgt ihærdigt, men IA-formanden og landsstyremedlemmet har undskyldt sig med, at telefonforholdene har været for dårlige. Det tror vi på og takker for Seattle-billederne på e-mail. Desværre var der ingen tekstforklaring til den grønlandske indsats i det fjerne udland.