Bemanding af bestyrelsesposter til virksomhederne

For man vil heller ikke kunne indsætte enhver, som ikke har ført et skib eller en kutter, som skipper på et skib eller en kutter.

Torsdag d. 3. februar 2000
Anthon Frederiksen, Landsstyremedlem for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø
Emnekreds: Erhverv, Politik.

//////Lad bestyrelsesposterne til de samfundsejede virksomheder blive besat af personer med faglig indsigt
Jeg er sikker på, at Landsstyret gør en indsats, der er til samfundets bedste, for alle politikere er vel interesserede i at gøre dette (personligt er jeg meget interesseret at gøre det, ikke for min egen persons skyld, men for samfundet!). Og det betyder, at borgernes midler anvendes og forvaltes på så vidt muligt bedste vis til gavn for samfundet.

Såfremt vi som folkevalgte skal tage ansvaret for anvendelsen af Landstingets bevillinger og for de handlinger, der kan betegnes som en slags misbrug af bevillingerne, bør der rettes op på den problematiske drift af nogle af virksomhederne eller selskaberne, ligesom disse forhold bør afdækkes helt ind til roden.

Det er ikke godt for samfundet, og man må erkende, at det er alt for dyrt for samfundet, at man indsætter venner, kammerater og partifæller som medlemmer i selskabernes bestyrelser, uden at disse har indsigt i drift, handel, produktion eller økonomisk, regnskabsmæssig indsigt i virksomhedsdrift m.v.!

En skolelærer er bedst egnet til at arbejde i folkeskolen, for det er den uddannelse han har som baggrund. Ligeledes en præst i menigheden, en ekspedient i butikken, en journalist i et nyhedsbureau, et landsstyremedlem i Landstinget m.m. For man vil heller ikke kunne indsætte enhver, som ikke har ført et skib eller en kutter, som skipper på et skib eller en kutter. Hvis det alligevel sker, må alle regne med, at skibet eller kutteren vil forulykke.

Jeg vil derfor indtrængende opfordre Landsstyret til at indsætte personer med faglig indsigt i bestyrelserne for virksomheder, selskaber og produktionsvirksomheder m.m. og ikke blot benytte kammerater eller partifæller.

Naturligvis er det vist ikke tilfældet, at det sker i alle selskaber, men det må siges at være for udbredt.

Et godt eksempel er Puisi A/S. Såfremt man fortsætter i samme gænge, vil det blive alt for dyrt for os grønlændere.

Jeg håber, at I vil begynde at tænke over det i forståelse herfor, og at I vil bringe blot nogle af forholdene i orden.